Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư 1975

 

 

 

 

Nhân ngày Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 45,

 

Xin kính cẩn thắp nén hương ḷng, nghiêng ḿnh mặc niệm, tưởng niệm các bậc Tiền nhân, chư liệt vị anh hùng Dân, Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Ḥa, cùng bao đồng bào vô tội đă bị giặc Cộng sát hại dă man trên khắp nẻo đường quê hương, đất nước.

 

Kính cẩn tri ân đến mọi Quân nhân trong các Quân, Binh chủng Quân lực Việt Nam Cộng Ḥa đă xả thân v́ nước, v́ dân, dũng cảm chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, non sông, bảo vệ ḥa b́nh, tự do, dân chủ.

 

Chư liệt vị đă anh dũng hy sinh xương máu, tính mạng và đền nợ nước, sử sách muôn đời ghi khắc, lưu danh.

 

Chúng tôi, những người c̣n ở lại, vô cùng thương tiếc và măi măi không bao giờ quên.

 

Đường về Cố Quốc, hạnh phúc vinh quang

Chính nghĩa Quốc gia thắng tà Cộng sản

Giải trừ quốc tặc, bọn gian bán nước

Non sông Ḥa b́nh, nhân dân An lạc

Ơn đất nước Việt giữ ǵn tựa bể

Đại thắng ḷng thành kính lễ nguyên nguyện

Nhờ lượng từ bi thiết tha khẩn cầu

Cúi xin chứng giám, ḷng thành Tri Ân

 

 

 

Kính bái

 

 

TM. Nhóm tri ân QLVNCH tại Anh quốc,

Trần Văn Kế

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính