Định lại hướng xuống đường

 

Trấn Quốc

 

 

Chúng ta có rút tỉa được ǵ không 

Từ các nước Bắc Phi, Trung Đông 

Nếu dân họ chỉ biểu t́nh chống Mỹ 

Th́ họ vẫn bị bọn độc tài cai trị 

Họ khôn ngoan chống bạo quyền độc tài 

Nên đă khai sinh ra cuộc cách Mạng Hoa Lài 

Họ đă XUỐNG ĐƯỜNG THẬT SỰ 

Nên đă giành được TỰ DO DÂN CHỦ 

C̣n chúng ta đă được ǵ

Qua những cuộc xuống đường định kỳ ?

Chỉ xuống đường vào ngày chủ nhật 

Ôi! Dân Tộc tôi biểu t́nh lạ thật ! 

Chỉ xuống đường chống bọn Cộng Tầu 

Bọn tay sai Việt Gian b́nh thản vuốt râu 

Chúng ta chỉ la ḥ đuổi “rắn” 

Mà để bọn “cơng rắn” lành lặn 

Rồi bọn này tiếp tục “cơng rắn cắn gà nhà” 

Bao giờ chúng ta mới nhận ra: 

Muốn hết bệnh phải trị tận gốc 

Đảng Cộng Sản --Việt Gian chính là nọc độc! 

Chúng ta hăy can trường 

ĐỊNH LẠI HƯỚNG XUỐNG ĐƯỜNG!

Muốn đuổi quân xâm lược 

Phải diệt bọn bán nước 

Muốn chống bọn tay sai và ngoại xâm 

Phải dám hy sinh NGÀY HỌC, NGÀY LÀM 

Chẳng lẽ cứ lật đật

Chỉ biểu t́nh vào ngày chủ nhật

Đă xuống đường 

XIN HĂY ĐI ĐÚNG ĐƯỜNG!

Đă khởi xướng 

XIN ĐỪNG ĐI LẠC HƯỚNG 

Nếu chỉ mỗi chủ nhật mới xuống đường chống Tầu

Th́ măi rồi cũng chẳng tới đâu 

V́ Tay Sai của Cộng Tầu c̣n đó:

Chính là bạo quyền Việt Gian Tư Bản Đỏ 

Biển Đảo, Cửa Ải, Đất Liền của ta tiếp tục vào tay Cộng Tầu 

Số phận Ngư Dân Việt Nam c̣n phải chịu thương đau 

Xin đưa ra một thí dụ nhé 

Nếu có kẻ gian cướp nhà bạn và đem bán rẻ 

Th́ bạn sẽ chống kẻ cướp nhà hay chỉ chống kẻ mua? 

Chúng ta đừng để Bạo Quyền Việt Cộng đánh lừa: 

Chỉ chống Tầu Cộng mà quên chống Việt Gian - Cộng Sản 

(C̣n Cộng Sản th́ c̣n vong bản 

Và Việt Nam vẫn phải lệ thuộc Tầu 

Như xưa Liên Xô đă khống chế các nước Cộng Sản Đông Âu) 

Người Việt Tị Nạn (CS) biểu t́nh ở nước ngoài nên tỉnh táo 

Đừng để Việt Cộng Nằm Vùng tràn vào giương cao cờ máu 

Đừng để người trên thế giới hiểu lầm 

Là Người Việt Tị Nạn (CS) đă chấp nhận Cờ Đỏ của Cộng Sản Việt Nam 

Người Việt Tị Nạn măi đấu tranh cho Nước Nhà được Tự Do Dân Chủ

Chứ không muốn Việt Nam bị cai trị bởi lũ Việt Gian mặt người ḷng thú 

V́ cờ Việt Cộng và cờ Tầu Cộng đều sao vàng nền đỏ như nhau 

Chống Cộng Tầu th́ phải chống cả nọc độc của Cộng Tầu

Cả hai đều là GIẶC CỜ ĐỎ 

TRONG NHÀ CÓ YÊN MỚI LO ĐƯỢC CHUYỆN NGOÀI NGƠ

Dẹp Vẹm xong Dân Ta sẽ đ̣i Tầu trả lại Hải Đảo, Đất Liền 

Bảo vệ ngư Dân và giữ vững cơ nghiệp của Tổ Tiên 

Chúng ta Xuống Đường phải định hướng và đi cho đúng 

Chống Tầu Cộng th́ cũng phải chống bọn Việt Gian tay sai của chúng 

Khi dẹp xong Đảng Cộng Sản Việt Gian 

Trung Cộng cũng phải cút khỏi Việt Nam. 

Ngày xưa Hồ và Bè Đảng đă cướp công kháng Pháp của Những Người Yêu Nước

Ngày nay Việt Cộng cũng không dám chống Tầu xâm Lược 

Nhưng lại muốn cướp công biểu hiện ḷng yêu nước của Người Dân

Xuống đường CHỐNG BÀN TAY NỐI DÀI CỦA TẦU CỘNG LÀ LŨ VIỆT GIAN. 

ĐẢ ĐẢO BỌN CỘNG SẢN - VIỆT GIAN XUẨN ĐỘNG! 

ĐẢ ĐẢO BỌN XÂM LƯỢC TRUNG CỘNG! 

ĐỂ VIỆT NAM C̉N TRONG TƯƠNG LAI 

XUỐNG ĐƯỜNG QUYẾT PHÁ TAN CHẾ ĐỘ TAY SAI! 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT GIAN CHẾT 

HIỆU LỰC CÔNG HÀM BÁN NƯỚC DO PHẠM VĂN ĐỒNG KƯ CŨNG HẾT 

VIỆT NAM SẼ ĐƯỢC ĐỘC LẬP DÂN CHỦ TỰ DO

THẬT SỰ H̉A B̀NH, THỐNG NHẤT, GIẦU MẠNH, ẤM NO.

 

Trấn Quốc

 

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo