Lm từ thiện cho Việt cộng

 

 

Bờm rằng chỉ thiết nắm xi

B, tru, ao c, chim đồi mồi: ch

Gỗ lim? Bờm cũng chẳng m!

Ph ng dụ dỗ vụng về lm chi?

Th rằng đ kiện, đnh bi

Cn vui chơi, hưởng cht g tuổi thơ.

 

*

 

Thằng Bờm xa lắc, xa lơ

ng cn Khc Ruột mặt trơ: Thương tnh?

Chờ mồi, Hổ Dữ thu mnh

ng đừng thử tr thng minh thằng Bờm!

 

 

Dễ đu ngọt giọng, mt mồm

Chẳng li lẻo mp? Om sm Ph ng?

Mạng người bo lụt như rong

ng chia m gi thong dong m vng.

 

 

Nga, 8-5-2011

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh