Ư CHÍ LÀ VŨ KHÍ!

 

Kính tặng những Chiến Sĩ QLVNCH vẫn đă và

đang âm thầm góp sức cho Đại Cuộc từ quốc nội.

 

Chúng đă ném Anh ngoài Quân Y Viện

Những Thương Binh ngày “tàn cuộc binh đao”

Đao, súng buông cho tội ác khởi đầu,

Th́ Người Lính Tuyến Đầu mang tội chết.

 

Đời chưa hết nên Anh c̣n mỏi mệt

Mang vết thương lê lết khắp nhà tù,

Trĩu tâm tư bên cạnh sự trả thù

Về quê cũ Anh trui rèn ư chí.

 

Người Chiến Sĩ bao nhiêu năm chưa nghỉ

Vẫn âm thầm chung thủy cùng Anh Em,

Vẫn xẻ chia cơn “Máu chảy ruột mềm”

Điều “quốc cấm” từ con người cộng sản.

 

Anh chưa chết trong những ngày Quốc Nạn

Từ bạo tàn, biển loạn, Anh vươn lên

Những Quân Nhân vẫn làm rạng tuổi tên

Vẫn chiến đấu để đáp đền nợ nước.

 

Không khiếp nhược, Anh cứ đi từng bước

Mấy chục năm làm gạch nối mở đường,

Dạy các em học hai chữ Can Trường,

V́ Đại Cuộc, đêm trường Anh vẫn thức!

 

Ư Nga. 23-10-2011

 

 

 

DÂN TỘC VIỆT NAM!

 

Nuôi hy vọng không biến thành ảo vọng

Trọn tấm ḷng gửi theo trống Mê Linh,

Trống Diên Hồng: đoàn kết thật thông minh

Tạo sức mạnh tài t́nh v́ tổ quốc!

 

Bất năng khuất! Cầu ḷng dân hợp nhất

Vững tinh thần, cân nhắc giặc ngoài, trong

Nước suy vong, không tuyệt vọng, năn ḷng

Theo nhịp trống Tổ Tiên cùng đứng dậy!

 

Dân tay trắng! Đảng Việt gian sắp chạy!

Một tương lai không lối thoát, về đâu?

Khi toàn cầu đ̣i dân chủ đi đầu

Thế tranh đấu phải gọi nhau quyết tiến!

 

Xưa “Quyết chiến!” Cha Ông từng hănh diện

Biện bạch nào, ta để mất Việt Nam?

Đă quan tâm thời phải đặt trọng tâm:

Cùng can đảm viết lên trang Hùng Sử!

 

Ư Nga, 20-4-2011.

 

 

 

KHỞI ĐẦU, CHẤM DỨT Ở ĐÂU?

Đi đâu cũng chẳng về đâu

Ở đâu cũng thiếu ngọt ngào quê hương

Đi đâu cũng nhớ, cũng thương

Bụi tre, bó rạ, con đường làng xưa,

Mặt sông nghiêng bóng hàng dừa,

Lời ru vơng mẹ giấc trưa dỗ dành…

Gánh Quê là gánh ân t́nh

Hai vai nặng trĩu vong linh bao người

V́ Dân, v́ Nước, v́ ḿnh:

Máu oan đă giữ thái b́nh quê hương.

 

                   *

 

Từ dân trong tay bạo cường

Về đâu cũng chỉ tang thương, u sầu!

Đàn con đi đẩu đi đâu?

Hiếu, trung ở tận đẩu đâu chưa về?

 

Ư Nga, 30-10-2011

 

http://www.danchuca.org/128kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (hi-speed)

http://www.danchuca.org/22Kbps/KhoiDauChamDutODau.mp3 (dialup)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính