BÀI TOÁN THÁNG TƯ 

 

Từ em biệt xứ lưu vong

Tháng Tư vẫn nhớ đủ ṿng nghiệt oan

Gia vong, bao tiếng thở than

Quốc phá, chí sĩ vô vàn nỗi đau

Mỗi ngày họ tự nhắc nhau

Ôn trang sử cũ thuộc làu nét son

Người về dạ hết héo hon

Người đi nhớ đến mỏi ṃn xác thân

Đi, về; ai biết xa, gần?

Em xa, xa lắm mà dân thương hoài!

Anh ơi! Thấy trẻ mót khoai

Em nghe như chính ḿnh đ̣i ấm no

Xích xiềng, dân bị dày ṿ

Sao không đ̣i lại tự-do cho người?

Nguyễn Du, thơ vốn không cười

“Đoạn trường” đứt ruột một lời “Tân thanh”

Thơ em gói trọn ḷng thành

Này câu lục bát gửi anh đọc cùng

Anh thương th́ nhớ chia chung

Nỗi đau dân tộc. Năo-nùng tháng Tư

Khó khăn, gian khổ chẳng từ

Mong sao Quê Mẹ được như Quê Người.

 

Ư Nga, 28.2.2004.

 

 

 

 

Vinh Danh QLVNCH     Tin Tức - B́nh Luận     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính