Vỗ tay trong tù

 


Ta viết bài thơ không ngày không tháng
V́ ở đây không tháng cũng không ngày
Giả khùng điên ta lần qua cửa ải
Ải hận thù xiềng xích cả đắng cay

 

C̣n hơi thở… ta c̣n nghe nói láo
Mỗi một câu nghe đến trăm ngàn lần
Thằng nói láo không biết ḿnh nói láo
Đầu không khùng ta chết mất phải không

 

Tội của ta –với nó – không bao giờ xiết
Bút, tre Trường Sơn. Mực, nước Biển Đông
Nó ngồi viết… từ đời ông tổ nó
Giấy kể tội ta dài hơn Cửu Long

 

Kệ mẹ nó, nó nói ǵ nó nói
Ở tù lâu – chai – ta lại thấy vui
Thằng Phạm Tuân nằm trên mây phục kích
Chờ giặc Mỹ vào nhào xuống. Vỗ tay

 

Hồi mới vào tù nó vỗ tay trước
Ta vỗ tay sau… góp vốn góp lời
Được vài năm quen…t a vỗ tay trước
Nó vỗ tay sau… mới thật tức cười

 

Cứ như thế… ta không ngày không tháng
Biết ngày biết đêm… nhờ có mặt trời

 

 

Trạch Gầm

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính