Đường về Quảng Trị

 

 

 

Đường về Quảng Trị xa xôi,

Mong về... đến Mặc Niệm nơi Cổ Thành.

Ngày xưa, đồng đội chúng ḿnh,

Hi sinh bảo vệ dân lành… nơi đây!

 

 

Nh́n lên, thấp thóang trên mây,

Anh linh ẩn hiện Cờ Bay… thuở nào!

Máu xương tràn ngập chiến hào!

Chiến công, thành bại, ghi vào sử xanh!

 

Đường về Quảng Trị Gio Linh,

Ḍng sông Bến Hải, vô t́nh vẫn trôi.

Cầu Hiền Lương đó!... một thời,

Tự do – Cộng sản; chia đôi hai vùng!

 

 

Về thăm: Cửa Việt, Cửa Tùng,

Nam đông, Cam Lộ, Triệu Phong, Đông Hà,

Khe Sanh, Thạch Hăn, Barbara,

Những Căn cứ địa, ta qua nhiều lần.

 

 

Đường về Quảng Trị bần thần…

Ngập ngừng từng bước, đến gần Hải Lăng,

Chốn xưa “Đại Lộ Kinh Hoàng”!

Cộng quân tàn sát muôn ngàn lương dân!

 

 

Giặc Hồ man rợ bất nhân,

Giết dân xứ Quảng muôn phần dă man!

Lich sử dù đă sang trang!

Nhưng tội ác Cộng rơ ràng c̣n ghi!

 

 

Giang sơn gặp lúc suy vi,

Quê hương đành đoạn chia ly tạm thời.

Một mai vận Nước phục hồi.

Trở về Quảng Trị, sống đời yên vui.

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính