Ư Chí và Quyết Tâm trong Việc Làm

 

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

 

 

Mọi sự thành công từ việc cá nhân, công ty, hay tập thể đều phải đạt hai yếu tố quan trọng đấy là ư chí và quyết tâm.

 

Ư chí là cái bên trong của bản thân mong muốn làm cái ǵ đó và cái mong muốn đó luôn luôn nằm trong ư chí suy nghĩ của cá nhân đó. Nhưng có ư chí vẫn chưa đủ mà cần phải có quyết tâm bởi nếu không quyết tâm để thực hiện ư chí của ḿnh th́ cái ư chí cũng chỉ là sự mơ tưởng viễn vông.

 

Ư chí chỉ là điểm khởi hành. Điểm khởi hành đó cần phải có quyết tâm để thực hiện cái ư chí muốn làm cái ǵ đó cho bản thân hay xă hội. Thí dụ một người bỏ học trung học v́ hoàn cảnh nhưng với ư chí muốn tiếp tục học, cá nhân đó t́m đủ mọi cách để vượt lên hoàn cảnh hoặc khi hoàn cảnh cho phép, cá nhân đó sẽ trở lại trường lớp để thực hiện chuyện học đại học mà không bỏ cuộc. Để làm điều đó cần phải có quyết tâm hầu đưa ra những kế hoạch để biến ư chí thành sự thật chứ không phải chỉ là sự mơ ước.

 

Ư chí và quyết tâm là hai yếu tố tương tác với nhau để đưa ra kế hoạch hành động, thời gian phải đạt được hiệu quả, đánh giá lại kế hoạch đưa ra để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế nhằm đạt hiệu quả sớm hơn hoặc theo đúng thời gian mà kế hoạch đưa ra. Tất cả tiến tŕnh này luôn luôn được thực hiện mỗi tuần (hay mỗi tháng tùy theo công việc) và trong mỗi tuần (mỗi tháng) đó có những bước đi cụ thể; hoặc nhận diện những khó khăn để t́m ra phương cách giải quyết khó khăn hoặc điều chỉnh lại kế hoạch đă đưa ra.

 

Hăy lấy thí dụ trong việc kết hợp tổ chức A, B, C, D. Dĩ nhiên một cá nhân hay nhiều cá nhân nhận diện ra được nhu cầu kết hợp bốn tổ chức này là điều cần thiết. Nhưng để thực hiện chuyện này, các cá nhân nh́n ra được vấn đề sẽ ngồi lại với nhau để bàn thảo, đưa ra những lư luận tại sao nhu cầu kết hợp cần phải xảy ra. Tất cả những người nằm trong nhóm thảo luận đồng ư là cần phải vận động một sự kết hợp mới bởi nếu không th́ sự tan ră hoặc hiệu quả làm việc của bốn tổ chức trên sẽ lần lần không c̣n có giá trị với thực tế của thời cuộc.

 

Ư chí muốn tạo sự kết hợp mới của bốn tổ chức trên đă đưa đến buổi họp của tất cả những cá nhân ngồi lại để h́nh thành ra nhóm vận động kết hợp. Điều đầu tiên nhóm vận động cần phải làm là đưa ra kế hoạch để thực hiện sự kết hợp. Ai sẽ liên lạc với tổ chức A, B, C, và D? Khi gặp cá nhân lănh đạo của bốn tổ chức trên th́ sẽ nói ǵ? Nếu sự kết hợp của bốn tổ chức trên hoặc những tổ chức khác trong quá khứ không thành công th́ nhóm kết hợp cần phải t́m hiểu nguyên do của sự không thành công đó. Dĩ nhiên đặt ra thời gian để thực hiện chuyện vận động. Thời gian có thể một năm hoặc hai năm.

 

Vấn nạn của người Việt là khi đặt ra thời gian quá lâu th́ sẽ đi đến chuyện làm việc tà tà. Ư chí và quyết tâm không thể nào chấp nhận làm việc tà tà. Nếu nhóm vận động đồng ư mỗi tháng gặp nhau một lần th́ mỗi tháng gặp nhau đó phải đạt được một số công việc bởi công việc vận động là một tiến tŕnh với nhiều công việc cần phải thực hiện trước khi một buổi họp của tất cả của bốn nhóm trên.

 

Nhóm vận động cần phải bàn thảo tiến tŕnh vận động đó ra sao. Phương cách làm việc của bốn nhóm sẽ ra sao nếu đồng ư kết hợp? Cần phải hiểu kết hợp ở một dạng rộng lớn chứ không phải kết hợp là xóa A, B, C, D để thành lập F. Sinh hoạt đấu tranh hoàn toàn khác trong sinh hoạt công ty. Công ty A mua công ty B và sáp nhập B vào A v́ lư do nào đó, hoặc vẫn giữ công ty B độc lập mà không sáp nhập. Trong sinh hoạt đấu tranh của người Việt đối với bạo quyền cộng sản Việt Nam th́ cần phải cân nhắc rất nhiều bởi mỗi nhóm đấu tranh đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau và cần nhau để bổ túc lẫn nhau.

 

Tất cả mọi vấn đề trong công việc vận động cần phải đưa lên để thảo luận cho dù những vấn đề đó có thể tạo ra sự bất đồng nhưng nếu phát hiện ra sự bất đồng th́ phải t́m cách giải quyết những bất đồng đó. Mỗi cá nhân trong nhóm vận động phải đóng vai ḿnh trong vị thế của A, B, C, D để đặt ra những câu hỏi, những thắc mắc, những khó khăn hầu có thể đưa ra một chương tŕnh làm việc mà cả bốn nhóm có thể ngồi lại với nhau để thảo luận trong một tinh thần lợi ích chung của cộng đồng người Việt nói riêng và trong công cuộc đấu tranh chống cộng sản nói chung.

 

Cái khó khăn của nhóm vận động là nh́n ra được địa bàn hoạt động của A, B, C và D hay không? Hầu hết tất cả các tổ chức đấu tranh đều cho rằng địa bàn hoạt động của họ là trong nước. Vậy th́ cái địa bàn đó, trong 49 năm đă qua ra sao? Phải chăng cần thay đổi địa bàn hoạt động là cùng các tổ chức cộng đồng để xây lại cộng đồng người Việt, xây lại văn hóa dân tộc Việt với tinh thần Lư, Lê, Trần hoặc nền văn hóa của thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Ḥa tại miền Nam?

 

Gần đây đảng cộng sản Việt Nam đang có kế hoạch thành lập các tổ chức tại hải ngoại để đánh lận con đen vào cộng đồng người Việt. Vậy th́ trách nhiệm của các tổ chức đấu tranh sẽ làm ǵ và giúp được ǵ cho các tổ chức cộng đồng người Việt tránh chuyện nhập nhằng đó? Nhóm vận động đă thảo luận chuyện này chưa và đưa ra giải pháp đề nghị để bốn tổ chức A, B, C, D cùng nhau thảo luận hầu có quyết định chung trong việc xây dựng lại cộng đồng và chuyển địa bàn trong nước sang địa bàn tại quốc gia sở tại ḿnh đang ở.

 

Bất cứ sự đấu tranh nào cũng cần có hậu phương. Hậu phương của các tổ chức đấu tranh người Việt là ở quốc gia đang cư trú chứ không phải hậu phương ở tại Việt Nam. Dĩ nhiên mục đích đạt đến là Việt Nam nhưng cần phải xác định là người Việt hay các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại chỉ làm công việc yểm trợ và vận động quốc tế cho những người đấu tranh trong nước. Chính những người trong nước là lực lượng chủ lực, hiểu rơ địa phương để trực diện đấu tranh chứ không phải là các tổ chức đấu tranh tại hải ngoại.

 

Ư chí và quyết tâm sẽ đưa đến kế hoạch hành động trong công việc hành động. Kế hoạch đó phải thực hiện từng tháng để tạo điều kiện cho sự ngồi lại của tổ chức A, B, C, D hầu thảo luận sâu rộng về địa bàn hoạt động, kế hoạch hoạt động ở tương lai, nhân sự và tài chính cho sự kết hợp nếu xảy ra, huấn luyện cán bộ và nhiều thứ cần phải bàn thảo giữa các tổ chức được mời tham dự cuộc kết hợp hoạt động. Nhóm vận động phải tạo ra một chương tŕnh làm việc rơ ràng hầu đề nghị với các tổ chức đấu tranh để đóng góp ư kiến với sự đồng thuận của các tổ chức trước khi buổi họp ngồi lại để bàn thảo chi tiết.

 

Có ư chí mà không có quyết tâm th́ ư chí chỉ là mơ tưởng. Có ư chí, có quyết tâm mà không có kế hoạch thực hiện nghiêm chỉnh và điều chỉnh kế hoạch nếu cần th́ sự thất bại sẽ xảy ra, tốn thời gian của nhiều người.

 

Hy vọng bài viết này sẽ đóng góp cho tất cả những người đấu tranh thấy được sự tương quan giữa ư chí và quyết tâm cùng với kế hoạch cho tất cả mọi vấn đề từ t́nh nguyện đến nhân quyền hay bất cứ vấn đề nào trong cuộc sống.

 

 

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

Tháng 1 năm 2024 (Việt lịch 4903)

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính