LTS. Thưa quư độc giả,

 

Nhận định và chủ trương của chúng tôi là, tất cả những ai, ở bất kỳ cương vị nào trong xă hội, đoàn thể, tôn giáo, tuổi tác trọng nhẹ bao nhiêu đi nữa, mà theo việt-gian-cộng-sản, hoặc làm tay sai cho chúng dưới bất cứ h́nh thức nào, th́ chúng tôi xem những kẻ đó là GIẶC không hơn không kém. Trừ khi chúng thực tâm Cải Tà Quy Chánh!

Đă là GIẶC, th́ toàn dân Việt chúng ta đă có sẵn câu trả lời và hành động thích đáng cho chúng.

 

 

Vatican và Cộng sản VN

 

 

----- Original Message -----

From: mai

To: PhoNang@yahoogroups.com ; …

Cc: Dien Dan Giao Dan ; …

Sent: Monday, July 19, 2010 11:19 PM

Subject: [Thaoluan9] Vatican vs. Cộng Sản VN

 

 

Kính cha Ngô Tôn Huấn, ông Phạm Quang Chiêu và quư vị

 

Tôi và và có thể hầu hết tín hữu Công Giáo Việt Nam có dịp đọc qua bài viết của cha Lê Tôn Huấn và ông Phạm Quang Chiêu cùng những tin tức được phổ biến về những trao đổi giữa Vatican và CSVN đều đồng ư với ông PQC.

 

Kính cha Ngô Tôn Huấn, cho đến khi viết những ḍng chữ này, con vẫn tuân phục tất cả những Giáo luật cũng như Tín lư mà Giáo hội Công giáo truyền dậy . Nhưng thưa Cha, con cũng tin chắc một điều Đức Giáo Hoàng chỉ bất khả ngộ trong lănh vực Tín lư mà thôi

 

Kính thưa cha ! Người Công Giáo Việt Nam chúng ta vẫn c̣n thói quen bảo vệ Hội Thánh bằng mọi cách, kể cả t́m cách nói hay viết khéo để che đậy hay bỏ qua những sai lầm, thiếu sót của các đấng bậc trong hệ thống tổ chức của Giáo hội địa phương hay cao hơn . Thưa Cha việc làm như vậy mang sự gượng ép không c̣n hiệu quả ở thời đại truyền thông đa dạng mà cũng thiếu lương thiện nữa .

 

Kính thưa Cha và ông PQC và quư vị !

 

 Nhà cầm quyền CS Việt Nam họ có trong tay tất cả mọi thứ quyền hạn và phương tiện, cộng thêm một đường lối đối thoại, thương lượng mang tất cả những nhân tính xấu xa và thủ đọan nhất. V́ vậy một Giáo triều của Đức Giáo Hoàng Phao Lô thứ sáu đă bị họ lường gạt mà ngoảnh mặt với dân tộc Việt Nam khốn khổ suốt cuộc chiến. Ngày nay, vẫn một đường lối ấy họ áp dụng với triều đại của Đức Giao Hoàng Benedito 16. Chuyện dân tộc Việt Nam bị ṭa thánh Vatican ngoảnh mặt trước tất cả những khổ đau chẳng c̣n là viễn ảnh mà đă và đang sảy ra .

 

Kính thưa Cha Ngô Tôn Huấn ! Một tiếng nói của Cha, một ư kiến của ông Phạm Quang Chiêu, của con hay tiếng kêu than của toàn thể anh chị em tín hữu Công Giáo VN cũng chẳng vọng tới Vatican nếu HĐ GM Việt Nam vẫn tiếp tục làm con chó câm.

 

Thưa Cha Ngô Tôn Huấn và quư vị ! Con xin lập lại một nhận đinh mà một vị Lm già miền Bắc VN nói với con cách đây 3 năm " Với hệ thống thông tin của cộng sản VN, khi họ muốn, họ có thể nói trái đất h́nh tam giác th́ cũng có nhiều người tin."

 

Thưa Cha và quư vị, chúng ta làm cách nào để Vatican lắng nghe đây ? Cá nhân con và những thành viên trong gia đ́nh chỉ cầu xin Chúa Thánh Thần ban nhiều ơn khôn ngoan hơn nữa cho quư vị trong HĐGMVN cũng như quư ngài trong Giáo triều Vatican mà thôi

 

Sau hết cũng xin Chúa phù hộ và che chở cho đàn chiên Việt Nam dù có mẹ nhưng vẫn đang bơ vơ .

 

Vinh Sơn Mai Văn An--- On Sun, 7/18/10, Chieu Pham <chieu12345@yahoo.com> wrote:


From: Chieu Pham <chieu12345@yahoo.com>
Subject: Re: [PhoNang] DC Giuse Ngo Q Kiet: "V́ thế, xin anh chị em đừng níu kéo nhưng hăy để tôi ra đi theo ư nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với thánh ư Chúa và có ích lợi cho anh chị em cũng như cho chính bản thân tôi.
To: PhoNang@yahoogroups.com
Cc: "Dien Dan Giao Dan" <ddgdinc@yahoo.com>, …
Date: Sunday, July 18, 2010, 11:19 PM

Về  Quyền Uy Của Một Vị Giáo Hoàng

 

 

Trong một bài viết của Linh Mục Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huân, Ngài dă viết về uy quyền của Đức Giáo Hoàng như sau:

“Là người trong Giáo Hội, chúng ta phải tin chắc rằng Ṭa Thánh không bao giờ chịu áp lực của bất cứ ai trong mọi quyết định liên quan đường lối cai trị dặc biệt là về vấn đề thuyên chuyển hay bổ nhiệm các Giám Mục trong Giáo Hội. Nghĩa là việc Đức Thanh Cha Benedicto XVI bổ nhiệm Đức Cha Phêro Nguyễn Văn Nhơn làm Tổng Giám Mục Phó Hà Nội hoàn toàn có lư do chính đáng…”

 

Thưa Cha: Thứ nhất tôi là người trong Giáo Hội nhưng không có ǵ bắt tôi “phải tin chắc rằng Ṭa Thánh không bao giờ chịu áp lực của bất cứ ai trong mọi quyết định liên quan đến…” v́ không có một tín lư nào bắt tôi phải tin điều đó.

 

Thứ hai làm sao để có thể biết được Ṭa Thánh không  bị một áp lực nào? Bị rơi vào một âm mưu nào đó th́ có khi chính Ṭa Thánh, chính giới chức có thẩm quyền cũng không biết là ḿnh đă bị một áp lực vô h́nh, một toan tính của những “Vũ Ngọc Nhạ” th́ sao? Có ai bảo đảm được điều đó.

 

Chúng ta hiện đang ở thế kỷ 21 chứ không phải là thời Trung Cổ. Ở  thời đại mà trái đất đă thu nhỏ lại. Mọi chuyện lớn nhỏ cả thế giới đều có thể biết trong một tích tắc, hằng tỉ bộ óc, hằng tỉ cặp mắt nh́n vào một việc làm của Đức Thánh Cha. Trong khi đó ĐTC phải nhờ vào những vị phụ tá. Những vị phụ tá này có nhiệt t́nh, có công tâm hay không lại là chuyện khác. Đối với các vị linh mục, đức vâng lời là rất quan trọng nó giữ dược sự thống nhất trong Giáo Hội nhưng trong một khía cạnh nào đó, nó củng có nhũng giới hạn, có những bất lợi của nó. Mỗi người đều có những suy nghĩ, có óc phán đoán riêng và ai cũng có thể nh́n ra sự thực và lẽ phải. Nếu ai cũng  phải tuân phục một người như kiểu một con ngựa bị che mắt th́ đó là một chế độ độc tài

 

Ấy là chưa kể đến chính ĐTC. Đây là một vấn đề hết sức tế nhị và phải đắn đo nhiều trước khi viết  nhưng khi đă viết th́ nên viết cho hết.

 

Như Linh Mục An-rê Đỗ Xuân Quế cũng đă có ư kiến, một sự kiện xảy ra ở đất nước Ba Lan được Ṭa Thánh sử trí khác với cùng một sự kiện xảy ra ở Việt Nam. Đây cũng không phải chỉ riêng Cha Quế nói như vậy mà là ư kiến của rất nhiều người

 

Đối với ĐTC, những tín lư mà Ngài truyền dạy th́ toàn thể giáo dân đều phải tuân giữ. Lúc đó Ngài là đại diện của Chúa Giê su trên trần thế.

 

Những điều không phải là tín lư mà chỉ là những quyết định b́nh thường, những việc làm có tính cách khác như những quyết định có tính cách chính trị chẳng hạn th́ chúng ta cũng cần phải suy nghĩ v́ ĐGH không phải là Thiên Chúa cho nên cũng có thể có những sai lầm mà cũng không có luật nào của Hội Thánh bắt buộc ta phải tuân theo những quyết định như thếội Thánh nào bắt buoc65chung1 ta phải tuân giữnaon.

 

Trong một đoạn khác, linh mục Ngô Tôn Huân viết:

“Do đó, đứng trước quyết định trên của Đức Thánh Cha, là đoàn chiên dưới quyền lănh đạo và chăm sóc thiêng liêng của Ngài là Thủ Lănh Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, chúng ta phải vâng phục Ngài trong mọi lănh vực từ giáo lư đức tin, kỷ luật bí tích, phụng vụ ...”

 

Về điểm này, chúng tôi hoàn toàn không đồng ư nhất là khi nói phải vâng phục Ngài trong mọi lănh vực. Để đỡ bị “sốc”, tôi xin đan cử một thí dụ hơi xưa một chút. Đó là vào thời kỳ chiến tranh Việt Nam đang hồi quyết liệt, Đức Giáo Hoàng Paul VI đă nhận tiếp Nguyễn Thi B́nh (MTGPMN) và từ chối tiếp Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Đức Giáo Hoàng đă hân hoan tiếp đại diện của bọn phản loạn, là cánh tay nối dài của một Đảng Cộng Sản gây bao nhiêu tang tóc cho dân chúng Miền Nam Việt Nam và từ chối tiếp vị Tổng Thống do dân chúng Miền Nam chính thức bầu ra. Rơ ràng là Ngài đă ủng hộ Đảng Cộng Sản VN, đồng lơa với bọn xâm lược Miền Nam, chính chúng đă trắng trợn xé bỏ Hiệp Định Paris khi c̣n chưa ráo mực

 

Cha Huấn nghĩ sao?

 

Vào thời điểm đó, người viết bài này cũng đă nhận thấy sự bất công của Đức Giáo Hoàng Paul VI nhưng dù có cảm thấy ức ḷng th́ cũng đành chịu v́ ḿnh là thân phận một nhược tiểu lại đang bị chiến tranh tàn phá khắp nơi trên lănh thổ, chắc chắn Tổng Thống Thiệu cũng phải ngậm bồ ḥn làm ngọt. Cam tâm đi với CS để sử thiên vị đối với một đất nước nhỏ bé như Miền Nam Việt Nam th́ có phải là một sai lầm không? Xin cha Huân hăy lấy công tâm mà trả lời đi.

 

Đây là một ví dụ hơi xưa để tránh một thí dụ khác có tính cách thời sự.

 

C̣n nói về vụ Đức Tổng Kiệt th́ Cha Huân nói như thế này:

 

“Như vậy, không hề có chuyện Đức Tổng Kiệt đă bị áp lực phải từ chức như những người không đồng ư với ngài đă vội reo mừng v́ nghĩ là họ đă chiến thắng! Hơn thế nữa, họ c̣n huyênh hoang là Ṭa Thánh cũng chịu áp lực của thế quyền để thay Đức Tổng Kiệt theo đ̣i hỏi của họ. Đây là sự vơ đoán khôi hài của những người không am hiểu đường lối của Ṭa Thánh La mă.”(Ngô Tôn Huân)

 

Nhưng lại có bản tin viết:

 

Điều mà đến nay có thể khẳng định chắc chắn là: Theo đúng kế hoạch đă được sắp xếp và mặc cả, đúng như yêu cầu của nhà cầm quyền Hà Nội, Tổng Giám mục Hà Nội Giuse Ngô Quang Kiệt sẽ phải đi khỏi Hà Nội sớm nhất để trao quyền lại cho TGM Phó Nguyễn Văn Nhơn.

 

Kính thưa cha Huấn,

 

Bản tin trên đây viết ngày 5 tháng 5 năm 2010 nghia là viết cả tuần lễ trước khi mọi chuyện xảy ra. Bản tin này phá vỡ hết những lập luận của cha về Vatican cũng như quyền uy của ĐGH v́ bản tin ấy nói đúng tất cả những ǵ ta thấy dần dần lộ ra.

 

Về vấn đề này th́ hiện thời Ṭa Thánh đang lạc vào một Đào Hoa Trận, một Bát Quái Trận Đồ. Đó là một sự trao đổi bất quân b́nh. Ṭa Thánh đă lỗ to v́ chỉ được đổi lại có một Đại Diện Không Thường Trú chẳng nghĩa lư ǵ thay v́ thiết lập Quan Hệ Ngoại Giao b́nh thường. C̣n bao lâu nữa, c̣n bao nhiêu bước nữa mới đạt tới quan hệ Ngoại Giao Binh thường?. Nhiều  người đă vội cho đó là một thành quả to lớn mà Ṭa Thánh đă đạt được. Một vị Đại Diện Không Thường Trú do Đảng Cộng Sản Việt Nam đạo diễn mà ngôi vị ấy chưa từng có trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo mà gọi là thành quả à? Thành quả là ở phía Hanoi chứ không phải ở phía Vatican. Trong Đào Hoa Trận c̣n nhiều ngơ bí lắm! Không đơn giản như cha nghĩ đâu. Thưa Cha!

 

V́ Ṭa Thánh hiện đang lạc trong Bát Quái Trận Đồ, không làm chủ đươc trận chiến nên không ai hiểu được Ṭa Thánh cả. Thưa Cha.

 

PHẠM QUANG CHIỂU

 


 

 

Lời từ biệt của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt gửi cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo Phận Hà Nội.

 

 

Hà Nội, Việt Nam (13/05/2010) - Ngày thứ Năm 13 tháng 5 năm 2010, Pḥng Báo Chí Toà Thánh công bố Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đă chấp nhận đơn xin từ nhiệm Tổng Giám Mục Hà Nội của Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, đúng theo khoản giáo luật 401, triệt 2. Trước khi lên đường đi ngoại quốc chữa bệnh, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đă gửi cho cộng đồng dân Chúa Tổng Giáo Phận những lời từ biệt sau:

 

 

Lời từ biệt của đức Tổng Giuse

 

Kính gửi

Cộng đồng Dân Chúa

Tổng Giáo phận Hà nội

 

Ṭa Tổng Giám Mục Hà Nội

40 Phố Nhà Chung

Hà Nội - Việt Nam

 

Ngày 13 tháng 5 năm 2010

 

Anh chị em thân mến,

 

Ṭa Thánh vừa công bố Đức Thánh Cha đă chấp nhận đơn xin từ nhiệm của tôi. Đă đến lúc tôi phải chia tay anh chị em. Thật khó khăn khi phải nói lời từ biệt. Nhất là khi anh chị em chưa sẵn sàng đón nhận việc ra đi của tôi. Không thể không nói ǵ nhưng cũng không thể nói tất cả cho một lần cuối. Tôi rất mong anh chị em hiểu, dù biết rằng, khó có lư lẽ nào thuyết phục được nỗi buồn. Nhưng tôi tin, với ḷng quảng đại vốn có, anh chị em sẽ chấp nhận một sự việc không c̣n có thể thay đổi được.

 

Tôi thật có lỗi khiến anh chị em thất vọng khi nộp đơn xin từ nhiệm. Nhưng anh chị em hăy tin rằng tôi đă làm tất cả chỉ v́ lợi ích của Giáo hội, cụ thể là của Tổng giáo phận Hà nội chúng ta. Thực ra khi tôi đề cập đến vấn đề này, các Bộ liên quan đều phản đối. Nhưng khi tôi trực tiếp đệ đơn lên Đức Thánh Cha, ngài đă cảm thông và với tấm ḷng hiền phụ, ngài đă chấp nhận. Cùng với đơn xin từ nhiệm, tôi cũng xin Ṭa Thánh t́m người kế vị và Ṭa Thánh đă tuyển chọn Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam Phêrô Nguyễn văn Nhơn. V́ vâng lời Đức cha Phêrô đă can đảm lănh nhận nhiệm vụ nặng nề trong thời điểm đầy tế nhị hiện nay. Tất cả đă được thực hiện trong tinh thần phục vụ và yêu thương.

 

Trong giây phút cảm động này, tâm t́nh mănh liệt trong tôi chính là tâm t́nh yêu thương và cảm tạ.

 

Tôi tạ ơn Chúa đă phủ kín đời tôi bằng t́nh yêu chan chứa của Người. Không nơi nào và không lúc nào trong đời tôi không tràn ngập t́nh thương của Chúa. Tôi thấy ḿnh thực là "người môn đệ được Chúa yêu". Dù tôi bất xứng, Chúa vẫn yêu thương. Dù tôi bất trung, Chúa vẫn không từ bỏ. Qua biết bao cạm bẫy hiểm nguy, bàn tay Chúa vẫn dẫn tôi đến nơi an toàn. Hôm nay bàn tay yêu thương của Chúa dẫn đưa tôi vào một con đường mới để tôi thêm hiểu biết và sống trọn vẹn cho t́nh yêu thương của Người. Tôi sẽ cảm tạ t́nh thương của Chúa đến muôn đời.

 

Thật hạnh phúc khi tôi được ở trong Giáo hội. Dù ở đâu và làm ǵ tôi cũng thuộc về gia đ́nh Giáo hội. Dù dưới miền xuôi đông vui hay trên miền ngược heo hút; dù ở thành phố phồn hoa hay nơi thôn dă nghèo nàn, tôi vẫn là một thành phần trong Giáo hội. Dù đảm trách những nhiệm vụ quan trọng hay chỉ làm một công việc tầm thường, thậm chí khi nằm bất động trên giường bệnh, tôi vẫn đóng góp vào sự sống của Giáo hội. Và v́ thế, dù bé nhỏ tầm thường, tôi vẫn luôn được chăm sóc, yêu thương.

 

T́nh yêu ấy được thể hiện sống động và cụ thể nhất qua anh chị em, những người thân yêu xa gần đă hết ḷng chia sẻ và nâng đỡ tôi trong suốt cuộc đời. Anh chị em là cha, là mẹ, là anh em, là chị em thân thuộc của tôi. Chúng ta đă nên một với nhau trong biết bao biến cố vui buồn. Chúng ta đă cùng sống với nhau, cùng làm việc với nhau. C̣n hơn thế nữa, chúng ta đă cùng vui mừng và hi vọng với nhau, cùng lo âu và buồn khổ với nhau. Đặc biệt là trong những giờ phút nguy biến, khi tính mạng bị đe dọa, chúng ta đă sẵn sàng cùng chết với nhau. C̣n ǵ có thể chia cách chúng ta được nữa?

 

Anh chị em là món quà quí giá nhất Chúa đă ban tặng cho tôi trên đường đời.

 

Tạ ơn Chúa đă ban cho tôi Đức cha Phụ tá và các linh mục, những người anh em rất thân thiết. Anh em là trái tim của tôi. Anh em là sức sống của Giáo phận v́ anh em đă xây dựng Giáo phận nên một gia đ́nh trên thuận dưới ḥa, một ḷng một ư. Cám ơn anh em đă cho tôi được hạnh phúc nếm cảm t́nh huynh đệ đằm thắm dưới mái nhà Giáo phận. "Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay, Anh em được sống vui vầy bên nhau" (Tv 132, 1).

 

Tạ ơn Chúa đă ban cho tôi các tu sĩ nam nữ, những người cộng sự thân tín. Âm thầm nhưng tích cực, không quản ngại những công việc khiêm hạ nhất, sẵn sàng đi đến những nơi xa xôi nhất, anh chị em đang góp phần mở rộng cánh đồng truyền giáo của Tổng giáo phận, khiến những mùa gặt ngày càng thêm phong phú. Xin cám ơn ḷng quảng đại của anh chị em.

 

Tạ ơn Chúa đă ban cho tôi các chủng sinh, những người con thân yêu. Các con là con ngươi trong mắt cha. Trong tinh thần hiến dâng phục vụ, các con đă mở rộng tâm hồn nhiệt t́nh đón nhận chương tŕnh đào tạo của Giáo phận: chuyên chăm trau giồi trí thức, hăng hái tham gia mục vụ, dấn thân phục vụ người nghèo, người bệnh, đặc biệt các bệnh nhân phong và nhất là không ngừng rèn luyện đạo đức. Cám ơn các con đă cho cha thấy trước tương lai đầy hi vọng của Giáo phận.

 

Tạ ơn Chúa đă ban cho tôi các anh chị em giáo dân, những thành viên thân thương của gia đ́nh Tổng giáo phận Hà nội. Nghĩ đến anh chị em, tôi không sao cầm ḷng được. Không chỉ chịu vất vả làm nền móng cho ṭa nhà Giáo hội bền vững, khiêm nhường làm gốc rễ cho thân cây Giáo hội không ngừng trổ sinh hoa trái dồi dào, anh chị em c̣n góp phần xây dựng xă hội khi can đảm lên tiếng bên vực công lư, sẵn sàng hi sinh tính mạng để bảo vệ sự thật. Anh chị em là Giáo hội. Anh chị em đă đổ mồ hôi nước mắt và cả máu đào để ǵn giữ và phát triển Giáo hội. Tôi tự hào về anh chị em. Tôi cảm phục anh chị em. Tôi tri ân anh chị em.

 

Nói đến yêu thương không thể không nói đến tha thứ. Xin anh chị em hăy tha thứ cho những lầm lỗi thiếu sót của tôi. Xin anh chị em cũng hăy v́ tôi tha thứ cho những người đă xúc phạm đến chúng ta. Chúng ta không chấp nhận sự dữ nhưng chúng ta hăy tha thứ và cầu nguyện cho những người lầm lạc biết trở về đàng lành.

 

Một lần giă biệt, nói mấy cho vừa. Lời sau cùng của tôi là xin anh chị em hăy giữ ǵn t́nh yêu thương hợp nhất. Đó là kho tàng quí giá nhất của Giáo phận chúng ta. Trong t́nh yêu thương hợp nhất sẵn có, tôi tin chắc anh chị em sẽ yêu mến Đức cha Phêrô như đă yêu mến tôi và sẽ cộng tác với ngài như đă cộng tác với tôi. Ngài sẽ thay thế vị trí của tôi ở giữa cộng đoàn yêu thương của chúng ta, để mạch yêu thương không bao giờ đứt đoạn.

 

Tuy xa cách nhưng lời cầu nguyện sẽ liên kết chúng ta. Dù ra đi nhưng tôi vẫn tiếp tục phục vụ Giáo phận bằng lời cầu nguyện. Với lời cầu nguyện ḥa trong t́nh thương giữa chúng ta, Chúa sẽ ban cho Giáo phận nhiều ơn lành hơn chúng ta dám ước mong. V́ thế, xin anh chị em đừng níu kéo nhưng hăy để tôi ra đi theo ư nguyện. Tôi tin rằng việc tôi ra đi phù hợp với thánh ư Chúa và có ích lợi cho anh chị em cũng như cho chính bản thân tôi.

 

B́nh an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.

 

(Kư tên)

Giuse Ngô quang Kiệt

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]