Mấy năm bạn đ tha To,

Năm nay lại Thiệp! - Ủa, sao vậy c?

Bị hư Laptop, hay l

Thương ti đng tr, bạn ta nhắc chừng?

 

i!... Xun chẳng đến, th đừng!

Qu nh bầm dập, ci mừng ở đu?

Nỗi buồn trước mặt, như ru,

Nhổ đi, n lại chồi đầu mọc ra.

 

Lưu vong ở đất người ta,

Mừng vui phần họ, xt xa phần mnh.

Phải đu sỏi đ v tnh,

M qun Tổ Quốc, cầu vinh xứ người!

 

Chao i!... Mấy chục năm trời,

Việt Nam ko mi cuộc đời ngựa tru!

Trẻ ga kham khổ, u sầu!

Đau thương trn ngập nương du xm ngho!

 

Một trăm ci nhục ci eo,

Bởi thằng Cộng phỉ, n leo ln dầu!

Chuyện Qu, ni đến pht rầu! (*)

Xun về, đnh cũng gật đầu Cho Xun!

 

Nhưng cầm tấm Thiệp phn vn,

Tạ lng, phc đp cố nhn đi lời:

- Cầu cho Xun mới phng thời,

Ton dn vng dậy, phục hồi Việt Nam!

 

Viết trang Sử Mới huy hong!

Trao nhau triệu tấm Thiệp Vng Mừng Xun!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh