VÀNG CỜ THƯƠNG CHỮ THUYỀN NHÂN

 

 

Trại Tỵ Nạn

 

Giường cọt kẹt, ru êm êm

Thiếu âm ếch nhái giữa đêm mưa buồn

Con nằm nghe giọt mưa tuôn

Nước tuôn tí tách lệ con cũng thừa.

 

 

Nhà Tỵ Nạn

 

Giường sang trọng, trắng nệm, ra

Nhớ: manh chiếu ẩm Mẹ, Cha chung nằm,

Đàn em ú ớ, ướt dầm

Đứa lăn, đứa đạp, tội t́nh Mẹ chăm.

 

 

Đời Tỵ Nạn

 

Mùa đông giá, rét căm căm

Giờ chờ, tháng đợi, nối năm: xa Nhà

Mặn mà khúc Khải Hoàn Ca

Nên con chay tịnh*: gian tà không ưa

Á, Âu, châu Mỹ dây dưa

Đi thời đă lắm mà chưa trở về

Thuyền nhân vẫn tỉnh, chưa mê

Chỉ thương ḷng Mẹ sơn khê đợi chờ

 

 

Người Tỵ Nạn

 

Mấy mươi năm chẳng thờ ơ

Tháng Tư ngồi ngắm màu cờ nhớ Quê!

 

Ư Nga, 7-4-2012.

                  

*Mượn ư từ một tác giả (không nhớ tên)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links