Lật tẩy lá bài “2015 – năm công dân của VC
 

VĨNH LIÊM

 

 

Nghị Quyết 36 của VC luôn luôn kiên tŕ hành động/hoạt động ráo riết ở hải ngoại nhờ nguồn tài trợ dồi dào từ Bộ Chính Trị của Đảng CSVN. Sau hai con bài bị lật tẩy và tự đốt cháy ở hải ngoại (khởi điểm từ Hoa Kỳ) trong năm 2014 (Cù Huy Hà Vũ và Điếu Cày Nguyễn Văn Hải), VC liền tung ra con bài khác, đó là “2015 – Năm Công Dân” của tác giả (thiển cận, ngờ nghệch, khờ khạo, ngây thơ) Bùi Minh Quốc. Lá bài nầy được tung lên trang blog Dân Quyền – Diễn Đàn Xă Hội Dân Sự hôm 01-01-2015. 

 

Trong lời mở đầu lá bài “2015 – Năm Công Dân”, Bùi Minh Quốc viết:

 

“Chủ thể, chủ lực của tiến tŕnh dân chủ hoá đất và phát triển nước Việt Nam chính là lực lượng công dân - cử tri Việt Nam. Tiến độ dân chủ hoá phụ thuộc căn bản vào tiến độ chuyển ḿnh của mỗi người dân từ phận “thần dân” dưới ách thống trị độc tài toàn trị thành người công dân thật sự.”

 

[Câu hỏi của chúng ta là: Trong 40 năm qua, những người Việt ở trong nước chưa phải là “công dân thật sự” à? Những người ở trong nước từ năm 1975 tới nay, kể cả Bùi Minh Quốc, là công dân của nước nào vậy? Chẳng lẽ công dân Kampuchia, Ma-rốc? Thế th́ theo định nghĩa của Bùi Minh Quốc, “công dân” là thành phần đảng viên VC.].

 

“Với mong muốn chuyển hoá [“chuyển hóa” bằng cách nào? Ai cho phép chuyển hóa? “Mong muốn” chỉ là ảo mộng trong guồng máy CS] một cách ôn hoà êm thuận [ảo tưởng!] chế độ độc tài toàn trị hiện tồn sang chế độ dân chủ [c̣n lâu!], cố gắng đẩy nhanh tiến độ dân chủ hoá với những bước đi thích hợp [thế nào là “thích hợp”?], chúng tôi, các tổ chức xă hội dân sự có tên dưới đây quyết định lấy NĂM 2015 LÀM NĂM CÔNG DÂN.” [Ảo tưởng! Mất th́ giờ vô ích!]

 

Bùi Minh Quốc định nghĩa lu bu về Người Công Dân như sau:

 

     - người lao động (chân tay và trí óc trong mọi lĩnh vực sản xuất kinh doanh lưu thông phân phối, giáo dục – đào tạo, nghiên cứu và hoạt động xă hội), chủ thể tạo ra và thúc đẩy sự phát triển các giá trị vật chất và tinh thần của xă hội;

     - người đóng thuế - người đi lính;

     - người cử tri – người ứng cử - bầu cử.

 

Với bản chất mù mờ trong ḷ Cộng Sản, Bùi Minh Quốc chỉ ra những “tiêu chí” [tiêu chuẩn? standard?] cho người CÔNG DÂN VIỆT NAM như sau:

 

     - người có ư thức rơ rệt về các quyền và trách nhiệm của ḿnh; [Đây là vấn đề Dân Trí của người Việt (sau 40 năm ở Miền Nam và 61 năm ở Miền Bắc) sống dưới chế độ VC! Nạn nhân của VC!]

 

     - Là người có ư thức làm chủ, ư chí làm chủ, kỹ năng làm chủ; làm chủ trong mỗi suy nghĩ, mỗi lời nói và việc làm, trước hết là làm chủ tiếng nói chính trị, kinh tế và văn hoá, làm chủ lá phiếu; [Ai cho “làm chủ” vậy? Làm cách nào để làm chủ khơi khơi dưới chế độ VC, hở Bùi Minh Quốc? Công dân của VNCH đă trọn quyền “làm chủ” từ khuya rồi!]

 

     - Là người thấy rơ các quyền công dân cơ bản của ḿnh như “quyền tự do ngôn luận,” “quyền tự do báo chí, xuât bản,” “quyền tự do biểu t́nh,” “quyền tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn,” “quyền tự do ứng cử bầu cử,” [Công dân của nước VNCH đă có tất cả các “quyền“ nầy rồi! C̣n “quyền tự do được ăn no”, “quyền tự do được ngủ yên”, “quyền tự do được kêu gào khi mất nhà, mất đất”… th́ không thấy Bùi Minh Quốc liệt kê ra!] về h́nh thức cũng được long trọng ghi trong Hiến pháp nhưng dưới chế độ toàn trị này đă bị thủ tiêu trên thực tế; công dân phải có trách nhiệm tự đứng lên tích cực chủ động [“chủ động” bằng cách nào?] thực hiện các quyền ấy; công dân phải đ̣i [“đ̣i” th́ đi tù ngay!] Nhà nước thực hiện trách nhiệm của Nhà nước là tạo môi trường thuận lợi [hăo huyền!] để người dân thực thi các quyền con người của ḿnh, đ̣i [c̣n lâu!] Nhà nước chấm dứt việc hạn chế trên thực tế các quyền đó dưới mọi h́nh thức. [Dễ dàng quá hén! Giống như chú Cuội nằm dưới gốc cây Đa! Đứa trẻ 5 tuổi cũng không tin nổi Bùi Minh Quốc!]

 

Nói tóm lại, qua những “tiêu chí” của Bùi Minh Quốc th́ trong suốt 40 năm qua, những người Việt ở trong nước đều “chưa có ư thức và trách nhiệm”, “chưa thấy rơ các quyền công dân cơ bản của ḿnh”! V́ sao? V́ VC đă bịt mắt tất cả! VC làm cho con người có cái thân ḿnh h́nh người nhưng đầu óc th́ đặc sệt như tôm!

 

Bùi Minh Quốc đưa ra “dự kiến” (ư kiến định trước? foresee?) như sau:

 

     Hoạt động bao trùm là vận động.

     Vận động trên bề nổi công luận.

     Vận động thầm lặng trực tiếp qua các mối quan hệ cụ thể của mỗi tổ chức, mỗi cá nhân công dân và gia đ́nh.

     Vận động mọi đối tượng: dân vận, đảng vận, nghị vận, binh vận; trong dân vận đặc biệt chú trọng thanh vận – tức vận động thanh thiếu niên.

 

[“Dự kiến” nầy chỉ có nhà cầm quyền VC mới làm nổi. Bùi Minh Quốc chỉ là cái loa của VC mà thôi!]

 

Để t́m hiểu các “Vận động” của Bùi Minh Quốc ra sao, chúng ta hăy đi vào các điểm chính sau đây.

 

Theo Bùi Minh Quốc, Lá bài “2015 – Năm Công Dân” gồm 8 điểm chính:

1. Vận động đưa môn giáo dục công dân thành một môn quan trọng ngang với các môn văn, sử. [Từ 1954 tới giờ, VC chưa hề có môn “giáo dục công dân”! VNCH đă có môn “công dân giáo dục” từ thời Đệ I Cộng Ḥa].

2. Vận động xây dựng người công dân có ư thức làm chủ; trước hết là làm chủ tiếng nói và làm chủ lá phiếu. [Quả đúng là nói láo như VC! “Nhân dân làm chủ” là “làm chủ” cái ǵ? Ngay cả cái bao tử của ḿnh mà dân c̣n chưa làm chủ được! Công dân của VNCH đă tự “làm chủ” từ khuya rồi! Chả cần ư thức hay đ̣i hỏi chi cả!]

3. Vận động xây dựng những địa bàn dân cư tức Vận dụng và tận dụng chủ trương “dân chủ ở cơ sở”. [Ư của Bùi Minh Quốc là “Chuẩn bị những địa bàn dân cư có tỷ lệ công dân – cử tri đạt chuẩn cao hậu thuẫn cho các ứng cử viên tự do đáng tin cậy.” Bùi Minh Quốc ca đúng bài bản của VC.]

4. Vận động đổi mới mối quan hệ giữa công dân – cử tri với đại biểu dân cử. [Ư của Bùi Minh Quốc là “đại biểu phải là người đại diện thật của cử tri” (v́ từ trước tới nay họ chưa bao giờ đại diện cho cử tri nào cả!)]

     Bùi Minh Quốc đề nghị nội dung 3 vận động cụ thể:

4.1- Vận động đấu tranh để xoá bỏ cung cách vi Hiến. [V́ “bấy lâu đại biểu chỉ tiếp xúc theo đoàn với một số cử tri chọn lọc do một thiểu số đương quyền hoặc một thế lực bè phái nào đó sắp đặt.”]

4.2 - Vận động đấu tranh để định ra chế độ thù lao đủ cao cho mỗi đại biểu Quốc hội. [Đây là công tác lobby tinh vi của Bùi Minh Quốc: “thù lao ấy đủ đảm bảo mức sống dư dả cho đại biểu cùng gia đ́nh.”]

4.3- Vận động đấu tranh đ̣i đảng CSVN nếu muốn giành được vị trí đảng cầm quyền th́ phải băi bỏ cung cách đảng cử dân bầu. [Bùi Minh Quốc chỉ “đ̣i” chứ không “diệt” đảng CSVN! Bùi Minh Quốc rơ ràng là c̣ mồi chính hiệu của VC!]

5. Tổ chức một sinh hoạt chính trị với nội dung tương tự với nhà Nhà nước. [V́ theo Bùi Minh Quốc: “th́ các tổ chức xă hội dân sự sẽ tích cực góp phần cho các sinh hoạt ấy có thực chất.” Quả thật Bùi Minh Quốc là một Lobbyist VC quá giỏi!]

6. Năm 2016 sẽ là năm tiếp tục phát triển phong trào CÔNG DÂN. [Ai lỡ dại nhào đầu vô, có chết th́ ráng chịu!]

7. Lập một Ủy ban điều phối chung của các tổ chức tham gia phong trào NĂM CÔNG DÂN. [Tính đến ngày 01-01-2015 có 7 tổ chức Dân sự tham gia phong trào “Năm Công Dân” của Bùi Minh Quốc.]

8. Hoan nghênh các tổ chức khác tiếp tục tham gia chương tŕnh NĂM CÔNG DÂN. [Lẽ dĩ nhiên v́ muốn lôi cuốn nhiều tổ chức dân sự nhẹ dạ yếu ḷng. Càng đông càng tốt th́ Bùi Minh Quốc càng có credit tốt với VC.]

 

Đầu năm 2015, có bảy nhân vật ở trong nước tự đốt cháy ḿnh chỉ v́ nghe lời ngon ngọt bùi tai (nhưng có chứa chất độc) của Bùi Minh Quốc, đó là:

    

1. Ô. Nguyễn Quang A, Diễn Đàn Xă Hội Dân Sự.

2. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, Giáo Hội Mennonite Thuần Túy.

 

3. Ô. Nguyễn Bắc Truyền, Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị và Tôn Giáo Việt Nam.

 

4. Luật sư Nguyễn Văn Đài, Hội Anh Em Dân Chủ.

 

5. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.

 

6. Quư Bà Trần Thị Nga, Trần Thị Hài và Cô Huỳnh Thục Vi, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam. 

 

7. Mục sư Lê Quang Du, Hội thánh Chuồng ḅ.

 

Chắc chắn sẽ có nhiều người nhẹ dạ yếu ḷng sẵn sàng tham gia chương tŕnh «Năm Công Dân» của Bùi Minh Quốc (nếu không muốn nói là của VC).

 

****

 

Sau khi đọc qua lá bài «2015 – Năm Công Dân», xin quư độc giả cần lưu ư các điểm sau đây:

     1. Bùi Minh Quốc (tác giả bài viết) và đồng bọn đều thiết tha với Hiến Pháp của VC khi họ ghi lại rơ ràng: các quyền con người "cũng được long trọng ghi trong Hiến pháp" của chúng.

 

     2. "Công dân" của Bùi Minh Quốc là công dân của nước «Việt Nam Dân Chủ Cộng Ḥa» của Hồ Chí Minh, tức là những đảng viên CS đang nắm quyền lực cai trị đất nước (từ thượng tầng xuống tới hạ tầng cơ sở).

 

     3. Bùi Minh Quốc viết: "Với mong muốn chuyển hoá một cách ôn hoà êm thuận", có nghĩa là từ từ chuyển đổi bộ mặt VC cho dễ coi hơn, chứ không cần phải diệt trừ tận gốc căn bệnh VC làm chi! (Có nghĩa là cứ để nguyên nhà cầm quyền VC đương thời, chỉ thoa son trét phấn lớp mới cho dễ coi là được ! Tức «b́nh mới rượu cũ»).

 

     4. Đây là âm mưu chính trị của đám trí thức XHCN mượn danh/khoác áo «Dân Chủ» để lừa bịp những người nhẹ dạ yếu ḷng nhưng thật tâm yêu nước; chúng quyết tâm củng cố quyền lực cho Đảng CSVN; cố t́nh làm vô hiệu hóa mục tiêu đấu tranh (bất bạo động) của đồng bào trong nước.

 

     5. Nên lưu ư: Tất cả tin tức do bọn lănh đạo CSVN (bất kể phe nào) tung ra ngày hôm nay là chúng đă thực hiện xong kế hoạch kế tiếp để tiếp tục lừa dối, mị dân. Ai nhẹ dạ cả tin thi sẽ bị gặp nạn, ráng chịu.

 

     6. Trong năm 2015 nầy, VC cốt yếu định nghĩa và cổ vơ xây dựng một hạng người "công dân" mới. Thoạt mới đọc/nghe qua th́ tưởng chừng như "đáp ứng" được nguyện vọng của đồng bào trong nước, nhưng khi đọc kỹ lại, th́ chúng ta mới thấy rơ chúng (VC) đă loại bỏ hẳn những người thật tâm chống Cộng, những (cựu) tù nhân lương tâm chính hiệu… trong cái gọi là "công dân" mới của chúng!

 

    7. Chiêu bài mới năm 2015: "CHUYỂN HÓA MỘT CÁCH ÔN H̉A ÊM THUẬN". Đây là luận điệu mị dân, nhằm làm lạc hướng đấu tranh của người dân trong nước, và để củng cố chế độ CS của chúng.

 

     Nói tóm lại, chúng ta (ở hải ngoại và trong nước) nên sáng suốt trước chiêu bài mới của VC; hăy cùng chung tay quyết liệt giải thể Đảng CSVN bằng bất cứ giá nào./.

 

(Thung Lũng Liên Sơn, 06-01-2015)

 

VĨNH LIÊM

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính