Một Nén Hương Ḷng  

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

 

 

Tôi ngồi đây, nh́n những ḍng chữ đang gơ vào từng ngơ ngách của một vài ngăn kư ức, tưởng đă lăng quên theo thời gian. Nhưng không.. Ḷng tôi chùng xuống trước những ḍng chữ mang mặt sáp , đắp trên những tương giao giữa người và người mà bỗng xót xa… Xót xa cho tâm địa phản trắc của ḷng người, xót xa cho một đất nước đau thương và một dân tộc triền miên bất hạnh.

 

Con tàu hồi ức như chạy về những núi đồi, chạy qua bao đường sắt tuổi thơ để dừng lại từ điễm khởi đầu.

 

Từ 6 tuổi tôi đă là một nữ sinh nội trú của Trường Xơ thuộc Giáo Phận Tam Toà Đồng Hới. Sau mỗi cuối tuần ba mẹ tôi chở tôi về trường . Qua nhà thương, đến sân Tennis, qua một dăy thuỳ dương đến Cầu Mụ Kề. Rẽ trái hay phải ǵ đó vào Tam Toà. Trương Xơ nằm trước trường Chơn Phước Phượng cạnh nhà thờ Tam toà. Trước mặt tiền của nhà thờ là một con đường rất rộng đang lờ mờ qua kư ức tôi.

 

Tôi thường được Cha Trung, Cha Phương nắm tay dẫn đi dạo ngay cạnh ḍng sông Nhật Lệ, phía cuối của nhà thờ. Lớn lên trên sự dạy dỗ nghiêm khắc của các bà Xơ và sự bao che của hai Cha Trung và Phương. Giáo xứ Tam toà với t́nh người đôn hậu đă lưu luyến trong kư ức tôi theo từng ngăn, từng ngăn đầy ắp kỹ niệm.

 

Cuối năm 1953, ba tôi bảo mẹ tôi đưa tôi về trường Công lập v́ nếu Việt Minh về giật sập cầu Mụ Kề th́ liên lạc với Tam Toà sẽ bị cắt ngay. T́nh h́nh ở Đồng Hới trong kư ức tôi c̣n đậm nét hăi hùng khi nghe ông Tỉnh Trưởng Nguyễn văn An bị Việt Minh cắt đầu.

 

Lần giă biệt Đồng Hới lên máy bay bà già vào Huế là lần tôi vĩnh biệt nơi chốn của tuổi thơ với đầy ắp t́nh người.

 

1957, 1958 tôi đă là Nữ sinh của trường Nữ Trung Học Đồng Khánh. Kỹ niệm nôn nao vẫn c̣n huyên náo trong đầu óc tôi, là những chuyến đi về Trại Cùa thuộc huyện hay xă Cam Lộ Quảng Trị, để làm hàng rào danh dư cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đi Kinh Lư.

 

Trại Cùa không có ǵ đặc biệt nhưng những buổi chào đón vị Tổng Thống có bước chân đi mau và dài hơn thân h́nh, có nụ cười nhân ái, hiền lành  đă in  trong tâm khảm của tôi một h́nh ảnh của một vị lănh tụ.

 

Nh́n h́nh ảnh của Tổng Thống với cái mũ trắng trên tay, bộ đồ com lê trắng cùng những bước chân mau theo nhau những nụ cười, đă cho tôi những trang kỹ niệm ấu thơ b́nh an như mây trắng, ráng hồng và đồng lúa tốt tươi đến chân đồi của một Trại Cùa an cư lạc nghiệp.  

 

Qua 1960 t́nh h́nh Huế bắt đầu bất ổn. Đêm đêm dân Huế nghe tiếng chuông nhà thờ hay tiếng chuông chùa đều cảm thấy bất an, chứ không c̣n là nhự là tiếng của Linh hồn đang mơ màng gọi Chúa, cầu Phật.

 

Ba tôi dặn ḍ anh tôi và Me tôi cẩn thận cửa ngơ v́ bọn Việt Minh đang đem quân vào phá rối trị an.

 

Đứng trước sự xâm lăng của CS Nga Sô và Trung Cộng qua tên VGCS Hồ Chí Minh. Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă có thư cho Tổng Thống Kennedy cầu cứu. Trong một đoạn của bức thư gởi TT Kennedy, TT Ngô Đ́nh Diệm viết:

 

“The Republic of Vietnam has always been devoted to the preservation of peace.The record of the Communist authorities in the northern part of the country is quite otherwise” (Việt Nam Cộng Hoa luôn luôn tôn trọng sự duy tŕ hoà b́nh. Những sự ghi nhận cho thấy nhà cầm quyền Cộng Sản Miền Bắc lại có hành động khác)

 

Tổng Thống Diệm cũng đă nói rơ thêm về sự vi phạm hiệp định Geneve với chính quyền Hoa Kỳ:

 

“They pledged themselves to observe the Geneva Agreements and during the seven years since have never ceased to violate them.” (CS Bắc Việt cam kết tự ḿnh thực hiện các điều khoản trong Hiệp định Geneva và trong suốt bảy năm họ vẫn liên tục vi phạm vào các điều khoản của hiệp định)

 

Điều này để cho bọn Việt Gian CS muốn xoá bỏ h́nh ảnh của Tổng Thống VNCH Ngô Đ́nh Diệm ra khỏi ḷng lưu luyến của người dân Việt thấy rằng : Những vu cáo nói là Diệm Nhu bắt tay với CS là hoàn toàn sai sự thật. V́ chính TT Ngô Đ́nh Diệm đă tố cáo sự vi phạm của CS Bắc Viết vào miền Nam

 

Trong một đoạn khác của bức thư, TT Ngô Đ́nh Diệm viết:

 

“From the beginning, the Communists resorted to terror in their efforts to subvert our people, destroy our government, and

impose a Communist regime upon us. They have attacked defenseless teachers, closed schools, killed members of our anti-malarial program, and looted hospitals. This is coldly calculated to destroy our government's humanitarian efforts to serve our people. (Ngay từ đầu, những người Cộng sản đă dùng kế sách khủng bố trong nỗ lực lật đổ người của chúng tôi, tiêu diệt chính phủ của chúng tôi, và áp đặt một chế độ Cộng sản trên đầu chúng tôi. Họ đă tấn công giáo viên thiếu tự vệ , đóng cửa trường học, giết chết các thành viên của chúng tôi trong chương tŕnh chống sốt rét và các bệnh viện bị cướp phá. Đây là một sự tính toán vô cùng tàn ác  để phá hủy những nỗ lực nhân đạo của chính phủ chúng tôi đang phục vụ người dân của chúng tôi.)

 

 

Trong một đoạn thư của TT Kennedy hồi âm cho TT Ngô Đ́nh Diệm đă có đoạn:

 

 If the Communist authorities in North Vietnam will stop their campaign to destroy the Republic of Vietnam , the measures we are taking to assist your defense efforts will no longer be necessary.

We shall seek to persuade the Communists to give up their attempts of force and subversion. In any case, we are confident that the Vietnamese

people will preserve their independence and gain the peace and prosperity for which they have fought so hard and so long.

 

Tạm dịch là:

 

Nếu Cộng Sản Bắc Việt ngừng xâm lăng để tiêu diệt Việt Nam Cộng Hoà, th́ các biện pháp chúng tôi đang dùng để hỗ trợ các nỗ lực quốc pḥng của VNCH sẽ không c̣n cần thiết.

Chúng tôi sẽ t́m cách thuyết phục những người Cộng sản phải từ bỏ âm mưu  xâm phạm của ho bằng vũ lực và lật đổ VNCH. Trong mọi trường hợp, chúng tôi  tin tưởng rằng người Việt Nam sẽ bảo vệ nền độc lập của họ để đạt được ḥa b́nh và thịnh vượng mà họ đă dày công xây đắp bấy lâu nay.

 

Ở đây chúng tôi cũng xin lưu ư quí độc giả là gần đây bọn VGCS đă chỉ thị cho những tên cs nằm vùng tung tin Diệm Nhu bắt tay với CS.

 

Thật ra trong bức thư của TT Kennedy gởi cho TT Ngô Đ́nh Diệm đă có dùng chữ WE trong câu ( We shall seek to persuade the Communists . Chúng Tôi sẽ t́m cách thuyết phục). Bọn VGCS dịch chữ WE này ra là CHÚNG TA. V́ thiếu kiến thức và chuyên đi chụp mũ do đó thay v́ hai chữ CHÚNG TÔI (WE) chúng dịch ra CHÚNG TA ĐỂ VU CÁO CHO TT NGÔ Đ̀NH DIỆM VÀ ÔNG NGÔ Đ̀NH NHU BẮT TAY VỚI VGCS.

 

Trong một cuộc phỏng vấn với ông  Ambassador Frederick E. Nolting, Jr. Cựu Đại Sứ Mỹ tại Saig̣n trong thời gian 1961-1963 với Dr. James C. Hasdorff. Cựu Đại Sứ Mỹ tại Sài g̣n đă cho biết về cái gọi là "Phật Giáo Nỗi Dậy" như sau:

 

One of the most exaggerated and hence misunderstood events of his tenure was the so-called “Buddhist uprising.” Nolting emphasized that he always placed these words in quotes because it was not Buddhist in the sense of a religious affair and it was by no means an uprising by all those of the Buddhist faith. (Một trong những phóng đại và do đó đă đưa đến sự hiểu biết sai lạc về các sự kiện của nhiệm kỳ của ông là cái gọi là "Phật giáo nổi dậy" Nolting nhấn mạnh rằng ông luôn luôn đặt những từ này trong dấu ngoặc kép v́ đó không phải là Phật giáo trong ư nghĩa của một vụ tôn giáo và ở đó cũng không phải là ư nghĩa của một cuộc nỗi dậy của tất cả những người có đức tin Phật giáo.)

 

Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ Nolting c̣n nói thêm rằng:

 

"It was a contrived, cold-blooded political move organized under the aegis of a newly organized ‘General Association of Vietnamese Buddhists,’ who sounded as if they represented all the Buddhists in the country but didn’t, not by a long shot. Their political agitation was widely interpreted by Vietnamese and Americans as a revolt against religious persecution, just as they intended.

 

Tạm dịch là: "Đó là một âm mưu chính trị được sáng chế ra  dưới sự bảo hộ của một Tổ Chức Phổ Thông Phật giáo Việt Nam . Nh́n vào th́ ai cũng tưởng đó là một tổ chức đại diện cho tất cả Phật tử trong nước, nhưng thực chất tổ chức này không phải đại diện hết cho tất cả Phật tử trong nước, cho dù chỉ là một giai đoạn nhất thời. Kích động chính trị của tổ chức này cố làm ra một sự tuyên truyền rộng răi đến không những ngưới Việt Nam và cả người Mỹ như là một cuộc tranh đấu của tín đồ Phật giáo bị ngược đăi bởi chính sách kỳ thị tôn giáo của Chính quyền Diệm như họ đă âm mưu.”

 

Ông Nolting c̣n nói thêm:

 

" In fact, there was no religious persecution on the part of the government, or even religious discrimination. This political plot to undermine Diem’s government got a false interpretation in the U.S. press where it was sensationalized and badly misread. And so the American public was misled on that crucial issue, I think.

 

Tạm dịch là: (Trong thực tế, không có một cuộc đàn áp tôn giáo nào trên sự điều hành của chính phủ hoặc thậm chí không có sư phân biệt đối xử tôn giáo. Đây là một âm mưu chính trị cố tạo ra bất ổn hầu làm suy yếu chính quyền Diệm. Chính sự giăi thích sai lầm của truyền thông Mỹ đă gây ra một sự xúc động sai lầm trong quần chúng Mỹ và v́ vậy theo tôi nghĩ dân chúng Mỹ đă bị lừa gạt trên những dữ kiện kỳ thị tôn giáo này)

 

Nói về con người của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm , Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ  Nolting đă cho biết như sau:

 

"Contrary to the media’s totally unrealistic picture of the South Vietnamese president, Nolting felt that Diem “was a very dedicated, sincere, hardworking man . . . honest as the day is long.” Nolting agreed, however, that he had some individuals in his government who undoubtedly were dishonest but that Diem would replace them whenever they were discovered.

 

Tạm dịch là: (Trái ngược với h́nh ảnh hoàn toàn không trung thực của các phương tiện truyền thông Mỹ về Tổng thống Nam Việt Nam , Nolting cảm thấy rằng Diệm "là một người  rất tận tâm, chăm chỉ người đàn ông chân thành. . . trung thực trong sáng như một ngày dài. Nolting đă đồng ư thêm rằng Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă có một số cá nhân trong chính phủ của ông không trung thực nhưng chắc chắn rằng Diệm sẽ thay thế những cá nhân này bất cứ khi nào ông ta được phát hiện."

 

http://www.airpower.maxwell.af.mil/airchronicles/aureview/1974/jan-feb/hasdorff.html

 

Không những ông Cựu Đại Sứ Hoa Kỳ đă có cảm nhận như thế về Cố Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm mà ngay cả con dân Việt Nam cũng như cá nhân tôi vẫn mang trong đầu những nghĩ về TT Ngô Đ́nh Diệm như ông Nolting và sự hối tiếc nhất vẫn là câu nói" Nếu Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm c̣n sống th́ Nam VN sẽ không mất vào tay VGCS"

 

Trong những lần hối tiếc về ư nghĩ trên và trong những lúc dập d́u trôi về quá khứ, tôi vẫn thầm tiếc nuối cho sự qua đời của Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm. Những giọt nước mắt tuổi thơ của tôi đă rơi khi hạ bức h́nh của TT Ngô Đ́nh Diệm xuống theo lời của một Sĩ Quan Quân cảnh ở Qui Nhơn. Nhưng, cho dù đă yêu cầu hạ bức ảnh xuống, vị Sĩ Quan Quân cảnh vẫn tỏ thái độ kính cẩn và đưa tay chào tiễn TT Ngô Đ́nh Diệm dù không có tiếng c̣i đồng nhưng có cả tấm ḷng thương tiếc của Quân Dân VNCH trong đó có giọt nước mắt ngây thơ của cá nhân tôi.

 

Bao nhiêu biến chuyển đă đi qua cuộc đời và ngày tháng vẫn tuần tự tiếp nối nhau như lau sậy yếu đuối lớn lên theo bóng nắng của mặt trời. Chúng tôi lại thấy VGCS vẫn cứ từng giai đoạn tiếp nối bôi nhọ Tổng Thống VNCH. Một Chí sĩ Ngô Đ́nh Diệm mà Thi sĩ Trần Việt Yên đă viết:

 

Sau 50 năm, đọc bài thơ NỖI L̉NG của chí sĩ NGÔ Đ̀NH DIỆM, ḷng tôi thấy bùi ngùi xúc cảm, phải chi cụ c̣n sống, hẳn lịch sử nước nhà đă đổi khác,  80 triệu con dân nước Việt  ít ra cũng không phải sống trong cái chế độ XẮP HÀNG CHÓ NGỰA  như bây giờ, hàng triệu sinh linh chưa chắc đă phải vùi thây nơi rừng thiêng nước độc, hay biễn cả băo bùng . Và hàng triệu người khác phải lưu lạc nơi đất khách quê người để bùi ngùi nh́n về quê hương tăm tối  ( Trần Việt Yên).

 

NỖI L̉NG 

 

Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông

Hỏi bến: thuyền không, lái cũng không !

Xe muối nặng nề thân vó Kư

Đường mây rộng răi tiếc chim Hồng 

Vá trời lấp biển người đâu tá ? 

Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!

Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế 

Cắm sào đợi khách, thuở nào trong  ?

 

( Chí sĩ ) NGÔ Đ̀NH DIỆM  1953

 

Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đă không c̣n. Trại Cùa cũng đă là một h́nh ảnh mờ xa trên bóng dáng đ́u hiu của những buổi chiều bóng xế trên đất khách quê người.

 

Trong nỗi hoài niệm hôm nay đối với Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm, chúng tôi xin thắp nén hương tưởng nhớ đến Người. Trong làn khói nhang lung lay mờ xám, chúng tôi  luôn luôn cầu nguyện cho Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm đang sống ở nước Chúa với đầy đủ t́nh thương bao la của Đấng Toàn Năng để Tổng Thống Ngô Đ́nh Diệm được b́nh an  măi măi  trong cơi vĩnh hằng…….

 

Tôn Nữ Hoàng Hoa

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]