THÁNG TƯ C̉N BUỒN!

 

Ḱa âm u, âm u

Ôi quốc nhục! Quốc thù”!

Người quay về quá khứ

Người hư ngoan, ngoan hư?

 

Ta vẫn nhớ Tháng Tư?

Thơ bao nhiêu ngôn từ?

Nghĩa có nhiều hơn chữ?

Bao lời HỊCH ưu tư!

 

Bao “thi sĩ” nhuyễn nhừ

Dạy ta: Nên hiền từ,

Đừng lên cơn giận dữ,

Hăy định vị, an cư!

 

Cứ vui, say, từ từ;

Ôm bọc tiền khư khư

Chuyện quốc gia đại sự:

Điếc, câm, mù, vô tư!”

 

Đời thế ru! Thế ru!

Hôm qua ngươi lao tù

Hôm nay “tù” tu… hú

Quốc thù sao bằng ‘tu”!

 

Ḱa âm u! Âm u!

Ôi quốc nhục! Quốc thù”

Cờ Vàng c̣n đại trụ

Đại tụ vào sĩ phu!

 

Ư Nga, 29-3-2012.

 

 

 

THƯƠNG HOÀI NHÀ VIỆT

Mai rồi qua hết đường trần

Người đi để lại bao ngần mến thương?

Em rồi mai đến cuối đường

Làm sao nhắn lại quê hương một lời:

Thương Việt Nam! Thương! Thương ơi!

Từ ngày ĺa nước, một trời nhớ nhung

Việt Nam! Một nỗi đau chung

Người đi thương măi: chập chùng khổ đau!

 

Ư Nga, 28-3-2012.

 

 

“ĐỒNG CHÍ”, ĐỒNG RẬN ĂN VÀNG

 

Em thơ bới rác mà ăn

“Đại gia, đại cán”: bánh lăn tăn vàng

Vàng ngâm rượu, vàng chói chang

Vàng nhờ rước giặc sài lang nhịp nhàng

Vàng quần vận, vàng yếm mang,

Vàng! Xe dát bạc, kỹ càng khoe khoang

Nhà vàng, cửa đảng xênh xang

Hành dân, cướp của, vênh vang độc tài

Ai bán nước, tước đất đai?

Ai đ̣i? Ai khiếu? Gia tài ai tăng?

Ai buôn dân? Ai nhập nhằng?

Ai bắn, ai giết hung hăng, bạo tàn?

Trung, Nam, Bắc: ai oán than?

Sao ta cứ để Việt gian lộng hành?

 

Ư Nga, 27-3-2012

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo     Links