Ư kiến đóng góp về cuộc đối luận tại Anh quốc

 

 

 

Kính gửi quư vi hữu trên các diễn đàn,

 

 

Kính thưa quư vị,

 

 

Theo ư chúng tôi, Những chuyện liên quan và ẩn khuất  giữa bốn người, là ông Việt Thường, tức Trần Hùng Văn về cuộc đối luận tại Anh quốc. Chúng tôi xin được nêu ư kiến như dưới đây:

 

Rơ ràng, là ông Việt Thường Trần Hùng Văn, mầy muốn chạy trốn cuộc  đối luận tại Anh quốc,  sợ những sự thật, nên mới núp dưới cái tên "CKV".

 

Chúng tôi có ư kiến như thế nây: ông Việt Thường  cần phải biết:

 

Những người mà ông Việt Thường đă liệt kê trong "ư kiến" là  phải mời họ tham dự cuộc đối luận tại nước Anh đó, là họ không hề có sự liên quan ǵ tới những điều ẩn khuất giữa bốn người này tại nước Anh.

 

Chỉ có ba người: Ông Nguyễn Đức Chung, ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn là người thực sự có liên quan tới những điều ẩn khuất của Việt Thường Trần Hùng Văn tại nước Anh mà thôi.

 

Chính ông Việt Thường Trần Hùng  phải lên tiếng, chớ không phải phải là ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất, v́ ông này cũng không liên quan tới những ǵ tại nước Anh, ngoài ba ông Nguyễn Đức Chung, ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Ngô Đ́nh Thiện, v́  không có tư cách ǵ, và v́ không có một kẻ nào được lên tiếng thay cho ông Việt Thường, tức  Trần Hùng Văn.

 

Cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Anh quốc sẽ là những "trọng tài" vô tư trong cuộc đối luận công khai này.

C̣n ông Duyên Lăng Hà Tiến Nhất không có tư cách ǵ, không có quyền lên tiếng  hay làm "trọng tài" như ông DL. Hà Tiến Nhất đă ấn định thời khóa biếu như cái "Thư" của ông gửi cho ông Nguyễn Đức Chung cả, cũng như ông Nhà Tiến Nhất không được yêu cầu bất kể là một điều ǵ, v́ DL. Hà Tiến Nhất đă công khai viết …"từ lâu tôi vẫn xem ông Việt thường là người bạn cùng chí hướng…".

 

Đồng nghĩa là Cùng; và Cùng nghĩa là Đồng.

 

Như vậy, ông Duyên Lăng  Hà Tiến Nhất tất nhiên là ĐỒNG CHÍ = Đồng Chí Hướng của Việt Thường, tức Trần Hùng Văn rồi. Do đó, một người ĐỒNG CHÍ của Việt Thường Trần Hùng Văn là Duyên Lăng. Hà Tiến Nhất không có tư cách để xía vô chuyện giữa ông Việt Thường Trần Hùng Văn và ba ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Nguyễn Đức Chung và ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn. Những chuyện ẩn khuất giữa bốn người này tại nước Anh, th́ bốn người này, phải chịu trách nhiệm, mà hiện nay trách nhiệm của bốn người này, là phải làm sáng tỏ ngay tại nước Anh.

 

Ngoài bốn ông là ông Việt Thường, ông Nguyễn Đức Chung, ông Ngô Ngọc Hiếu, ông Ngô Đ́nh Thiện, tức Lư Tuấn, th́ nếu người nào muốn tham dự, th́ cứ tự nhiên đến cuộc đối luận.

 

Và chúng tôi cũng đă thấy tuần vừa qua, ông Đoàn Minh Thanh chủ của trang UKDAUTRANH, đă viết câu này như sau:

"Chúng tôi là người Việt lưu vong đang tỵ nạn Cộng sản tại Anh quốc :  Tin chắc 100% Việt Thường cho đến chết không dám lộ diện".

 

 Chúng tôi nghĩ, có lẽ ông Đoàn Minh Thanh v́ là người Việt tỵ nạn Cộng sản tại nước Anh, nên đă biết về ông Việt Thường, và đă viết đúng như vậy. 

 

Từ những sự kiện đă nói như trên, chúng ta những người Việt tỵ nạn Cộng sản sẽ có kết luận, v́ sao ông Việt Thường, tức Trần Hùng Văn không dám lộ diên, như ông Đoàn Minh Thanh đă viết.

 

Kính mong quư vị trên các diễn đàn với tư cách vô tư của người ngoại cuộc, xin hăy cho những ư kiến đóng góp. C̣n những người là ĐỒNG CHÍ của ông Việt Thường nên im lặng, để chờ xem những kết luận, dù ông Việt Thường CÓ tham dự cuộc đối luận hay KHÔNG !

 

 Riêng ông Việt Thường, là người trong cuộc, th́ tất nhiên, chính ông Việt Thường phải công khai lên tiếng có tham dự cuộc đối luận hay không ???

 

Về phía Ban Tổ Chức của cuộc Đối Luận, th́ sau khi ông Việt Thường, tức Trần Hùng Văn lên tiếng chọn ngày giờ của cuộc đối luận và sẽ có mặt tại cuộc đối luận, th́ Ban Tổ Chức sẽ thuê, hoặc mượn hội trường, sắp xếp việc an ninh, trật tự cho cuộc đối luận, chuyện này không khó, và tất nhiên quư vị trong Ban Tổ Chức sẽ công khai công bố tất cả danh tánh cho mọi người được biết.

 

Xin thành thật cám ơn quư vị trên các diễn đàn,

 

Trân trọng,

Trác Nguyễn

 

 

 

Trang Chính     Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Phỏng Vấn     Văn Học Nghệ Thuật     Tham Khảo