Chưa đi, chưa biết
(V dn gian)

 

Chưa đi chưa biết Bến Tre,
Nếu đi sẽ thấy c m như nhau.
Ton l mặt lợn đầu tru,
Cướp nh, cướp đất, đ đầu dn oan.


Chưa đi chưa biết B Đen,
Nếu đi sẽ thấy chng hn đng khinh.
Tu xm lăng th lm thinh,
Dn đen phản đối, tội hnh phạt ngay.


Chưa đi chưa biết Bnh Dương,
Nếu đi sẽ thấy đau thương v cng.
Thấy tu th n gập lưng,
Thấy dn th n lại hng hổ ln.


Chưa đi chưa biết C Mau,
Nếu đi sẽ thấy một mu tang thương.
Cầm quyền l lũ bất lương,
Thụt kt, tham nhũng, một phường lưu manh.


Chưa đi chưa biết Cần Thơ,
Nếu đi sẽ thấy xc xơ dn mnh.
Người dn khổ cực mưu sinh,
Cầm quyền chiếm đất xy dinh, dựng nh.


Chưa đi chưa biết Đồ Sơn,
Nếu đi sẽ thấy tệ hơn đồ tồi.
Trn cao một lũ ngu ngồi,
Để dn khốn khổ một đời lầm than.


Chưa đi chưa biết Huế thương,
Nếu đi sẽ thấy dn thường thở than.
Lưu manh, trộm cướp lm quan,
Cướp sng, cướp cạn, dn oan ku trời.


Chưa đi chưa biết Hải Dương,
Nếu đi sẽ thấy chuyện thường xảy ra.
C miếng đất tốt dựng nh,
Lnh đạo nhn thấy, thế l mất toi.


Chưa đi chưa biết Hn Chồng,
Nếu đi sẽ thấy dn khng cn g.
Trn cạn bị lnh đạo đ,
Dưới biển Trung Cộng n đ mạnh hơn.


Chưa đi chưa biết Lm Đồng,
Nếu đi sẽ thấy đau lng tổ tin.
Giang sơn một giải cao nguyn,
Để tu khai thc nt nghiền qu hương.


Chưa đi chưa biết Ty Ninh,
Nếu đi sẽ biết dn tnh lng qu.
Ngy xưa ruộng lu hề,
By giờ xuất cảnh lm thu cho Tu.


Chưa đi chưa biết Quảng Ninh,
Nếu đi sẽ thấy hoảng kinh phận đời.
Kiện thưa kh hơn kiện trời,
Viết ra sự thật th ngồi t ngay.


Chưa đi chưa biết Quy Nhơn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng hơn nh t.
Dn đen cho đến thy tu,
Bất đồng kiến l t mọt gng.


Chưa đi chưa biết Si Gn,
Nếu đi sẽ thấy chẳng cn thn quen.
Đường x hỗn độn, thay tn,
Cng an, cảnh st tống tiền giữa trưa.


Chưa đi chưa biết Sng Hương,
Nếu đi sẽ thấy sng thường thở than.
Cn đu đất Việt dn Nam,
Giang sơn gấm vc n mang dng Tầu.


Chưa đi chưa biết Nha Trang,
Nếu đi sẽ thấy từng hng lệ rơi.
Mỗi lần nhn ra biển khơi,
Giang sơn sao lại để tri sang Tu.

 

Chưa đi chưa biết Vũng Tu,
Nếu đi sẽ thấy giặc tu xm lăng.
Lnh đạo gục mặt lặng cm,
Biểu tnh, phản đối, người dn đi t!


Chưa đi chưa biết gần xa,
Nếu đi sẽ thấy ton l lưu manh.
Từ trung ương đến thừa hnh,
Thấy Tu th sợ chỉ hnh hạ dn


Chưa đi chưa biết Cali,
Nếu đi sẽ thấy những g đng, hay.
Cột đn m c chn tay,
N cũng vượt biển sang đy tức th.


Thế m cũng thấy lắm khi,
Bao người o gấm bay về Việt Nam.
Hoặc l nghe lũ việt gian,
Đem tiền m cng nui đon lưu manh. 

Chng n đ cổ dn lnh,
Đến cả những bậc tu hnh chẳng tha.
Mất Hong Sa, mất Trường Sa,
Ty Nguyn Bauxite bn ra cho Tu. 

Tr thức chống đối một cu,
Đnh đập, bắt bớ, nhốt su trong t.
Quả l lũ lnh đạo ngu,
Đi tai đ điếc, mắt m đ lu. 

Hỡi người dn Việt ton cầu,
Đon kết Chống Cộng, chống Tầu ngoại xm,
Một mai sẽ lại thật gần,


Một mai sẽ lại thật gần,
Cờ Vng rực rỡ ba phần Việt Nam!

 

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh