“Cư An Tư Nguy!” lời vàng ta ghi khắc!

 

 

 

 


Trên cánh tay, trên phù hiệu huy hoàng
Khăn đỏ, khăn xanh, Khăn tím, khăn vàng
Khóa trước khóa sau hàng hàng lớp lớp
Quên sao được cuối thời gian huấn nhục
Lễ gắn alpha trang trọng, chí t́nh
“Qú xuống Tân Khóa Sinh!”
Khi đứng dậy cầu vai vàng chói sáng
Quên sao được đêm cuối cùng thức trắng
Ḷng nôn nao nghĩ đến buổi ra trường
“Quỳ xuống, các Sinh Viên Sĩ Quan !”
Tiếng hô to vang dội đến ngàn phương
Hồn tử sĩ đă về đây chứng kiến
Những đứa con trên đường ra trận tuyến
“Đứng dậy Tân Sĩ Quan!”
Lời hiệu triệu âm vang...
Trong hàng quân có kẻ lệ đôi hàng
Giọt nước mắt buồn vui ngày măn khóa
Rời Thủ Đức bạn bè đi trăm ngả
Thằng Pháo Binh, đứa Thiết Giáp, Nhảy Dù
Thằng Sư Đoàn, thằng Biệt Động, Chi Khu
Bay tản lạc như chim non ĺa tổ
Chua xót thay! Mộng đầu đời găy đổ
Miền Nam rơi, trường mẹ cũng tan hoang
Kỷ niệm xưa nay chép vội đôi hàng
Ḷng vẫn ước có một ngày trở lại ...

 

 

Vũ Đ́nh Trường

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính