Nếu không tỉnh táo

 

Những “di dân” tràn vào:

Bao nhiêu là t́nh báo,

Bao thành phần bất hảo

Lệnh Tàu, Nga đă giao?

 

Dân nào không điên đầu,

Nhức óc tṛ ngược ngạo;

Nước nào chẳng điên đảo

Giặc vào? Chuyện lớn lao!

Nào chỉ phiếu giành nhau

Thù? Đủ thứ lếu láo

Không trên bàn đàm đạo

Mà xâm lăng ngọt ngào!

 

Ư Nga, 17.4.2024

 

 

 

Trúng số ?

 

Càng cao hy vọng bao nhiêu

Mai sau thất vọng càng nhiều đó anh.

Chi bằng tập nhịn, để dành

Lo ǵ mộng chẳng chóng thành lạc quan!

 

Ư Nga, 9-12-2014

 

 

Kẻ ở miền xa

 

- Cô thường bảo: - Bụng gian, tôi đi guốc?

Sao không thay êm ái, nhẹ hài nhung

Gỗ lùng bùng “lội” bụng chúng, tội không?

Ruột bị lủng, anh hùng nào kịp cứu?

 

 

- Kẻ thủ đoạn bên kia, khó gần gũi

Chung hóa… riêng, tư bản đỏ đại đồng

Bày mánh mung, tài sản dân tiêu tùng

Mi khen chúng? Chưa về túi đă thủng!

 

Mưu tư lợi bày tṛ chơi đổi mới

Đảng kiếm lời từ hải ngoại khắp nơi

Năn nỉ mời? Tiền về nước… bốc hơi!

T́nh Cộng Hủi: đồng hương thành đồng… khói!

 

 

Ư Nga, 16.4.2024

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính