Nhận Diện "Việt Kiều Yêu Nước" VC

 

http://www.vietland.net/main/showthread.php?t=13037

 

 

Trong lúc người Việt tị nạn CS tại Hoa Kỳ biểu t́nh chống sự hiện diện của Nguyễn tấn Dũng trong những ngày 12, 13 và 14 tháng 4 vừa qua tại Washington DC, th́ một đám vô (doanh) nhân khác tưng bừng đón tiếp kẻ thù.


Việc những tên Việt gian này làm ăn với VC th́ chẳng có ǵ lạ. Nhưng nếu có cơ hội và những chi tiết liên quan th́ chúng ta cần lên tiếng và cho đồng hương hải ngoại nhận diện những tên này. 


Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải đề pḥng sự trà trộn của những tên này trong các sinh hoạt của cộng đồng.


Những bức h́nh dưới đây chúng tôi có được từ những email được gởi ra để “khoe” với gia đ́nh và bạn bè của tên David Huy Hồ.


David Hồ, theo chúng tôi biết, có bằng TS Khoa Học và hiện đang làm chủ tịch của một công ty sinh-hóa (bio-technologies) có tên là HeMemics Biotechnologies (www.hememics.com) . Có chi nhánh tại vùng DC và San Jose, CA. Tên này vừa mới được bầu vào chức “chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài phụ trách khu vực Hoa Kỳ”. 


Bà con ở vùng Virginia, Maryland, và DC nếu thấy mặt tên Việt gian này ở đâu th́ xin chỉ mặt và nói lên ḷng khinh bỉ của chúng ta đối với nhhững phường vô lại như hắn.


Đất Nước đang đắm ch́m trong đau khổ. Người nghèo ngày càng nghèo hơn. Đất vẫn bị cướp nhà vẫn bị lấy. Người vẫn bị bịt miệng. “Quần chúng tự phát” vẫn ung dung tự tại nhiễu nhương từ những nhà Đối Kháng đến các vị tu sĩ thuộc nhiều tôn giáo… đảng csVN vẫn tiếp tục hèn hạ với những xâm phạm của Trung cộng và Việt gian vẫn tiếp tục nối giáo cho giặc.


Chúng ta phải góp phần lên tiếng.

 

 

 

David Huy Hồ.

 

 

 

 

Ngoài ra trong những tấm h́nh này, chúng tôi cũng nhận diện được một tên Việt gian “nổi tiếng” khác là Nguyễn Hữu (Vô) Liêm”.

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]