Bóng tối phủ xuống Hong Kong

 

Từ Thức

 
Quốc hội Tàu vừa thông qua luật An ninh quốc gia, khai tử chính sách “một quốc gia, hai chế độ”, bất chấp sự phản kháng, cảnh cáo của Hoa Kỳ, Anh Quốc, và Liên Hiệp Âu Châu.


Theo dự định, luật sẽ đuợc biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, là ngày kỷ niệm 23 năm Anh quốc trao trả cho Tàu, 1/7/1997.


Mặc dầu sẽ thay đổi đời sống của họ, 7 triệu dân Hongkong vẫn chưa biết chi tiết nội dung của luật mới, soạn thảo vội vàng trong 6 tuần lễ, với mục đích văn hồi trật tự, chống lại các hành động “ly khai, bạo động, khủng bố” của “một thiểu số”.


Với luật mới, Hong Kong trở thành một tỉnh của Tàu. Bắc Kinh có toàn quyền thiết lập các cơ quan, lực lương an ninh, toà án đặc biệt và ủy ban an ninh.


Nhật Bản, Liên Hiệp Âu Châu, G7 bày tỏ sự lo ngại về hậu quả của luật này, cho đó là một tấn công vào sự tự trị và tự do của Hong Kong.


Đài Loan tuyên bố tiếp tục hỗ trợ nhân dân Hong Kong .


Ngày hôm trước, Hoa Kỳ đă quyết định hủy bỏ tất cả những ưu đăi thương măi dành cho Hongkong .


Ngoại trưởng Anh phản đối, cho hay sẽ tuyên bố chính thức về phản ứng của Anh sau khi luật an ninh được biểu quyết.


Tập Cận B́nh hành động theo đúng chiến thuật của Mao : “Hăy chọc thử bằng lưỡi lê, nếu thấy cứng th́ rút ra, nếu mềm th́ chọc vào”.


Những biện pháp, phản ứng của Tây Phương cho tới nay khiến Tập Cận B́nh nghĩ là có thể làm mạnh .


Joshua Wong tuyên bố như vậy là “chấm dứt một Hong Kong như người ta vẫn thấy cho tới ngày nay”.


Wong, cùng với 3 lănh tụ khác của đảng Demossito, Agnes Chow, Nathan Law, và Jeffrey Ngo đă giải tán đảng này, để tránh cho đảng khỏi bị truy tố theo luật mới , nhưng họ sẽ tiếp tục tranh đấu với tư cách cá nhân, để khỏi liên lụy đến người khác.


Joshua Wong viết trên facebook: “Tôi sẽ tiếp tục bảo vệ ngôi nhà của tôi, Hongkong, cho đến khi họ bịt miệng tôi, hay loại trừ tôi khỏi trái đất này”

 


Paris 30/6

Từ Thức (Facebook)

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính