HỠI ĐẢNG VIN Đ TỪNG QUNG KHĂN ĐỎ     

 

 

 

Học lịch sử: bao huyết thư, chnh sự

Chưa trang no cận tử đến thảm th:

 

 

 

Đại biểu quốc hội Việt Nam

 

 

Trẻ nặng nề tm sinh kế vc thu

Để nui Kẻ Rổi Nghề khoe liềm, ba.

 

Rơi nước mắt với hnh ảnh trẻ em lao động

 

Khc rn rụa, vai nn n gnh la.

Đi chn ng rm đất đ: lại, qua

Bao xt xa, nghiệt ng thấu chăng l

Khoai lửng dạ, ai ku ca gim b?

 

 

Rơi nước mắt với hnh ảnh trẻ em lao động

 

Ngy thơ thế, từng vĩa h lặng lẽ,

Chu ngừng xe, bươi rc, chẳng rụt r,

Rc sau xe thay thế đm bạn b,

Kiếm bạc lẻ, thảm th từng ngỏ ngch.

 

 

Rơi nước mắt với hnh ảnh trẻ em lao động

 

Theo Tin (Đất Việt):

Trẻ vc gạch thu sau mỗi giờ ln lớp để c tiền đi học.

Cng việc cng nặng nhọc, th cng kiếm được nhiều hơn, nhưng cũng chỉ từ 20 - 50.000/buổi

 

 

Chu ốm nhch, vai khun hng ni gạch

Đi chn trần xonh xoạch vc xuống, ln

 

 

Cai uy quyền miệng sai  khiến lin min,

Chu hổn hển khuyn sức bền chịu đựng.

 

 

Rơi nước mắt với hnh ảnh trẻ em lao động

Theo Tin (Đất Việt):

rong số 3 anh em cng nhau đi quăng lưới đnh c, c một em  b chưa đầy 3 tuổi.

 

Tuổi cưng nựng, đm: ghe dừng, sương hứng;

Ngy trần lưng bỏng nắng, lưới c tm,

V thăm nom giữ em nhỏ ốm nhom,

Ghe nhấp nhỏm muốn chm trong sng nước.

 

 

 

Chu l bước, gi to hơn kch thước

o rch bươm; thn lạnh, ấm?

Hỏi thầm:

Nắng, mưa dầm trong Vực Thẳm thương tm,

Ruột mấy dặm* đảng đnh tm đy đọa?

 

 

 

 

 

Sao vất vả?

Ruột r sao đập đ?

Dặm gần xa, lượm rc nt tuổi hoa?

 

Rơi nước mắt với hnh ảnh trẻ em lao động

 

 

Đu điệu đ khăn qung đỏ chi la?

Đảng ra rả:

-Trng!

-Khng tha một chu!

 

 

 

 

 

 

 

Tim ứa mu nhn đảng giu chu bu,

Chị em đau bn mu để nui nhau,

Hoặc lm du thảo khấu tận bn Tu.

Khng tranh đấu, Việt Nam về đu nữa?

 

Nga, 18-1-2013.

 

 

* Lời của VC:

Khc ruột ngn dặm = Việt kiều, thnh phần cặn b của miền Nam VN đ trốn khỏi VN sau khi đất nước được thống nhất

 

 

*

*      *

 

 

HỠI ĐẢNG VIN Đ TỪNG QUNG KHĂN ĐỎ  

 

 

Học lịch sử: bao huyết thư, chnh sự

Chưa trang no cận tử đến thảm th:

Trẻ nặng nề tm sinh kế vc thu

Để nui Kẻ Rổi Nghề khoe liềm, ba.

 

*

 

Khc rn rụa, vai nn n gnh la.

Đi chn ng rm đất đ: lại, qua

Bao xt xa, nghiệt ng thấu chăng l

Khoai lửng dạ, ai ku ca gim b?

 

Ngy thơ thế, từng vĩa h lặng lẽ,

Chu ngừng xe, bươi rc, chẳng rụt r,

Rc sau xe thay thế đm bạn b,

Kiếm bạc lẻ, thảm th từng ngỏ ngch.

 

Chu ốm nhch, vai khun hng ni gạch

Đi chn trần xonh xoạch vc xuống, ln

Cai uy quyền miệng sai  khiến lin min,

Chu hổn hển khuyn sức bền chịu đựng.

 

Tuổi cưng nựng, đm: ghe dừng, sương hứng;

Ngy trần lưng bỏng nắng, lưới c tm,

V thăm nom giữ em nhỏ ốm nhom,

Ghe nhấp nhỏm muốn chm trong sng nước.

 

Chu l bước, gi to hơn kch thước

o rch bươm; thn lạnh, ấm?

Hỏi thầm:

Nắng, mưa dầm trong Vực Thẳm thương tm,

Ruột mấy dặm* đảng đnh tm đy đọa?

 

Sao vất vả?

Ruột r sao đập đ?

Dặm gần xa, lượm rc nt tuổi hoa?

Đu điệu đ khăn qung đỏ chi la?

Đảng ra rả:

-Trng!

-Khng tha một chu!

 

Tim ứa mu nhn đảng giu chu bu,

Chị em đau bn mu để nui nhau,

Hoặc lm du thảo khấu tận bn Tu.

Khng tranh đấu, Việt Nam về đu nữa?

 

Nga, 18-1-2013.

 

 

* Lời của VC:

Khc ruột ngn dặm = Việt kiều, thnh phần cặn b của miền Nam VN đ trốn khỏi VN sau khi đất nước được thống nhất

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh