Diệt Cộng Cứu Nước

 

Nổi dậy đồng bào cứu Nước mau

Tay sai Việt Cộng bán dâng Tàu

Thành Đô mật nghị ḥng vơ vét

Hiến chế Đặc khu định tóm thâu

Di chúc Nhân Tông đừng để mất (*)

Lời Mao hằn học cứ xông vào

Toàn Dân diệt Đảng bưng bô Chệt

Nước Việt thoát đời kiếp ngựa trâu

 

Tố Nguyên

 

 

Di chúc Hoàng Đế Trần Nhân Tông

 

Các người chớ quên. Chính Nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo, v́ rằng họ cho ḿnh cái quyền nói một đường làm một nẻo. Cho nên cái họa lâu đời của ta là họa Trung Hoa. Chớ coi thường chuyện vụn vặt xảy ra trên biên ải .

Các việc trên, khiến ta nghĩ đến chuyện khác lớn hơn, tức là họ không tôn trọng biên giới qui ước. Cứ luôn luôn đặt ra những cái cớ để tranh chấp. Không thôn tính được ta, th́ gậm nhấm ta. Họ gậm nhấm đất đai của ta. Lâu dần họ sẽ biến giang san của ta từ cái tổ đại bàng thành cái tổ chim chích. Vậy nên các người phải nhớ lời ta dặn :

Một tấc đất của tiền nhân để lại, cũng không được để lọt vào tay kẻ khác”.

Ta cũng để lời nhắn nhủ đó như một lời di chúc cho muôn đời con cháu .

 

 

Bỏ đảng Cộng cứu non sông

 

Diệt Tầu, súng đạn cũng bằng không

Hán hóa nghin năm nát bấy ḷng

Làm lụng đời Dân sao vất vả

Mài nghiên Nho sĩ măi long đong

Thờ  tôi, phản đạo đầu ngu đặc

Khinh Tổ, vô tâm trí chẳng thông

Bỏ Đảng Cộng gieo mồng mấm cả

Đồng bào thức tỉnh cứu non sông.

 

Tố Nguyên ( 01/01/2018 )

 

 

Dân  ta  muốn thoát  Chệt  xâm lăng

diệt “Đảng” trước tiên khỏi nhập nhằng

nhái   lại   cờ   sao   như   một   tỉnh

đồng bào Nước Việt tránh lai căng

 

 

Diệt “đảng” Cứu Nước

 

giải   trừ   đảng  Cọng  Sản   lâu   la

làm mọi Bắc phuơng phản quốc gia

cài  cắm  phố  Tàu  triệt  thánh  thất

cướp  vơ   biển   đảo  xiết   dân   ta

Quỷ  sui  Hán  tặc  nhập  Hoa  Lục

Chệt  xúi  Việt  gian  xóa Nước nhà

bất khuất đồng bào thề quyết chiến

vùng  lên   cứu  đất   Tổ   quê  cha

 

Tố Nguyên

 

 

 

Tin Tức - B́nh Luận     Vinh Danh QLVNCH     Audio Files     Tham Khảo     Văn Học Nghệ Thuật     Trang Chính