Lễ Tưởng Niệm và Tri Ân Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm Vị Quốc Vong Thân năm thứ 50

 

(ngày 2/11/2013 tại Birminhgam, Anh quốc)

 

 

 

 

 

 

Công nghiệp của Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm:

 

Khai sáng Thể chế Cộng Ḥa Việt Nam và xây dựng một nước Việt Nam Cộng Ḥa với đầy đủ Tam quyền phân lập: Lập pháp, Hành pháp Tư pháp.

 

Ngày 22-8-1956, dựng cột đá chủ quyền và treo lá cờ Vàng Ba sọc đỏ trên quần đảo Trường Sa. Ngày 22-10-1956, theo Sắc lệnh số 143/NV của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă thay đổi địa giới các tỉnh và tỉnh lỵ tại miền Nam.

 

Ngày 13-7-1961, theo Sắc lệnh số 174/NV của Tổng Thống Việt Nam Cộng Ḥa, Ngô Đ́nh Diệm đă đặt quần đảo Hoàng Sa trực thuộc tỉnh Thừa Thiên.

 

Và cũng năm 1961, chính Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă đích thân ra thăm viếng đồng bào tại Cù lao Ré (tức Đảo Lư Sơn thuộc quần đảo Hoàng Sa)...

 

(Diễn giả Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

 

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính