Với Người một thuở… Cư-An *

 

 

 

… Và có phải… măi c̣n trong tâm tưởng?
Khi ta.. với người… nửa đoạn đời xa.
Ta vẫn lặng thầm trên từng bước chân qua
Tay se chỉ giở từng trang sách cũ…

Mưa tháng tư nhớ trời Tăng Nhơn Phú
Tuổi hai mươi tổ quốc gọi lên đường
Áo thư sinh bỏ lại những mùa thương
Chân rón rén… thư trao … ngoài cửa lớp…
Ta bé nhỏ bên hiên trường im khuất
Thơ học tṛ viết măi chuyên yêu nhau
Chiều Văn Khoa… tay nḥe mực, cúi đầu
Mưa vẫn bay nghiêng trên hàng phượng vĩ…

Đồi 25, đồi 30, “địa h́nh”, “căn cứ”
Vang rừng chồi xanh ngắt bước quân ca..
Dây tử thần… như tráng sĩ Kinh Kha
Kiêu dũng lắm, đường chiến binh gian khổ!
Nung chí trai nơi thao trường nắng gió
Quyết một ngày về nối dăi non sông
Đồi Mẹ Bồng Con ôm ấp trong ḷng
Gươm súng khắc ghi lời thề son sắt
B́nh Thủy, Năm Căn, đăc khu Rừng Sát…
Ánh mắt theo người khắp nẻo di quân..
Và lênh đênh khi vận nước xoay vần
Tuổi trẻ tang thương, thiên đường đóng cửa!

Trời tháng tư, mưa c̣n qua phố nhỏ?
Màu Cư-An, trường Thủ Đức c̣n đâu?
Nên tiếng thơ ta vẫn măi giăng sầu
Người đă rất xa… bỗng về trong nỗi nhớ…


M.H. Hoài Linh Phương


* Cư-AnTư-Nguy: tôn chỉ trên phù hiệu của các S.V.S.Q xuất thân từ trường Bộ-Binh Thủ-Đức Việt Nam Cộng Ḥa

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính