Tại sao Việt cộng vừa loan tin sẽ gọi đúng "CHÍNH DANH" VIỆT NAM CỘNG H̉A?

 

Tran Hung 

 

 

Mấy ngày nay dân Việt Nam ḿnh đang đón nhận những thông tin nóng hổi như Tàu cộng đă tŕnh lên Liên Hợp quốc công hàm bán nước của cộng sản Bắc Việt do Phạm Văn Đồng kư năm 1958 và dọa sẽ tiếp tục đưa ra nhiều bằng chứng bán nước khác của Việt cộng.

 

Song song đó, báo chí của Việt cộng cũng đưa tin sẽ gọi đúng "chính danh" của Việt Nam Cộng Ḥa thay cho việc trước nay Việt cộng vẫn gọi Việt Nam Cộng Ḥa là ngụy quân, ngụy quyền, tay sai bán nước, xỏ lá ba que, đu càng,...

 

Tại sao Việt cộng lại bộc lộ bản chất xỏ lá như vậy? Không có việc làm nào của Việt cộng mà không có chủ đích, mưu ma chước quỷ cả. Sở dĩ Việt cộng trở cờ bằng lời nói như hiện nay là v́ Tàu cộng đang sắp bị Thế giới hạch tội mà khả năng bị trục xuất khỏi Liên Hợp quốc là rất cao.

 

Khi Tàu cộng bị trục xuất khỏi Liên Hợp quốc th́ Việt cộng sẽ không c̣n ai chống lưng ở tổ chức quốc tế này ngoài Nga nhưng Nga bây giờ không c̣n mặn mà với Việt cộng như thời Liên Sô. Lúc đó tính "chánh danh - chánh nghĩa" của Việt cộng so với Việt Nam Cộng Ḥa sẽ được đem ra cân phân và dĩ nhiên Việt Nam Cộng Ḥa là chánh danh, chánh nghĩa c̣n Việt Nam cộng sản là thổ, phỉ, khủng bố, cướp chánh quyền hợp pháp, bán nước, hại dân,... nên Việt cộng lo t́m kế thoát thân khi muốn ḥa giải ḥa hợp với Việt Nam Cộng Ḥa.

 

Muộn rồi, quá muộn rồi, tính chánh danh chánh nghĩa dựa theo QUYỀN KẾ THỪA HỢP PHÁP LÀ KHÚC XƯƠNG ĐANG MẮC CỔ SONG CỘNG mà Tran Hung tui đă viết 04 kỳ từ năm ngoái như 04 link đính kèm nay nó mắc cổ Tàu cộng và Việt cộng rồi./.

 

 

Tran Hung

 

1.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2407152596207936&id=100007396571102

2.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2407466682843194&id=100007396571102

3.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2408595982730264&id=100007396571102

4.https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2409437579312771&id=100007396571102

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính