Tưởng-Niệm 59 Năm Quốc Hận Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954 !

 

 

Tưởng-Niệm 59 Năm Quốc Hận Chia Đôi Đất Nước 20-7-1954 – 20-07-2013, Thành Kính Tri Ân Cố Tổng Thống Ngô-đ́nh-Diệm ; Người sáng lập nền Đệ Nhất Việt-Nam Cộng-Ḥa

 

In đè Chiến Dịch Huynh Đệ

 

Bộ tem Di Cư Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt".

 


Những con Tem Không Răng Cưa Quư Hiếm của Việt-Nam Cộng-Ḥa

Trúc-Lâm Nguyễn-Việt Phúc-Lộc sưu khảo 

 

1/ Tem phạt Con Rồng

 

tem phạt con rồng

 

Tem phạt con rồng phát hành ngày 06/06/1955. Loại 2 $ kích thước 20x24, số lượng 1 triệu; Loại 3$, 5$, 10$, 20$, 30$, 100$ cùng kích thước và số lượng phát hành. Răng cưa có 13 cái. Do nhà Helio-Vaugirad, Paris, Pháp ấn hành.

 

2/ Con Rùa

 

tem con rùa, bưu hoa việt nam cộng ḥa

tem con rùa, rùa thần

tem con rùa

 

Giá tiền 0$30-nâu; 0$50-xanh; 1$50-tím. Họa-sĩ Nguyễn Thanh Thu vẽ.. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$30-3 triệu, 0$50-3 triệu, 1$50-6 triệu. Phát hành ngày 20/07/1955 nhân khánh-thành. Triển lăm đệ nhất chu-niên Chính-phủ Ngô Đ́nh Diệm. Đề tài: Con Quy trên mặt nước, trên mai có sách Lạc-Thư.. Dấu kỷ niệm: Dấu kỷ-niệm tại Chánh Thâu-Cục Bưu-điện Sài G̣n bằng Việt-ngữ và Pháp-ngữ tại Sài G̣n

 

3/ Di Cư

 

tem tho viet nam, tem di cư, tem thơ việt nam

 

Giá tiền 0$70- đỏ; 0$50-nâu thẫm; 10$-xanh đen; 20$-nâu vàng; 35$-xanh nước biển; 100$-xanh tím nâu vàng. Họa-sĩ Trần-Kim-Hùng vẽ. Do nhà in tem thơ đại lộ Brune, Paris  thực hiện bằng kỷ thuật chạm nổi. Số lượng in: 0$50-500 ngàn, 0$80-500 ngàn, 10$-200 ngàn, 20$-200 ngàn, 35$-500 ngàn, 100$-100 ngàn. Phát hành ngày 11/10/1955 nhân dịp kỷ-niệm "Đệ-nhất Chu-niên Di-cư của đồng bào Bắc và Bắc Trung Việt". Đề tài: Một đoàn người di-cư, vượt trùng dương trên một chiếc bè mỏng-manh, bập bềnh sóng nước, xa xa vừng thái dương tỏa sáng, báo hiệu miền Nam, nguồn hy vọng của họ. Dấu đặc biệt: a) Nhật-ấn "Ngày đầu tiên" bằng Việt ngữ, và Pháp ngữ tại Chánh Thâu-Cục Bưu-Điện Sài G̣n; b) Dấu kỷ-niệm h́nh chữ-nhật được đóng tại Bưu-cục Sài G̣n bằng ba thứ tiếng: Việt, Anh và Pháp. VIỆT: Một triệu dân di-cư: Thắng lợi rực-rỡ của Thế-giới tự-do chống Cộng-sản độc-tài. ANH: One million of refugees: A great victory of Free World against totalitarian Communism. PHÁP: Un million de réfugés: Victoire éclatant du Monde Libre sur le Communisme totalitaire.

 

4/ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập

 

Dinh Độc-Lập

 

Phong b́ Ngày Đầu Tiên 07/09/1955 Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên Ngày Thâu Hồi Dinh-Độc-Lập ghi giá 5$. Bên Trái phong b́ in h́nh Thủ tướng Ngô Đ́nh Diệm.

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính