Vng đầy địa đạo, đảng tu

 

 

Ngy ngy than thở cng thơ

Thương dn ti qu! Phất cờ ai lo?

Năm năm: mấy chục, vẫn b

Tiến ln! Sao nỗi m h đảng ơi!

 

Tự do, hạnh phc? Giỡn chơi

Đu ra độc lập m mời Tam V?

Bia hơi, rượu mạnh: Dz! Dz!

Hết hơi, đu sức để ph lửa bừng?

 

Chẳng ai nhắc nhở Triệu-Trưng

Sử oai cấm dạy, đảng trưng: triệu hn

Cng hn cng lắm bằng khen

Cng khen cng nổi trống kn rt qun.

 

Thụt li, triệt thoi cho thuần

Đẩy dn, nhường đất, lnh khun vng về,

Cng an, tướng t tựu tề

m can rượu lớn, nhục, hề, nam tu!

 

Nước dng, lụt lội? Vo lu!

Nữ nhi ni nhữ đủ h Thủy Tinh!

Sơn Tinh mất ni, thất kinh

Đảng chui địa đạo, Nước mnh giặc lo?

 

Nga, 31.12.2021

 

Ni li & biếm: Nữ nhi/ni nhữ, Triệu-Trưng/trưng: triệu

 

 

 

Người lưới người?

 

Tặng cc em Sinh Vin Học Sinh quốc nội

*

 

Họ giăng ci bẫy qu to

Lưới người i quốc vo kho để dnh

Khi cần vẽ l, hoa, cnh

Sẽ đem t đỏ, bn danh ba đồng.

 

Ba đồng rẻ mạt đỏ hồng

Việt Minh xưa cũng biến ng thnh thằng

Thương người mắc bẫy Việt gian

Thơ đau ngao ngn, ngổn ngang ngỡ ngng!

 

 

Nga, 31.12.2021

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh