Lnh Lưu Vong

 

 

Người lnh lưu vong nghe hồn nức nở,

Về một vng trời, tn gọi Việt-Nam,

Mạch đất thn yu, ấp từng hơi thở,

Lũy tre xanh-lăng tẩm-bng dừa đan.

 

Người lnh lưu vong tiếc thời dang dở,

Hỏng cả đời trai v bọn hoạt đầu,

Giấc mộng Hong lương cũng tuồng đen đỏ,

Ch v trời, ti sức được bao nhiu!

 

Người lnh lưu vong hờn căm ngt tỏa,

Những chốn t đy, khoai sắn cầm hơi,

Trăm mũi sng th lăm le pht nổ,

Z30D- Trại 6- đến Lo-Cai.

 

Người lnh lưu vong lng buồn mun thuở,

Nhớ lại c hồi, chinh- chiến quan- san,

Nhớ lc qun đi: Sng trn, thc đổ...

Vui chiến trường say mu giặc si lang!

 

Người lnh lưu vong lng hằng trăn trở,

Mong đợi ngy về, ht giữa Qu-Hương:

Việt Nam! Việt Nam! Tự-Do-Dn chủ,

Gi Cộng-Ha qut sạch bụi v lương!

 

 

Từ-Sơn

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh