Đỉnh cao tr tuệ

 

Nước mất mặc dn lo

Cứ ăn chơi thật no

Tr tuệ sao m tệ?

Ton thng rổng ku to!

 

Trơ trơ đến lạ kỳ

Chẳng cn chi lương tri

Dn chết, đảng mặc kệ

Cướp đại đồng cng đi!

 

Ton Anh Hng Diệt Mỹ!

Ton chu con liệt sĩ!

Xưa rứa th nay ri:

Cuộc hnh trnh tự hủy!

Tệ ơi l tuệ, tr!

 

Nga, 2-2-2011

 

 

 

Ai noi gương ai?

 

Dựng tượng Hồ, m say

Bồng b gi trn tay

Nhn m nổi gai c

Biết bao trẻ hắn xi?

 

Bao em b thơ ngy

Hộ l đm lẫn ngy?

G Cộng cũng vĩ đại

Trẻ thơ nuốt đắng cay!

 

Nga, 3.4.2024

 

 

 

Khen?

 

ng khen những kẻ nằm vng

Khng đin, chắc cũng khng khng Việt gian?

 

Nga, 3.4.2024

 

 

 

 

Đảng (cộng) họp

 

Chu con đ chuồn hải ngoại

Nhờ cướp, vt hết vng cy

V sản by giờ qu phi

Th trong xm khen giặc ngoi!

 

Kinh tế hon ton thất bại

Cứ ngồi hoan h, vỗ tay

Tuyn truyền như vẹt, lải nhải

Sắp mất nước rồi! Chưa hay?

 

Nga, 2.4.2024

 

 

 

 

Đại ti, Ph Quốc?

 

Hn Khoai, chợ Gạo, Đồng Xoi

Sao cư dn đi đm ngy bi ai?

Suối Vng, Đại Lộc, Ph Ti

Sao dn biền biệt ra ngoi lao n?

 

Thi Bnh, Ph Qu chỗ m

M bao nhiu trẻ thập th xin ăn?

U Minh, Mũi N nhọc nhằn

Giặc vo chễm chệ, xo quằn rch tưa

*

Đảng ngồi thm mấy cho vừa?

Đại Ti, Ph Quốc c chưa anh hng?

 

Nga, 18.11.2017

*Ấp Đại Ti (Bnh Thuận)

 

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh