Ḍng Huyết Lệ

 

 

Biết nói ǵ… khi chúng tôi thất trận

Nước mất Nhà tan! Bầm dập Quê tôi!

Tổ Quốc ch́m vào đêm đen u hận

Hàng triệu con dân bỏ Nước, ra khơi

 

Qúa đau đớn, khi chúng tôi ră trận

Quân lính tiền phương, bắn hết đạn rồi!

Nhiên liệu hành quân cạn nguồn tiếp vận

Đồng minh phủi tay, lạnh mặt bỏ rơi!

 

Thật đứt ruột nh́n đoàn quân vỡ trận

Tan hàng buông súng, lũ lượt vào tù!

Tiếng súng cuối cùng, anh hùng tự tận

Xóa bàn cờ!... uất hận đến ngàn thu!

 

Đành cúi mặt, thân chiến binh thua trận

Nh́n bà con chạy giặc, chết đầy đường!

Bao thiếu nữ tan thây ngoài hải phận

Bao xác người làm mồi cá đại dương!

 

Cuộc thắng bại, không ở ngoài trận chiến

Mà nước cờ thí chốt, tự chính trường

Khói lửa mịt mù, ấy chỉ là “diện”

C̣n “điểm” quyết định trong tay siêu cường

 

Như trong ác mộng, thấy ḿnh bỏ trận

Nước mất nhà tan, lỗi tại chúng tôi!

Không ngăn nổi bọn cộng thù xâm lấn

Đánh đấm ǵ… khi Tổng Thống hàng rồi!

 

Ứa máu mắt !... không ngờ ḿnh bại trận

Lạy Quốc Kỳ !... Tạ tội với Quê Hương !...

Việc cứu Nước trao cháu con hậu vận

Hăy vùng lên chiếm lại trọn biên cương!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính