Hương lửa

 


Đỉnh Ngũ Lĩnh mây Chà Bà vần vũ
Hồn Viêm Phương theo gió hú vi vu…
Ca nhi ơi…! Vui chi hát Hậu Đ́nh ?
“Bất tư Thục”… để buồn Cung Ngâm Khúc !
Đường chinh chiến có bao giờ yên lặng…?
Đời chinh phu, sao nước chảy qua cầu…?
Đêm nghe vẳng tiếng Người trên bến vắng…!
Thân hạc huyền, hoàng quyển đă phù vân ?
Ai bỏ cuộc, mà ta chưa bỏ cuộc ?
Dù trái tim đă vết cắt bao lần…!
Rượu mấy chén, đèn khuya soi một bóng…!
Thư Cưu nầy, chí hướng vẫn c̣n đây.
Ngọc đă phế,  vàng đă phai năm tháng…!
Sao Ta c̣n hoài vọng với trăm năm ?
Phải v́ ta c̣n nợ  với Trăng rằm ?
Soi bóng Nguyệt dơi theo đường thiên lư…
Dăy Trúc Lụa đong đầy như uỷ thác
Lục Kỳ Thao tàn lạnh bỏ ngoài hiên…!
Bất vị ngộ Thời, huynh đệ đảo điên…!
Ngẫm Thiên Hạ thuỳ tri Cơ như tác.
Mười phương Hương - Lửa hỡi ai…?
Tiếp thân Hạc nội dậm dài viễn phương…
Là hay Vàng – Đá trao hương ?
Trường giang: hiệp suối là đường nhập lưu.
Sát thân thành tựu là ưu.
Bơi trong vạn pháp cũng từ vô minh…
Rằng thưa: phiền năo tự ḿnh…
Bước theo năm tháng tử sinh cợt đùa.

 

 

trịnh khải hoàng
(Westminster, California – Mùa Thu.)

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính