Sĩ phu làm ǵ?

 

Thành kính tri ân: tất cả các QUÂN, BINH CHỦNG, toàn thể QUÂN, DÂN, CÁN, CHÍNH và LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT VIỆT NAM CỘNG H̉A đă và đang chiến đấu cho một VIỆT NAM KHÔNG CỘNG SẢN.

*

Đục Bia Tưởng Niệm Thuyền Nhân,

Đào mồ, quật mả Chính Nhân khắp Nhà;

Di dời cột mốc quốc gia;

Chặt rừng, đục khoét san hà: ngụy, nô!

 

Tại sao giữ măi xác Hồ

Tô son, trát phấn, điểm tô khoe… hồng?

Anh hùng du kích” rất đông

Ngày đêm ra rả cuồng ngông thổi phồng

Toàn là “dũng sĩ công nông

Đỏ tanh tham vọng “đại đồng”, trốn đâu?

 

Công an, “quân đội hàng đầu

Đầu đâu?

Hàng giặc hay hầu hạ ai?

Dương oai, diệu vơ Ươn, Dai?

Ngồi trên ngai đỏ bao “ngài” trên ngôi?

 

Đi đời chưa, mốc “di, dời”?

Mới?

Đày “cải tạo” mấy đời hùng binh?

Chừa bao Ái Quốc Thông Minh?

Hay c̣n duy nhất “Chí Minh” tuyên truyền?

 

Bao nhiêu “tiên tiến thợ thuyền

Lao nô tận xứ thần tiên, thần… tiền?

Bao nhiêu “tăng trưởng” thăng thiên?

Tiếng tăm?

Tai tiếng khắp miền!

Nhục lây!

 

Thối hoăng tham nhũng lầy nhầy

Từ ngày đổi “chủ”, thay “thầy” đến nay

Bao nhiêu chổi, đủ quét bầy

Bán dân, hại Nước?

Ai hay, hỡi “Tṛ”?

 

Thay “thầy” ngay, mới ấm no!

Học chi chữ nghĩa “hố ḅ, mật khu”?

Gian ngoại nhân, bẩn nội thù

Nếu không thức tỉnh, sĩ phu chờ ǵ?

 

Đi đầu Chiến Sĩ, Hoàng Kỳ

Miền Nam anh dũng đă v́ Quốc Dân!

Cái-đuôi-cộng-sản-vô-thần

Chặt, chôn cho kỹ! Chớ tần ngần thêm!

 

Ư Nga, 25.4.2017

 

NÓI LÁI:

Dương oai/Ươn, Dai

Ngồi trên ngai/“ngài” trên ngôi?

Mới? Đày/mấy đời

đổi “chủ”/chổi, đủ

 

 

 

Chưa chết đă… rũ!

 

Ông xin: - Về chung một nhà.

Nhà ông toàn là thiên tả

Tôi thèm về Nhà (viết hoa)

Khi không c̣n: đảng gian trá.

 

Chính quyền toàn bọn ma đầu,

Cửa trước ngoại bang xâm nhập,

Hồng thủy! Dân nuốt nghẹn ngào

Bữa ăn chỉ toàn bánh… ảo!

 

Buôn bán đủ kiểu, làm giàu

“Quân đội” khoe tài ăn nhậu

Đảng móc túi trẻ chăn trâu,

Sân sau mau mau rước giặc.

*

Ông khoe lắm tài… trèo cao,

Luồn sâu đỏ hồng quỹ đạo

Đảng (cộng) nào thương thật “kiều bào”

Lương tri ông thật thảm năo?

 

Ư Nga, 6.4.2024

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính