MẤT BẠN

 

Ta mất bạn bởi v́ ta chống Cộng

Bạn mất ta có nhẹ bổng từ nay?

Gửi vào mây những hương quư thơm bay

Phải hay quấy cũng đă là… bất toại!

 

Ư Nga

 

 

 

 

CÔ ĐƠN

 

Bá Nha mới hiểu Tử Kỳ!

T́nh bạn họ đẹp cách chi

Thời nay tri âm, tri kỷ

Chắt chiu rồi cũng vết tỳ!

NhớBạn mà ḷng quặn đau

Từngày hai đứa chào nhau

Trùng dương Bạn Thương gửi xác

Đất người, ta ôm nghẹn ngào.

Bạn chết có hết thật rồi?

Ta c̣n mà hồn lẻ loi

T́m đâu tâm đồng chính khí?

T́m ai được như Bạn tôi?

Bạnơi! Nhớ Bạn quá trời!

Bây giờ Bạn vẫn trùng khơi?

Xác thân chín ch́m, mấy nổi?

C̣n nhớ những ngày sóng đôi?

Bạn như phiến đá nam châm,

Hai đứa luôn đồng một tâm,

Đêm nay ta nghe lạ lẫm

Nhớ ngày xuống biển tự trầm?

Đêm khuya Bạn có buồn không?

Thắp hương cho Bạn ấm ḷng,

Mà ta lạnh cơn thương nhớ,

Ôm buồn thả vào mênh mông

Ngoài sân tuyết rơi u hoài

Trong này lệ người bi ai

Nhớ ơi! Ôi là nỗi nhớ

Hương tàn, buồn chẳng nguôi ngoai.

 

Ư Nga, 16-2-2011.

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính