Can Trường trong Chiến Bại

 

 

 

 

 

Can Trường Trong Chiến Bại (*)  

Th́ đành lẽ, Anh là người chiến bại,

Nhưng Anh không chấp nhận lệnh đầu hàng,

Nhắc đến tên Anh, quân thù sợ hăi,

Pháp trường Cần Thơ, Anh đă chết hiên ngang!

 

 

 

Th́ đành lẽ, các Anh người chiến bại,

Nhưng can trường, hùng khí ngất trời cao!

Hôn Quốc Kỳ, chào anh em ở lại,

Viên Đạn cuối cùng … dâng Tổ Quốc Đồng Bào!

 

 

  

Th́ đành lẽ, các Anh người chiến bại,

Ngậm căm hờn trong tù ngục yêu ma,

Ḷ cải tạo, bày con đường ngang trái,

Son sắt hồn Anh, vẫn Việt Nam Cộng Ḥa!

 

  

 

Th́ đành lẽ, các Anh người chiến bại,

Nhưng quyết không ở lại với cộng nô,

Vượt biển, băng rừng thoát ra hải ngoại,

Can trường kinh qua “nỗi chết”, t́m tự do!

 

 

 

Th́ đành lẽ, các Anh người chiến bại,

Thắng thua này, áp đặt bởi ngoại bang!

Đoàn chiến hạm đă hải hành quốc ngoại,

Đến bờ tự do, mới thực sự tan hàng.

 

  

 

Th́ đành lẽ, đoàn quân Anh chiến bại,

Thế trận này, âu chỉ tạm thời gian,

Hồn Tổ Quốc Việt Nam, rồi sống lại!

Bóng Cờ Thiêng sẽ vàng rực, khắp Giang san!

 

 

Trần Quốc Bảo

Richmond, Virginia

quocbao_30@yahoo.com

 

 

(*) Cảm nghĩ của Trần Quốc Bảo khi đọc CanTrường Trong Chiến Bại

của Phó Đề Đốc  Hồ Văn Kỳ Thoại (Đại Tướng Cao Văn Viên đề tựa.

Sách do cố HQ.Thiếu Tá Phạm Thành, HạmTrưởng HQ-14 chuyển tặng).

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính