Hỗn Loạn V́ Chủ Nghĩa:

 

Các Chủ Nghĩa Ái quốc, Quốc Gia, Dân Tuư

Patriotisme – Nationalisme – Populisme

 

Ts. Phan Văn Song

 

 

1.     “Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre ; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon.”  – Không ai có thể thờ hai Chúa, v́ họ sẽ ghét một người và yêu một người khác. Do đó  ta cũng không thể vừa Yêu Chúa vừa Thương Quỷ Mammon” ( Phúc Âm Matthieu 6.24)

2.     Mammon, ở đây phải được hiểu là tiền tài vật chất, v́ đă được xem như thần linh, là thánh thần đối  với nhiều người trong chúng ta, v́ ngày nay, trong đời sống hằng ngày, những nhà băng, những ngân hàng với nào trương mục, hay quỷ tiết kiệm thường được chú trọng, thương yêu, lo lắng hơn  tâm linh, Chúa Phật, nhà thờ hay chùa chiền.

 

Ngày 11 tháng 11, trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Đ́nh Chiến Thế Chiến I, trước một số đông các quốc trưởng từ khắp thế giới tề tựu về Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên án “nationalisme, chủ nghĩa quốc gia”. Tổng thống nói rơ: “Chủ nghĩa ái quốc chính là sự trái ngược của chủ nghĩa quốc gia. Chủ nghĩa quốc gia chính là sự phản bội của chủ nghĩa ái quốc - Le patriotisme est l’exact contraire du nationalisme. Le nationalisme en est sa trahison”. Và qua ngày 18 tháng 11, thừa có dịp phát biểu tại Quốc hội Cộng hoà Liên bang Đức, Tổng thống Pháp cũng nhắc lại đến tánh cách tiêu cực của chủ nghĩa quốc gia. Phải chăng đây là một cách trả lời của phe Tây Âu – thiên tả, thiên xă hội (Pháp Anh Đức Ḥa Lan Bỉ … ) chống đối Tổng Thống Hoa Kỳ Trump và lời tuyên bố “America First- Nước Mỹ trên hết” vừa đắt khách, đắt hàng với dân chúng Hiệp Chúng Quốc, vừa đắc thời đắc lợi với quốc gia Mỹ?

 

Thật vậy, trước đó, ngày 22 tháng 10, tại Houston, Texas, trước một trăm ngàn khán thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chẳng những không ngần ngại, trái lại c̣n tự hào khẳng định, bằng cách lặp đi lặp lại nhiều lần rằng, ḿnh là một người theo chủ nghĩa quốc gia. Nguyên văn, ngài nói: “Quư vị có biết tôi là ai không? Tôi là một người quốc gia, được không? Tôi là một người quốc gia. Người quốc gia. Không có ǵ hơn. Hăy sử dụng từ ngữ đó đi, hăy sử dụng từ ngữ đó đi! -You know what I am? I‘m a nationalist, okay? I‘m a nationalist. Nationalist. Nothing more. Use that word, use that word!”. Ngài Tổng Thống Trump đang dùng một từ ngữ, mà giới truyền thông Âu Mỹ từ trên 70 năm nay, đang tránh né. Tỉnh từ Quốc Gia-National, và đáng sợ hơn Cụm từ Chủ Nghĩa Quốc Gia – Le Nationalisme!

 

1/ Chủ Nghĩa Quốc Gia - Le Nationalisme – The Nationalism

 

Âu Châu:

Từ sau Thế Chiến II vừa xong, dân chúng Âu Châu, Tây Âu đă đành, nhưng Đông Âu thuộc ảnh hưởng Liên Số cũng thế, khi nghe đến tỉnh từ National, và đặc biệt danh từ Nationalisme đều lên cơn sốt rét. Chỉ v́ quần chúng Âu Tây, nạn nhơn của Thế Chiến II, dị ứng với từ ngữ Nazi của quân đội Đức, và trong từ ngữ Nationalisme, dân chúng trời Âu đă hoảng hồn khi chỉ mới thoáng nghe âm đầu “NA” của cụm từ National-SocialisteNationalsozialist - Quốc Gia Xă Hội – do tên của Đảng cầm quyền Đảng Lao Động Quốc Gia Xă Hội Đức - Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – của chế độ (Đệ Tam) Cộng Ḥa Đức - Deutsches Reich do Hitler đặt ra, được viết tắt là NaziQuốc Xă! Đúng vậy! Quần chúng phương Tây, sau thế chiến II nhận rơ rằng chế độ Nazi với một ư thức hệ đă tạo ra một quốc gia cực đoan, với một đế quốc chủ nghĩa, phân biệt chủng tộc... Dưới triều đại Hitler đă gieo bao tang tóc cho, nước Đức, cho Âu Châu và thế giới kéo dài từ 1933 đến 1945. Cho nên ở Tây Âu, ở Pháp và đặc biệt ở Đức khi người dân địa phương nghe chữ này là họ bèn lên ngay cơn sốc dị ứng.

 

Lịch sử: Năm 1918, quân Đức thua trận, bắt buộc phải kư Hiệp Định Versailles. Chủ Nghĩa Quốc gia và Dân tộc do đó thực sự đă phát xuất ngay từ đống tro tàn ấy, của Thế Chiến I. Một phần do tinh thần phục hận của dân tộc Đức, một phần do Chủ thuyết Dân tộc Tự quyết do Tổng Thống Mỹ Thomas Woodroo Wilson khởi xướng. Ngay từ 1920, không khí phục hận của dân tộc Đức đă tạo một luồng gió quốc gia và dân tộc chủ nghĩa trên khắp Đông Âu. Và Chủ Nghĩa Dân tộc Tự quyết cũng như một sự thật được nhiều dân tộc trên nhiều quốc gia đ̣i hỏi như một giá trị mới. Một giá trị Yêu Nước, một giá trị Đạo Đức, một giá trị truyền thống để giữ Hồn, giữ Gia Đ́nh, giữ nguồn gốc, giữ Văn Hóa. … cho một Dân tộc. Trong bối cảnh ấy cuốn sách “Mein Kamft – Cuộc chiến của tôi” ra đời. “Mein Kamft – Cuộc chiến của tôi” do Adolf Hitler viết vào năm 1924, khi ông bị tù, tả cái nh́n và những kỳ vọng của ông vào một xă hội công bằng với một quốc gia, cho một dân tộc.

 

Adolf Hitler, sanh ngày 20 tháng 4 năm 1889  tại Braunau am Inn, một thành phố thuộc nước Áo, cạnh biên giới Đức, người sáng lập và đảng trưởng Đảng Quốc Xă Đức và Thủ tướng nước Đức từ  1933 à 1945. Cựu chiến binh, bị thương ở Thế Chiến I, ông hoàn toàn thất vọng khi Hoàng Đế nước Đức Wilhem II bị ép thoái vị và nước Đức bại trận. Năm 1919, Hitler gia nhập Đảng Lao động Đức -Deutsche Arbeiterpartei, DAP. Nhờ tài hùng biện, ông tiến rất nhanh lên hàng lănh đạo Đảng. Năm 1920, Chủ tịch Đảng, ông biến Đảng thành Đảng Lao động Quốc gia Xă hội Đức -  Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei – NSAP, và cho áp dụng ngay một chương tŕnh và thành lập ngay một tổ chức bán quân sự, SA – Sturmabteilung. Năm 1923, sau cuộc cuộc đảo chánh thất bại, Hitler phải vào tù. Tại nhà tù Lansberg am Lech, ông viết cuốn Mein Kamft. Cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn cầu năm 1929 đă thay đổi toàn diện cái nh́n của thế giới, ích kỷ hơn, bế môn tỏa cảng, chỉ lo phục vụ một nguồn kinh tế quốc gia, và chỉ lo phục vụ một xă hội dân tộc, giữ vững biên cương, dân tộc truyền thống.

 

 

Á Đông:

 

Các quốc gia Á Châu vào đầu thế kỷ thứ XX, trừ Nhựt Bổn, đang bị các quốc gia Âu Châu đang trên đường t́m hương liệu, tơ lụa, xâm chiếm. Thoạt đầu, thương thuyền họ đến xin mở những cơ sở thương mại, trao đổi, buôn bán, nhưng dần dần chiếm những đất đai thành những đồn điền khai thác hương liệu, gỗ quư, tơ lụa … Những chế độ chiếm đất làm thuộc địa cũng từ đó bắt đầu … Tây Ba Nha, Bồ Đào Nha, Ḥa Lan, Anh Quốc, Pháp các quốc gia có truyền thống hàng hải thay nhau đi t́m thuộc địa … về phía Đông: Ấn Độ, Miến Điện, Nam Dương, Việt Nam, Tàu... đều cùng chung một số phận… Chỉ riêng, Nhựt Bổn nhờ tài quản trị, nhờ tài ngoại giao sáng suốt, của Minh Hoàng nên đă giữ được độc lập, tạo một gương sáng cho giới trí thức Đông nam Á.

 

Nhưng gương sáng Chủ Nghĩa Quốc gia Dân tộc là do Trung Hoa và cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911. Nếu ngọn gió Quốc gia chủ nghĩa chỉ đến Âu châu vào năm 1930, th́ ở Á đông, ngày 1 tháng giêng 1912, một nhà nước Cộng ḥa Trung Hoa đầu tiên đă ra đời. Đây là lần đầu tiên một dân tộc bị trị hănh diện đứng lên đ̣i độc lập, giành quyền Tự quyết trước sự xâm lăng của các quốc gia đế quốc quốc tế. Chỉ với một cuộc nổi dây nho nhỏ của một đồn lính nhỏ ở Wuhan, tỉnh Hubei – Hồ Bắc. Chỉ trong ṿng 6 tuần, đă có 15 tỉnh của Trung Hoa nổi dậy. Đ̣i quyền tự quyết. Một vị Y sĩ trẻ tuổi Bác sĩ Sun Yatsen Tôn Dật-Tiên được bầu làm vị Chủ tịch đầu tiên của một Cộng Ḥa Trung Hoa mới. Nhưng Trung Hoa vẫn bị chia rẽ.  Beijing và lănh thổ miền Bắc vẫn nằm trong tay của tướng Yuan Shikai, đang có mộng thành lập một hoàng triều mới, thay thế nhà Thanh. YuanShikai mất năm 1916, nhưng Trung Hoa vẫn hỗn loạn và nội chiến. Măi cho dến 1949, khi Mao Zetung toàn thắng.

 

Sun Yatsen và Quomingtang-Quốc dân Đảng là những giấc mơ đầu tiên của các nhà cách mạng Việt Nam. Bị chế độ thực dân Pháp đô hộ, các nhà trí thức đầu tiên người Việt chúng ta đi t́m ảnh hưởng, bài học, giấc mơ nơi hai quốc gia thành công với quyền tự quyết Nhựt Bổn và Trung Hoa. Các Đảng chánh trị quốc gia Việt Nam đều ảnh hưởng bởi chủ thuyết Tam Dân của Sun Yatsen, Việt Nam Quốc Dân Đảng, Đại Việt Quốc Dân Đảng với chủ thuyết Dân tộc Sinh tồn… Tinh thần Yêu Nước, là tinh thần Quốc gia, là tinh thần Dân tộc.  

 

Thế nhưng, tinh thần Quốc gia, tinh thần Dân tộc tại Trung Hoa bị Đảng Cộng sản Trung Hoa với chủ thuyết Cộng sản Quốc tế đánh bại. Từ năm 1949 phải di cư định cư tại Đảo Đài Loan. Đảng Quốc Dân Đảng Trung Hoa vẫn tồn tại, vẫn giữ vững tinh thần Quốc gia, tinh thần Dân tộc, ngọn cờ Đảng biến thành Quốc kỳ. Ngọn cờ Thanh Thiên, Bạch Nhật, Măn Địa Hồng vẫn c̣n tung bay phất phới đến ngày nay. Lá cờ của Đại Việt và Việt Nam Quốc Dân Đảng cũng tương tự, cũng Thanh Thiên, cũng Măn Địa Hồng chỉ khác là Ngôi Sao Trắng làm tinh cầu dẫn lộ thôi!

 

 

Việt Nam ta:

 

Cũng như Trung Hoa, các Đảng phái chánh trị Quốc gia chúng ta đều bị Đảng Cộng Sản Quốc tế  chẳng những đánh bại mà c̣n bị lường gạt nữa. Mà cả dân chúng Việt Nam ta nữa. Phải! Đúng vậy! Tất cả những người Ái Quốc Việt Nam chúng ta đều bị tên Nguyễn Ái Quấc lường gạt trất quấc cả! Một cuộc lường gạt khổng lồ. Dùng từ ngữ Ái Quốc để lạm dụng ḷng Yêu nước, xúi dục, đẩy không biếu bao nhiêu triệu thanh niên thanh nữ Việt Nam vào làm biển người lấy thân ḿnh đở đạn, lót đường cho chủ nghĩa Cộng Sản Quốc tế nhuộm đỏ non sông quốc gia, và ngày nay tiếp tục lót đường cho Tàu Cộng xâm lăng đất nước quê hương!!.

 

Gương sáng của Chủ nghĩa Quốc gia, ngày nay là Tổng thống Hoa Kỳ tự nhận ḿnh là một người theo chủ nghĩa quốc gia. Trước đám đông, Tổng thống dám công khai, không ngại ngùng, vứt bỏ cái politically correctness cả nễ nhấn mạnh mấy lần suy tư cá nhơn đó. Cả thế giới đều biết Tổng thống chủ trương America first - Ưu tiên cho Quốc gia Mỹ, cho Dân tộc Mỹ.

 

Riêng người Việt tỵ nạn Cộng sản Hải ngoại chúng ta. Chúng ta rất và phải ưa chuộng hai chữ “quốc gia”. Hiến pháp Đệ nhứt Cộng hoà mở đầu bằng câu: “Tin tưởng ở tương lai huy hoàng bất diệt của Quốc Gia và Dân Tộc Việt Nam...”. Đó là thời chúng ta c̣n có quốc gia, lănh thổ, chánh quyền. Thế nhưng ngày nay, dù mất nước, dù thằng tôi, người viết bài, thân ăn nhờ ở đậu nơi đất người, tôi vẫn tự hào tự nhận ḿnh là Người Việt Quốc gia. Mong rằng quư thân hữu cùng chúng tôi, dấn thân, quyết tâm, rằng ḿnh là Người Việt Quốc Gia để măi măi sống c̣n với  Quốc Gia Việt Nam chúng ta!

 

Chủ nghĩa Dân Túy – le Populisme – The Populism:

 

Dân túy từ Việt dịch của từ âu mỹ populism. Nhưng, từ populism, là một péjoratif, một định nghĩa xấu, một chê bai, để định nghĩa một luồng tư tưởng chánh trị, « nói thay cho dân », thường hiểu là mỵ dân! Số là, từ những năm sau thế chiến thứ 2, tư tưởng chánh trị thế giới « bị » chia làm hai phương thức làm « chuẩn », làm « lệ » đối chọi nghịch nhau, không có chổ cho một phương thức thứ ba: hoặc Tư bản chủ nghĩa/Cộng sản chủ nghĩa…hoặc như ở Âu Châu Trái/Phải, Xă Hội, Cấp Tiến/Bảo Thủ, Truyền Thống…Nhưng tại sao Chủ nghĩa Dân Túy ngày nay, không là một con đường thứ ba? không Tư Bản Chủ nghĩa cũng không Xă hội Chủ nghĩa?

 

Nhưng, dù thế nào đi nữa, chế độ do một ư thức hệ nào đó, phải làm sao phục vụ cho con người!  Cho người công dân thật sự hưởng những quyền lợi đúng đắn... Nhơn viên Nhà Nước phải ưu tiên giải quyết việc Công, việc Nước, việc Nhà trước khi lo việc riêng tư, việc người ngoài. Tài nguyên hạn chế phải liệu cơm gắp mắm. Nhưng phải Cho Dân, V́ Dân, Do Dân. Đó là Dân Chủ! Dân Túy đây là Dân của Công Dân Ḿnh. Cho Dân Ḿnh, V́ Dân Ḿnh, Do Dân Ḿnh!

 

Thử tái lập thể chế Quốc Túy cho Việt Nam: Quốc Gia Tự Quyết, Dân Tộc Tự Duy

 

Ta thử đặt tiềm lực tự quyết trên căn bản lịch sử, địa chính - Thống Nhứt Lãnh Thổ Trên Đất Tổ tiên - tạo nỗ lực tự chủ trên giá trị khai phóng dân tộc nhơn bản, tử tế, bình đẳng, kết sanh - dân lành, nước mạnh -  đặt khả năng dân tộc sanh tồn, an sanh tự duy trên giao kết bình đẳng, trọng thể - TựThắng để Duy Toàn-.

 

Nhưng cái ngày mai tươi sáng ấy đặt cho toàn thể người Việt lắm điều kiện. Thoạt nh́n th́ thấy không khó. Mà thực hiện th́ khó khăn vô cùng. Đó là không mất gốc, là c̣n người Việt, và đặc biệt c̣n là con ngườĐại Việt, dân tộc cuối cùng không bị Hán hóa của nhóm Bách Việt!

 

Do đó chúng ta phải  là Phục Việt để Phục Quốc.

 

Đặt vấn đề tuổi trẻ và ngày mai của đất nước PHẢI đặt vấn đề « C̉N ».

 

C̉N thanh niên Việt. C̣n người Việt. C̉N dân tộc Việt. C̉N dân tộc Đại Việt.

 

C̣n mà liên lập, chớ không phải C̣n mà gây hấn và cô lập.

 

C̉N mà chung sống, đáng sống, của Con người. C̉N để làm, cho Đạo Việt không bị đè bẹp, làm Chủ trong thế điều hợp.

 

Mà trước tiên, người Việt phải biết tiếng Việt, nói và viết tiếng Quốc Ngữ.

Tuổi trẻ Việt phải nói tiếng Việt, để c̣n gốc, c̣n Dân Tộc Việt, c̣n Văn Hóa Việt, c̣n Hồn Việt, c̣n ĐẠO VIỆT, với Tứ Ơn hay đúng hơn Hai Thờ: Thờ Ông Thiên (Phật, Chúa, Trời, Đất) Thờ Ông Bà Tổ Tiên, và một Ơn, một Nghĩa, Ơn Đất Nước, Nghĩa Đồng Bào!

 

 

Để Kết Luận:

 

Xin một lời kêu gọi:

 

Đồng bào, bà con trong nước đă đồng Một ḷng đứng lên, hăy nói Tiếng nói Dân Tộchăy giữ Tấm ḷng Dân Tộchăy giữ linh hồn Dân Tộchăy Bảo vệ  Quốc Gia Việt Nam, Chủ quyền Đất Nước Việt Nam – Chống Luật Đặc Khu Bán Nước cho Tàu là Giữ Chủ quyền nước Việt Nam ta !Giữ Độc Lập, Giữ Tự Chủ, Giữ Tự Do bằng chống Luật An Ninh Mạng đang bịt miệng người Dân,     khóa linh hồn, anh linh Quốc Gia, Đất Nước, Dân tộc Đại Việt ta!

 

Hỡi quư Đảng Viên, quư Chiến sĩ Quân đội Nhân dân, quư Công an, quư viên chức Đảng!

 

Hỡi tất cả các anh chị em  Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam!

 

Các an, các chị, các em, hăy vứt bỏ « cái áo Đảng Bán Nước, cái áo Đảng ngoại lai » đang máng vào thân thể các anh, các chị các em đi! Hăy trở về với cái thân thể người Việt! Hăy trở về với cái linh hồn người Đại Việt!

 

Quư vị nên nhớ trong suốt lịch sử Việt Nam ta, đất nước chúng ta đă bị ngoại xâm 23 lần … Mà 21 lần là do người Tàu, người anh em láng giềng môi hỡ răng lạnh 16 chữ vàng Mà lần cuối cùng đối với các đồng đội của các anh chị em! Các Chiến sĩ Quân Đôi Nhân Dân của quư vị!

 

Các anh chị em quên sao ngày 17 tháng Hai năm 1979? Các anh chị em quên sao ngày 14/03/1988, với các chiến sĩ Hải quân Nhân dân bảo vệ đảo Gạc Ma – Trường Sơn? Và 10 năm, giữ biên giới 1979 -1989, và chiến trường Cam pu Chia? Tàu và Ta? Bạn hay Thù?

 

Như một anh Tướng của các anh đă nói: Chiến tranh chống Tàu bảo vệ biên giới dài hơn chiến tranh chống Pháp giải phóng đất nước – 10 đánh Tàu/9 năm đánh Pháp!

 

Ngày nay các anh, các chị các em, dám đành đoạn nỡ tâm sao để Tàu xâm chiếm lănh thổ Việt Nam? Hăm hiếp, đàn áp đánh đập đồng bào Việt Nam ta? Chỉ v́ các đàn anh hay các ông chủ của các anh các chị các em đă Quyết Bán Nước Bán Dân để Giữ Đảng!

 

Quư vị có chắc ngày mai, Nước Mất, quư vị c̣n là đảng viên của một Đảng Việt Nam không?

 

Tỉnh dậy đi! Đừng để quá trễ!

 

Hăy về với dân tộc Đại Việt! Hăy cùng toàn dân Việt dẹp Cộng đuổi Tàu!

 

Mong lắm! V́ Đó là Chủ Nghĩa Yêu Nước là Chủ Nghĩa Ái quốc. C’est çà le Patriotisme!

 

 

Hồi Nhơn Sơn, Cuối Thu 2018

Ts. Phan Văn Song

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính