Coi chừng Cộng sản Việt Nam đánh lừa dân để thông qua luật “Ba Đặc Khu”

 

 

 

Toàn dân Việt Nam: Đừng để bị lừa

 

 

Ngày 10 tháng 6, người dân sôi sục xuống đường biểu t́nh chống quân bán nước CSVN cho Tàu Cộng thuê 99 năm ba đặc khu kinh tế Bắc, Trung, Nam là Vân Đồn, Vân Phong và Phú Quốc. Thật khốn kiếp, Biển Đông của Việt Nam Tàu Cộng không thuê một ngày nào mà nó c̣n ngang ngược xâm chiếm cho bằng được, huống chi cho nó thuê đến 99 năm (hoặc chỉ 1 ngày)  chẳng khác ǵ “rước voi về dày mả tổ!” 

 

Ngày 10/06 CSVN thấy người dân sùng sục xuống đường chống luật Đặc Khu Kinh Tế, nên Quốc Hội CSVN dời lại ngày họp vào tháng 10 hay cuối năm nay. Từ đó, chúng ra nhiều chiêu tṛ để đánh lạc hướng vụ cho thuê “Đặc Khu”.

 

Thứ nhất: Đem chuyện đổi ngữ âm và cách đọc na ná như âm Tàu Chệt để dễ bề Hán hóa của tên bán nước Bùi Hiền…Tên này điên nặng, thuộc hàng “ngu lâu dốt bền” mà dám đổi chữ cả bao đời tổ tông của Bùi Hiền để lại. Sau lưng Bùi Hiền chắc có mấy tên Hán gian trong BCT/CSVN đỡ đầu.


Thứ hai: Gần đây, lại có tên Hồ Ngọc Đại, nhân ngày tựu trường 5/9 vừa rồi, cho học sinh lớp 1 học sách “Công nghệ Giáo dục”,  là một loại sách “ngu đần” về chữ nghĩa. Cách học là ghi vào đầu lớp trẻ mầm non những ô vuông, tṛn, tam giác để đọc ngữ âm,  chứ không dùng h́nh tượng để đọc tên sự vật.

 

Tất cả sự việc trên đều gây tranh căi trong xă hội, thậm chí tạo những sự chú ư đặc biệt của các bậc phụ huynh học sinh,  hàng chục triệu phụ huynh quan tâm đến cách dạy “quái gở” này đối với con cháu ḿnh, để quên đi mục tiêu chính là luật “Đặc Khu Kinh Tế” sắp thông qua.

 

Mục đích:

 

Cả Bùi Hiền lẫn Hồ Ngọc Đại đều dùng hỏa mù cho người dân chia trí xao lăng sự việc bán nước qua 3 Đặc khu Kinh tế… để Quốc hội Bù Nh́n của CSVN dễ thông qua luật “Đặc Khu” trong những ngày tháng sắp tới.

 

Toàn dân, dù lên án những tṛ lố lăng của Bùi Hiền và Hồ Ngọc Đại nhưng hăy dồn tâm lực đến luật “Đặc Khu Kinh Tế” mà Bộ Chính trị Đảng CSVN đang manh tâm bán nước!

 

Hăy xuống đường đấu tranh dẹp bỏ chế độ ác nhân CSVN th́ những cái tṛ lố lăng “chữ nghĩa” kia sẽ không thể tồn tại được trên đất nước Việt Nam nữa.

 

 

Trang nhà http://vietquoc.org

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính