“Học” ǵ? “Tập” ǵ? trong trại tù “cải tạo” của CS Hà Nội sau 30-4-1975

 

 

Trại tù cải tạo của CS Bắc việt (H́nh minh họa)

 

*

 

Tháng Tư Đen : Nhớ Về 10 bài học tập trong trại cải tạo.

 

Trần Mộng Lâm.

 

Sau 1975, chúng tôi, các quân nhân, công chức của Việt Nam Công Hoa bị “phe thắng trận” đưa vào trong các trại trừng giới gọi là Trại Học Tập Cải Tạo. Bỏ ra ngoài những sự hành hạ, trả thù, hay sát hại dă man, trên lư thuyết, mục đích của sự tập trung này là một cuộc tẩy năo, để chúng tôi “tiến bộ”. Cuộc tẩy năo gồm có 10 bài học. Để cho những ai chưa có cơ hội tham dự cuộc tẩy năo này, tôi xin tŕnh bầy vắn tắt như sau : Mấy trăm tên tù (trong trại của tôi, khoảng gần 500) được đưa vào một hội trường để nghe các thuyết tŕnh viên tŕnh bầy mỗi kỳ là một đề tài (thường là 1 tuần lễ cho một đề tài). Học xong, về trại, chúng tôi phải họp tổ (mỗi tổ gồm 10 người) rồi thảo luận chung với nhau về đề tài đó, liên hệ với bản thân, nhận tội với nhân dân, và giúp nhau tiến bộ, Mỗi lần họp như vậy, có cán bộ quản giáo dự. Mọi người đều phải “thành khẩn khai báo” các tội trạng của ḿnh, phê b́nh các bạn ḿnh, tự phê b́nh bản thân….

 

Nội dung 10 bài học tập đưa ra các ư chính có thể tómlược như sau :

 

“1) Mỹ là một tên xâm lược quốc tế, một tên sen đầm nhiều tôi ác, thực hiện lư thuyết bành trướng, thực dân mới trên khắp hoàn cầu.

 

2) Ngụy quyền (họ gọi thế) là tay sai của Đế Quốc Mỹ, được Mỹ giúpđể nắm chính quyền, Ngụy quyền cai trị với chủ trương độc tài và với phương pháp : tạo ra một đội ngũ công chức và quân nhân trung thành với ḿnh, ban phát quyền lợi cho họ, để những người này v́ “nồi cơm” của ḿnh, phải hết ḷng trung thành với chế độ đưới bất cứ hoàn cảnh nào.

 

3) Ngụy Quân là tay sai của Ngụy Quyền. Ngụy quân với súng đạn do Mỹ cung cấp đă tạo ra nhiều tội ác với nhân dân.

 

4) Xă hội Miền Nam là một xă hội đầy dẫy bất công, tham nhũng, trong đó có mấy chục ngàn đĩ điếm, ma túy, tội phạm….

 

5) Cách Mạng (họ tự nhận), với 3 ḍng thác, là đỉnh cao của trí tuệ loài người, soi sáng bởi lư thuyết Mác-Lê, với 2 thành phần chánh là Nông Dân và Công Dân, sẽ đưa Việt Nam lên thiên đàng Xă Hội Chủ Nghĩa rồi Cộng Sản Chủ Nghĩa. Trong Xă Hội Chủ Nghĩa, mọi người “làm theo khả năng, hưởng theo khả năng”, không bị ai bóc lột. Trong CộngSản Chủ Nghĩa, mọi người “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”.

 

Đại khái cuộc tẩy năo trong các trại “cải tạo” là như vậy. Trong khoảng gần 3 tháng trời “học tập”, chúng tôi thảo luận về các đề tài này. Có anh, v́ muốn chứng tỏ sự tiến bộ của ḿnh, phê b́nh gay gắt các bạn bè, nhiều khi c̣n tự nhận các” tội giết hại cán bộ CS”, tưởng tượng hay cường độ hóa lên nhiều lần. Sau “10 bài học tập”, học viên c̣n ngồi viết bản “Thu Hoạch” , nghĩa là tổng kết tất cả những ǵ ḿnh “thu hoạch” được nhờ “học tập”. đại khái đa số đều nhận “tội bán nước cho Mỹ, phục vụ cho Ngụy….v.v...”  Chỉ có một số ít can trường không nhận tôi, một số th́ viết đại khái, cho qua.

 

Bản thân tôi, thấy rằng 10 bài viết này có lẽ được các “chính trị viên của trung ương đảng” CS viết ra nên có các phân tích khá “khoa học”, không hiểu họ căn cứ vào sư kiện nào để viết ra, chứ đời sống các công chức, quân nhân của Việt Nam Cộng Ḥa, với đồng lương rất khiêm nhường, muốn đủ sống, vợ con phải cào cấu bán buôn,  th́ không thể gọi là “quyền lợi vật chất đáng kể” để phải trung thành với chế độ. Họ chiến đấu v́ những lư do cao đẹp hơn nhiều.

 

Hôm nay, 39 năm sau, tôi biết rằng khi viết ra “10 bài học tập” này, do đảng cộng Sản suy bụng ta, ra bụng người.

 

Tất cả những ǵ họ kết án 39 năm về trước, là những ǵ họ đang làm ngày hôm nay, với sự giúp đỡ của bọn Bành Trướng Bắc Kinh.

 

Và dù là đă phạm vô số tội ác, nhưng họ chỉ nhận “khuyết điểm” trên chót lưỡi, đầu môi, “xin lỗi” qua loa là mọi sự vẫn y như cũ.

 

Nhưng người dân VN. Họ đang sống trong một xă hội xấu hơn trước 75 trăm ngàn lần. Dù sao chăng nữa, trước đây đâu có cảnh các thiếu nữ Đồng Bằng Sông Cửu Long sắp hàng trần truồng để ngoại nhân chọn mua !!!

 

*

 

Trần Mộng Lâm

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo