CHỮ QUỐC HẬN NÊN NHẮC HOÀI CHO NHỚ!

 

Thuyền vượt biển ch́m từ năm… “thống nhất”

Thuyền ngư dân biến mất nhờ...“tự do”

Đảng làm ngơ cho kẻ… “Lạ” ….dở tṛ

Quen……….. rút cổ, so vai làm… tôi tớ!

 

Thống nhất?

Tự do dở tṛ tôi tớ!

 

Ư Nga 15-10-2011.

 

 

 

ĐỌC THƠ TIỀN NHÂN

 

Nâng thơ nếm như người nghiên cứu rượu

Vận ngào hương. Ôi! Quư mến từng lời

Thơ hùng khơi, trang sóng sánh ánh ngời

Men chan chát bao mảnh đời buồn tủi.

 

Ôm thơ uống, như Lưu Linh đắm đuối

Thơ cay nồng, ngon ngọt vị Yêu Quê

Tổ Quốc ơi! Bao người dọn đường về

Sao có kẻ nỡ đem ḷng phản quốc?

 

Nâng niu măi bao hương linh oan uất

Đóa trầm hương như roi quất vào tim,

Như kim đâm, nhắc nhở một Lối T́m

Ngày trở lại không mềm ḷng nhi nữ.                           

 

Nâng thơ uống, thơm lừng trang Hùng Sử

Hịch tiền nhân: mỗi chữ mỗi Lệnh Thư!

Em ngân nga, say từng ư, từng từ

Thơ: hương rượu, người: hương chi cho xứng?

 

Ư Nga, 16-10-2011

 

 

 

SÓNG BIỂN LẠI CHAO

 

Phi, Thái, Mă… em thấy chi ác mộng?

Em nói ǵ nghe lạ: Palawaan?

Đời b́nh an sao cứ nhớ cơ hàn?

Biển vẫn… loạn nên thuyền nhân tâm động!

 

Ư Nga, 17-10-2011

 

 

 

CHỐN BA QUÂN

 

Chợ đông t́m vợ công lao

Ba quân không chốn, má đào kém… khôn!                             

Phải chi chọn chuyện nước non

Đầu quân Trưng, Triệu; ḷng son diệt thù

Phải chi hóa đá Vọng Phu

Phải chi theo bước Sĩ Phu trở về!

Mừng anh vừa ư phu thê

Buồn em bất ư lời thề hồi hương!

 

Ư Nga, 18-10-2011

 

*Ca dao:

“Trai khôn t́m vợ chợ đông

Gái khôn t́m chồng giữa chốn ba quân”

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính