Đem đại Nghĩa mà thắng bạo ngược

Lấy ḷng Nhân để diệt hung tàn (*)

Diên Hồng quyết chiến không lùi bước

Xâm lược cút về, trả lại  Dân

 

Xuống đường Tổng Biểu T́nh

 

 

Hết thảy toàn Dân hăy xuống đường

Tay không liều mạng cứu quê hương

Thôn quê già trẻ đông đầy  ngơ

Thành thị gái trai ngập phố phường

Kêu gọi công an triệt bỏ Đảng

Rút đ̣i bộ đội lại sa trựng

Liên quân hợp quốc ra tay giúp

Tàu Cộng tan hàng khỏi biển Đông.

 

 

Tố Nguyên

(*) B́nh Ngô Đại Cáo

--------

 

 

 

Biểu tính Cứu Nước

 

 

Dân tộc Việt Nam phải biểu t́nh

Sống c̣n Tổ quốc quyết hy sinh

Công an, bộ đội trong tay Đảng

Hồn nước, ư dân của chúng ḿnh

Tàu  Cộng xâm lăng mưu Hán Hóa

Diên Hồng chíến thúc trống Mê Linh

Tay không triệt Đảng Cộng tan ră

Thế giới đồng t́nh trợ chiến binh.

 

 

Tố Nguyên

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính