LTS: Hồn Việt UK online trân trọng gửi tới quư bạn đọc tâm t́nh chia sẻ của một độc giả quốc nội qua bài thơ: “HAI LẦN NGỒI TÙ VÀ MỘT LẦN NÓI DỐI”.

 

 

 

          HAI LẦN NGỒI TÙ VÀ MỘT LẦN NÓI DỐI

 

 

Gươm không mài làm sao gươm sắc?

Chiến sỹ không ra trận làm sao giặc bại vong?

Gươm xưa đâu c̣n nữa, gươm nay đă khác rồi.

Mặt trận xưa không thấy, mặt trận nay phải t́m ra.

 

Mười năm trong ngục tù Cộng sản,

Tuổi trẻ đă đi qua tự bao giờ.

Nay đă sống trên đất trời tự do,

Tập hợp nhau lại để gian tà lănh đạo.

Chẳng qua là nhà tù không song sắt.

 

Nửa ṿng trái đất khua chiêng, gơ trống.

Ở nơi quê nhà nghe thấu chăng?

Thính tai nghe thấy tiếng cồng.

Nhưng sao âm thanh lại bị méo?

Trả lời: Anh đánh theo lộ tŕnh của Mỹ,

Không theo nhịp điệu của quê hương.

 

Từ quê nhà với tay vẫy gọi,

Các anh gửi cho chiếc cùm tư tưởng.

Than ôi! Hai cùm làm sao thoát được?

Hay một dây thắt cổ cho thỏa ḷng yêu nước.

Nhưng em muốn thấy một Việt Nam huy hoàng.

 

Nh́n qua song sắt trời Nam vẫn c̣n u tối,

Ngửa mặt lên trời ước cho mây tan,

Để nhân dân thấy mặt rồng xuất hiện.

 

Năm xưa Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa,

Hô một tiếng nhân tài cuộn về như sóng.

Nay người anh hùng chẳng thấy đâu.

Đang đợi người về từ trong quá khứ.

Để kẻ gian tà câm miệng lại,

Để “con buôn” hết lối lọc lừa,

Để ḷng tin người Việt trao đúng chỗ,

Để dân tộc này thoát cảnh điêu linh.

 

Trần Công - 26/08/2011

 

-----------------------------------------

 

Bạn Trần Công mến,

Cáo lỗi v́ đă trả lời trễ email này của bạn.

Trước hết cám ơn bạn đă trải tâm t́nh vào thơ để nói lên tâm trạng của một con dân nước Việt. Một điều thật đáng quư và nên làm.


Đọc bài: "Hai lần ngồi tù và một lần nói dối" của bạn, người đọc có thể hiểu phần nào về tâm trạng của tác giả bài thơ. Những khát khao của cả một dân tộc đă bị đọa đày trong gông cùm của bọn Việt-gian cộng-sản hơn nửa thế kỷ qua của miền Bắc, và hơn 36 năm của miền Nam. Cái chờ mong một "minh quân" đứng ra dựng cờ khởi nghĩa...

Bạn Trần Công,


Ḷng dân tức bởi ư Trời
Cùng nhau quật khởi nơi nơi thanh b́nh
Đừng chờ thêm nữa B́nh minh
Triệu tay cầm đuốc đáp t́nh non sông
Diệt loài quỷ đỏ cờ hồng
Nước nhà cường thịnh thỏa ḷng toàn dân
Đứng lên! Con cháu Lạc Long!


Vài hàng thăm và mến chúc bạn cùng gia quyến, những người thân thuộc cùng chung chí hướng vững tâm, bền chí, kiên gan cho một ngày mai Việt Nam ta tươi sáng.

Thân mến,

Nguyễn Đức Chung

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính