Sao quên?

 

Tưởng niệm Thu Nguyệt, tắt thở

lúc 13g16, 16.9.1976 v́ chính

sách đuổi gia đ́nh có thân nhân

trong QL VNCH ra khỏi thành phố.

💖

Ngày đưa em về đất

Mưa rơi trên quan tài

Huyệt vừa đào ngập nước

Quan tài nổi!

Bi ai!

 

Nước mưa ḥa nước mắt

Vẫn mặn vị nghẹn ngào

Căm hận bọn cuồng bạo

Chị khắc hoài đớn đau!

 

Chị sinh nhật mười tám

Sao lại phải tiễn đưa

Tuổi em vừa mười sáu?

Đau khổ cả nhà ta!

 

Mưa B́nh Tuy ơi hỡi!

Rơi Tân Nghĩa, Nghĩa Tân

Cỏ cây đều ră rượi

Thương em giữa đường trần!

*

Vẽ vời “Kinh Tế Mới”

Cướp sạch hết ấm no

Cả miền Nam rách rưới

Dưới tay đảng bày tṛ!

 

Ôi là cơn băo tố!

Mưa gió hoài chưa khô

Cả Nước được… khốn khổ

Trong nhập nhoạng, mơ hồ!

Ư Nga, 25.4.2024

 

 

Bạn

 

T́m đâu bạn quư, chẳng khoe khoang,

Đại sự: khiêm nhường, luôn giúp ích,

Chí hướng, lập trường không đổi dạ

Khoan dung, nhân ái, của không màng?

 

Ư Nga, 25.4.2024

 

 

 

Một khi làm chuyện phải

 

Một phải: ủng hộ việc lành

Đa phần là người trực tánh.

 

Ba phải: sai, trái cḥng chành

Lập trường họ vốn mỏng mảnh

Nhùng nhằng nào chịu gian nan.

 

Họp hành phải cần Mănh Hổ

Ngồi vào ghế Chủ Tọa Đoàn.

Những kẻ thậm thụt, nhấp nhoáng,

Kéo dài những chuyện lăng nhăng,

Phát biểu toàn điều ngớ ngẩn,

Chuyện ǵ cũng căi lằng nhằng,

Khi cần: trốn nhanh hơn Thỏ!

 

Ư Nga, 11.4.2018

 

 

 

Tại sao?

 

Dùng mọi thủ đoạn, ngôn từ

Gói ḷng ganh tỵ chất chứa

Bà ngồi “chẻ tóc làm tư”

Đánh phá những người giữ LỬA.

 

Ông ngồi “vạch lá t́m sâu

Mới hay sâu chưa kịp nở

Thiếu người “đồng khí tương cầu”

Họ t́m Kiến, Ruồi, Châu Chấu.

 

Nhảy đầm: - Mượn rượu giải sầu!

Rồi tung hê khen bợm nhậu

Dạ tiệc hỏi được bao lâu

Giữa triệu con tim rướm máu?

 

Giữa ḷng dân Việt buồn đau

Oằn oại trong tay cộng sản

Quê hương bị dẫm nát nhàu

Thêm bầy Ruồi bu, Kiến đậu?

 

Tuổi già nét đẹp ra sao

Mà tâm địa đầy ác, xấu?

Ra đi họ chọn phía nào

Quốc Gia hay ḍng cộng sản?

 

Ư Nga, 9.5.2018

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính