Vng hoa Chiến Thắng

 

 

 

Bao năm ngang dọc giữ qu hương
Gian khổ theo chn vạn nẻo đường
Ln ni truy lng bầy thảo khấu
Xuống đồi ngồi nhớ những người thương
Cổ thnh Quảng Tri bao sinh mạng
An Lộc Bnh Long lắm mu xương
Chiến thắng loan truyền vang khắp chốn
Vng hoa kết tặng để tuyn dương.

 

 

Vng hoa kết tặng để tuyn dương
Cho kẻ hy sinh cả mu xương
Bảo vệ tổ quốc nơi cắt rốn
Giữ gn lng xm chốn thn thương
Tự do dn chủ, đn soi sng
Độc lập phồn vinh, đuốc soi đường
Người lnh C̣ng Ha lun xứng đng
L con yu qy của qu hương

 

 

Tống Phước Kin

 

 

Tin Tức - Bnh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chnh