Lũ Bắc Kinh Thái thú

 

 

Phải tiêu diệt lũ Bắc Kinh Thái thú!

Con đường cùng dân quyết tử hy sinh!

Ba đặc khu xương máu Tổ Tiên ḿnh,

Bọn ếch nhái dỡ tṛ quân đểu cáng,

Chúng cứ tưởng dân Ta không đối kháng?

Gấp triệu lần Tây Tạng họa ngàn năm!

 

Lũ sậy lau khô chết trước hờn căm,

Cuộc nổi dậy chính là ng̣i thuốc nổ?

Nhỏ xuống bốc hơi thét gào Đại Lộ,

Những anh hùng tuổi trẻ hóc xương gào,

Những cụ già đàn bà gái anh hào

Mái ngói nóc tranh đợi chờ vĩ đại!

 

Phải đối lực bằng hào quang đánh bại,

Giữ Bắc Vân Phong, Phú Quốc, Vân Đồn!

Không ù ĺ cúi đầu rạp vô ơn,

Bởi Đất Nước là óc tim lưỡi cổ,

Dân tộc vốn gươm đao cung kiếm vỗ,

Th́ con người không sợ chết bao giờ!

 

Phải xuống đường bằng xương máu Âu Cơ,

Dù phải chết không c̣n đâu? Lối thoát!

Phải khẩu khí như thần Siêu thánh Quát?

Không lùi chân xóa sổ mất Cơ đồ!

Không đen x́ trong Bắc thuộc vong nô,

Xưa tiêu diệt Mông Cổ nay Hán Thú.

 

Hăy cổ vũ trái tim bằng đạn rú!

Gieo lên bằng băo táp dậy phong ba?

Mỗi con người một vũ khí Sơn Hà,

Là sức mạnh từ màn đen ánh sáng?

Trước Lịch Sử Dân không c̣n sợ Đảng!

Th́ Hán kia bóng ma loại vô thần?

 

 

Trúc Lang OKC

Hạ Mậu Tuất 2018

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính