Nh́n về Tổ Quốc

 

Ư Nga

 

 

Thưa quư Trưởng,

 

Nhân có chuyện một kẻ khoác áo Hướng Đạo nhưng lại thường về nước ăn chơi trên nỗi đau khổ của đồng bào và lại là một người có tư tưởng thiên tả (luôn quảng cáo không công cho Việt Cộng, Trung Cộng và Mỹ Cộng) tuyên bố “phi chính trị” và không công nhận cờ Vàng trong phong trào Hướng Đạo Hải Ngoại; một số Hướng Đạo Sinh yêu nước đă bàn thảo riêng với nhau về hai ư kiến:

 

1- Hướng Đạo Sinh phải giữ ǵn lời hứa Hướng Đạo, nghĩa là không thể hại dân, bán nước bằng cách tiếp tay với cộng sản, dù bất cứ dưới h́nh thức nào, v́ một trong ba Lời Hứa Hướng Đạo là: “Tôi xin lấy Danh Dự, hứa cố gắng hết sức làm bổn phận đối với Tín Ngưỡng Tâm Linh Tổ Quốc và Quốc Gia tôi” và một trong 10 điều luật của ngành Hướng Đạo là: “Hướng Đạo sinh trung thành với tôn giáo và tổ quốc”.

 

2- “Hướng Đạo có thái độ chính trị nhưng không đem chính trị vào Hướng Đạo”.

 

Tôi có hồi âm rằng, làm sao không có thái độ chính trị được!

 

Điều căn bản cần phải có nơi một Hướng Đạo Sinh hải ngoại dĩ nhiên là trung thành với tổ quốc, nhưng đó không thể là một tổ quốc do cộng sản cai trị như hiện nay, bởi vậy chúng ta không thể lơ là với vận mệnh của dân tộc! “Thái độ chính trị” của chúng ta khi nh́n về Tổ Quốc vẫn là phải ủng hộ và duy tŕ tiếng nói của bên chính nghĩa, tuyệt đối không thể đứng về phe tà quyền đang làm giàu trên sinh mạng của dân, bởi v́ từ khi rời nước, chúng ta đă dứt khoát chọn đứng về phía Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia và đứng dưới lá Cờ Vàng để sinh hoạt.

 

Mỗi người có một cách riêng để tiếp nối đoạn đường Hướng Đạo, miễn là đừng ủng hộ Việt Công mà hại dân lành. Người chưa giỏi học người tài đức, cùng đoàn kết nhau góp sức th́ Phong Trào sẽ ngày càng lớn mạnh. Kẻ giỏi mà vô tài, thất đức; dù có cả ngàn người ác nghe theo, th́ trước sau chúng cũng sẽ đánh phá tan tành Phong Trào hoặc đưa Phong Trào tụt xuống theo xă hội chủ nghĩa; ở đó, “đại đồng” là những sự bưng bít, lạc hậu, nghèo nàn và ngu dốt; ở đó, thay vào một sự giáo dục lành mạnh th́ chỉ có sự nhồi vào sọ trẻ thơ tư tưởng thiên tả, gây chia rẽ, đấu đá nhau để mua danh và tranh giành quyền lực y như Đoàn Thanh Niên Cộng Sản mà thôi!

 

Tôi là một nữ thuyền nhân, ra đi t́m tự do từ năm 1979, cho đến nay vẫn giữ vững một lập trường là cho đến khi VN vẫn c̣n bị tà quyền cai trị tôi sẽ không trở về, cho nên nh́n nam giới mượn màu áo Hướng Đạo đi đi, về về ăn chơi trác táng, làm những chuyện ô nhục gây chia rẽ giữa người Quốc Gia với nhau tôi thật đau ḷng (nói chi là nghe chúng khoác loác khoe khoang đă từng mặc áo Nhà Binh hay đang mặc áo Hướng Đạo). Thời nào cũng vậy, ở đâu cũng thế, bọn chuyên đi dọ thám, nằm vùng cho Cộng, phản bội lại anh em là kẻ cần phải được đưa ra ánh sáng và trừ khử khỏi tổ chức. Thái độ bao che và dung dưỡng bọn gian tà là điều không thể chấp nhận, nhất là những kẻ ấy lại đang nắm những trách nhiệm lớn lao trong guồng máy sinh hoạt chung.

 

Quan điểm của tôi về chính trị hăy c̣n non nớt và cần phải học hỏi rất nhiều nơi các bậc trưởng thượng nhưng tôi hiểu một điều rất rơ ràng rằng: một khi bản thân của một người không thể sống với cộng sản và đă chọn một đất nước có tự do làm đất tạm dung mà nương thân th́ đó đă là một thái độ chính trị dứt khoát không chấp nhận chế độ cộng sản và muốn được sống tự do. V́ vậy, kính xin quư Trưởng đừng hiểu sai lầm vấn đề CHÍNH TRỊ hay PHI CHÍNH TRỊ trong Hướng Đạo mà làm suy giảm sức mạnh của Phong Trào.

 

 

Nh́n về Tổ Quốc

 

Tôi nh́n về Quốc Gia tôi

Hỏi tâm, BỔN PHẬN xong rồi hay chưa?

Ngậm ngùi lệ mặn xin thưa:

Chửa làm hết sức, sống thừa, lưu vong.

 

Mỗi ngày cố gắng góp công

Giữ ǵn danh dự, thơm chung Phong Trào

Làm sao giúp ích hơn vào

Mang hương Bách Hợp ngọt ngào về Quê.

 

 

Ư Nga-Sơn Ca Mơ Mộng, 3-8-2014.

(Nhuận sắc 2.8.2021)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính