Ta Lính chiến, Cộng lính kiểng?

 

 

 

Kính tặng những CHIẾN SĨ VNCH vẫn kiên tŕ “mài kiếm” như Đặng

Dung

 

*

 

Xưa xông xáo bắt Anh Hùng “cải tạo”

Nay giặc vào vênh váo tận ngôi cao

Những kẻ khoe chui địa đạo năm nao

Bận cao ngạo khoe huân chương ngực áo?

 

Lắm “tướng, tá” mà sông ng̣i, hải đảo

Cao nguyên, rừng, núi, biển, vùng tam biên…

Không chỗ nào t́nh báo… “lạ” chẳng… quen

Giặc trực diện, “tướng” bận rèn quân khuyển?

 

*

 

Lính Quốc Gia danh truyền, thời chinh chiến

Luôn tiên phong chiến đấu ngoài trận tiền

Bảo vệ từng tấc đất của Tổ Tiên

Ta lính chiến! Cộng chỉ là lính kiểng?

 

Đói huấn luyện? Không thấy Nhà nguy biến?

No tuyên truyền, ăn Bánh Vẽ triền miên?

Tuổi hoa niên Lê, Trần, Nguyễn… ngủ yên?

Ai thua trận? Ai v́ dân quyết chiến?

 

 

Ư Nga, 18.6.2021

* Quân khuyển: chó đặc biệt được huấn luyện trong quân đội.

* Tiên phong: đi trước.

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính