Đứng lên Đồng Bào Nước Việt

 

 

hăy nhất tề người dân Nước Việt

t́nh thế này đặc biệt v́ ta

một ḷng cứu lấy Quốc gia

xây nền đặt móng Nước Nhà Việt Nam

mấy chục năm đành cam nô lệ

bọn  tham quan dịch tệ  hoành hành

đến Sư cũng lại quốc doanh

đến Cha cũng lại trở thành đảng viên

rồi “lộng ngữ” kết liên tất cả

mọi đảng viên “vất vả “v́ dân

tự xưng “đầy tớ chuyên cần”

chủ nhà là những thành phần tay sai

bộ đội cũng một hai “vệ quốc”

nhân danh dân làm “đuốc” soi đường

gây bao nhiêu cảnh nhiễu nhương

coi thường quốc tế! coi thường quốc dân!

dân đói khổ đă gần kiệt quệ

đảng tham ô c̣n tệ nào bằng

ḷng người như thủy triều dâng

đ̣i nhà đ̣i đất công bằng tự do

ta c̣n có đắn đo ǵ nữa

xin đừng nên lần lữa đợi thời

ta tuân theo mệnh của Trời

đứng lên không chịu sống đời ngựa trâu

nào thanh niên đi đầu tuổi trẻ

đừng để Vẹm bán rẻ quê hương

lấy trí nhân diệt bạo cường

đem chân lư đuốc soi đường chính ngay

đoàn kết tay trong tay đuổi Chệt

gương Quang Trung đuổi hết ngoại xâm

bảo toàn  bờ cơi biển Đông

T́nh Nam Trung Bắc da Vàng Việt Nam

 

 

Tố Nguyên

 

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính