NHỮNG ĐIỀU TRÔNG THẤY

 

 

"Gà" khoe ông Chủ (tịch) tài danh (1)
Đă tài lém, lại tài lanh nữa mà
Ông chủ khoái cho gà ông gáy
Dân làng nghe hổng thấy dzui sao ?
Gà đưa ông đến ... đỉnh cao (2)
Và đưa kiểu ấy ... ối dào... hết chê ! ...
Gà quảng cáo tay nghề ông nhất
Thấy TV(T4) lật đật ông câm
Để cho cộng được an tâm
Phát h́nh phát ảnh hà rầm ngày đêm
Ông chống cộng vừa êm, vừa kín
(Kỹ thuật này ông bịt, ông che
Hở ra, ông sợ cộng nghe
Nó tâu lên đảng, đảng ghè, chết ông !) (3)
Đấy, gà bảo cộng đồng như rứa
Ḱa, mau lên, chính khứa! vỗ tay ...
Làng ta xem vở kịch này
Khen con gà mái gáy hay thấy mồ
Rồi sân khấu điễn phô tuồng khác
Vở tuồng  này ông hát ḿnh ông
Tuyên dương một mợ đỏ mồng
Ông trao tấm plaque tuyệt không hở làng ? (4)
Thưởng công mợ vô hang bắt cọp
Mời cóp về mợ họp mừng xuân
Cọp mừng ngày đẻ giai nhân

Mợ chiêu hồi... cọp, giữ chân cọp mà ! (5)
Ông c̣n diễn một pha bán thuốc
Kiểu Sơn Đông, hài hước qúa chời
Ông ca làng hỡi làng ơi
Đài này chống cộng đă đời bấy nay
Nhưng đài bị  mấy tay vu khống
Chúng bảo đài với cộng đi đêm
Làng ơi, bọn Ngụy nó nói thêm
Xin làng yểm trợ cho bền cái loa
Rồi giữa chợ ông la oai oái
Ông hỏi làng có khoái đài không
Đài chơi với tụi ṃ mông

Nhưng ta ... ủng hộ kẻo không ... mất đài (6)
Đấy, ông diễn những vai chàng hảng
Tuyệt cú mèo, như đảng ước mong
Vỗ tay làng hỡi, cho đông
Khen ông chàng hảng, mừng ông tài t́nh
C̣n cái chiện du sinh du đẻ (7)
Lập hội hè ngay mé nhà ông
Ông bèn mở tiệc, mời đông
Bảo rằng tiệc ấy cộng đồng vui xuân
Con gà mái góp phần tích cực
Gáy thiệt to, gáy nức cả làng
Tuồng hay, ông diễn từng màn
Gà dài cổ  gáy diễn đàn thất kinh !

 

 

Trần Dân Tiên Tân Thời

 

1,2,3,4,5,6, 7 là những tài liệu thâu lượm trong các tin tức của của kư thiệt Tuyết Mai, của cô Hoàng Lan Chi và của vài bác khác viết  công bố trên Net .

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]