PHONG TRÀO PHẢN CHIẾN MỸ CHỐNG CHIẾN TRANH VIỆT-NAM 

(Bài 6)

 

Trương Tấn Trung  ( TinParis.net )
 

 

 

Bài 6: những người bạn của CSVN tại Mỹ 
 


 


 
-TNS John FORBES KERRY, một thời là ứng cử viên Tổng Thống Mỹ ( 2004 ). 
-
 J Forbes Kerry, kẻ vẫn c̣n hổ trợ cho Việt gian Công sản., kẻ đă thiết kế cuộc tái lập bang giao Mỹ-Việt 
  

Hội phản chiến chống chiến tranh Việt Nam: 
- VVAW: hội cựu chiến binh chống chiến tranh  
- PCPJ: ủy ban quốc dân liên hiệp đấu tranh   cho ḥa b́nh và công lư


Tài liệu 02, (đă được công bố trong những bài trước) c̣n có tên khác là " Chỉ thị" v́ đó là những chỉ thị của VC nhằm yểm trợ các cuộc dấy động phản chiến trong nội địa Mỹ. 
 
 
Trong các tài liệu bắt được bởi quân đội tại chiến trường miền Nam Việt Nam , tài liệu 02, lấy được từ cộng quân ngày 12 tháng 5/1972, cho biết các chỉ thị của đảng cộng sản, nhằm mục đích nâng cấp các sinh hoạt của những phong trào phản chiến tại Mỹ chống lại cuộc chiến tại Việt Nam.
 
 
 
Đoạn 5 của tài liệu 02,  đă viết rơ các công tác mà CSVG trông đợi nơi các hội phản chiến Mỹ, VVAW và PCPJ, đó là vận động tuyên truyền chống chính phủ VNCH, qua ngă vận động cử tri đoàn công dân Mỹ với mục tiêu cắt viện trợ của Mỹ đói với VNCH và buộc Mỹ phải rút quân. 
 
 
Điều được viết trong tài liệu 02, sẽ diễn ra tại Mỹ vào ngày 19/4 đến 22/4 năm 1971, thời điểm này trùng hợp với cuộc biểu t́nh vĩ đại mà phe phản chiến và Kerry tổ chức, đó là chiến dịch phản chiến DEWEY CANYON 3, tại Hoa Thịnh Đốn.
 

  
Vào dịp này, KERRY đă lên đài truyền h́nh kêu gọi phản chiến, Kerry đă xuất hiện cùng một lượt với TNS FULBRIGHT, một người chủ chốt (có lập trường phản chiến)  trong Ủy ban ngoại giao Thượng viện Mỹ.
 
 
 
Trong tài liệu 02, cũng đă nói đến một việc khác, biểu tượng rất mạnh cho ư đồ phản chiến, đó là các cựu chiến binh trong VVAW hăy vất trả lại các huy chương đă có được khi tham gia trong chiến cuộc tại Việt Nam, và họ đă vứt bỏ các huy chương đó vào Ṭa Nhà CAPITOL, tại Hoa Thịnh Đốn, ( chiến dịch return the medals)
 
 
 
 

  • - Công tác nối giáo cho giặc ( VC ) của Kerry và của hội phản chiến PCPJ ( The People's Committee for Peace and Justice ).

  
Điểm quan trọng nào của tài liệu 02 đă vạch ra cho chúng ta thấy rơ? 

Đó là mức độ làm việc chung của VGCS với PCPJ và Kerry. Điều đó, đă từng được nhấn mạnh trong tài liệu 01 (công bố trong các bài trước đây), đó là việc liên lạc với phái đoàn VC tại cuộc bàn thảo hiệp định BA LÊ, để nhận cách chủ đạo cho các phong trào phản chiến: 
 
 
Trích dẫn tài liệu của VC: 
 
 
 

"…Of the US antiwar movements, the two most important ones are: The PCPJ ((the People's Committee for Peace and Justice)) and the NPAC ((National Peace Action Committee)). These two movements have gathered much strength and staged many demonstrations. The PCPJ is the most important. It maintains relations with us. …" 
 
 
( … về các phong trào phản chiến, có hai tố chức quan yếu, đó la PCPJ và NPAC. Hai tố chức này đă biểu dương sự vững mạnh của họ. Tổ chức PCPJ là quan trọng hơn hết, họ giữ liên lạc với chúng ta …)
 
  
 

  • - những điểm cần biết khác:

  
- Trong bảng báo cáo của Sở nội an Mỹ vào năm 1971,  đă có mô tả về tổ chức PCPJ, như là một tổ chức được kiểm soát chặt chẽ bởi đảng CS Mỹ.  kể cả vai tṛ lănh đạo tư tưởng cho hội PCPJ  (a guiding influence, in the evolution and formation of policies of the Peoples' Coalition for Peace and Justice)
 
 
 
- Tài liệu giải mật của FBI gần đây cũng đă xác định mối liên hệ qua các cuộc gặp gỡ giữa Nguyễn thị B́nh, Kerry và Al Hubbard, (bí thư hội VVAW), hội VVAW, hội PCPJ.
 
 
 
- Chính Al Hubbard (lănh tụ của VVAW), và các thành phần cực đoan gần gũi với nhóm cực tả BLACK PANTHER và PCPJ, đă kết nạp Kerry,
 
  
- Cũng chính Al Hubbard là người đă khai gian rằng ḿnh là một phi công đă từng bị thương nơi trận tuyến, và đă bị lộ tẩy qua một cuộc điều tra của bộ Quốc pḥng.
 
 
 
- Dù như thế, cặp bài trùng Kerry/ Al Hubbard luôn luôn cộng tác chung và luôn luôn đi đôi với nhau.
 
 
 
- Tài liệu giải mật của FBI ngày 24 tháng 11/1971, đă nói đến một buổi họp nội bộ ban lănh đạo VVAW, do Al Hubbard điều động tại Kansas city, Missoury, vào cuối tuần ngày 12 và 15 tháng 11 năm 1971, trong buổi họp này, với sự hiện diện của Kerry, họ đă nghiên cứu và t́m cách nào để ám sát 
vài thượng nghị sỹ Mỹ có lập trường yểm trợ cho VNCH và cuộc chiến chống CS Bắc Việt xâm lăng. 
 
 
- Theo sự tiết lộ của Al Hubbard, VC đă chính thức mời đại diện của VVAW (là Al Hubbard), đại diện của đảng CS Mỹ và đại diện của một nhóm khuynh tả đến họp tại BA LÊ, và mọi chi phí được đảng CS Mỹ tài trợ.
 
 
 
 

  • - VVAW và CSVG, chiến đấu chung trong t́nh hửu nghị

  
Nhằm cô lập hóa VNCH trên chính trường quốc tế trong chủ trương tự vệ của VNCH chống lại CS , hội VVAW đă làm việc phù hợp theo chủ trương của CS, v́ vậy VVAW đă đưa ra 1 thông cáo vào tháng 7/1971,
 là từ bây giờ trở đi không được dùng từ ngữ  "việt cộng" để chỉ định MTGP, hay CSBV đối với Bắc Việt, mà phải nói, hay viết thế vào đó là "chính phủ cách mạng lâm thời" và "cộng ḥa dân chủ Việt Nam". 
  
(Xem bài trích dẫn dưới đây , theo văn thơ của VVAW) 
 
 
Đó, chỉ là cốt để xiển dương chiêu bài bịp bợm "giải phóng và thống nhất", trong cái nh́n của quốc tế và nhất là trong dư luận của quần chúng Mỹ.
 
 
 
Qua công việc này, họ đă bộc lộ ra ư đồ lường gạt dư luận khi nói rằng không hề có 2 xứ Việt Nam, một xứ Việt Nam Cộng Sản, tức Bắc Việt và một xứ Việt nam Tự Do không Cộng Sản tức Việt Nam Cộng Ḥa, mà chỉ có 1 xứ Việt Nam, và tại miền Nam Việt Nam, cuộc chiến dành đôc lập đươc lănh đạo bởi MTGP, nhưng chưa được giải phóng, mà kẻ xâm lăng … chính là Mỹ và tay chân là VNCH !!!

 


  

Trương Tấn Trung 
Ngày 04.12. 2009
 

  
…( 
c̣n tiếp  )

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]