TinParis. Như mọi người đều biết ở đâu có Việt Tân là ở đó có chia rẽ. Việt Tân là thối thân của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh, một băng đảng có nhiều tài lực nhứt v́ đă gạt được ḷng yêu nước của người Việt Quốc Gia khi chúng hô hào thành lập Mặt Trận Kháng Chiến ma. Ngoài ra, khi thành lập Băng Đảng như vậy, với kỹ thuật nội tuyến,VC đă chiếm được những then chốt trong Việt Tân nhất là với Lư Thái Hùng và Nguyễn xuân Nghĩa. Hiện giờ trong âm mưu đánh Mặt Trân Người Việt ở Hải Ngoại, đặc biệt là ở Mỹ, Úc, Việt Tân với sự chỉ đạo của VC đang dồn mọi nổ lực để đánh chiếm các nơi nơi có đông cư dân người Việt nhất và là một trọng tâm quyền lực chánh trị của Nước Mỹ: California, Houston, Texas, Sydney, Melbourne, v.v.


Việt Tân đang thao túng, tung tiền ra mua chuộc các lănh tụ Hội Đoàn, nhất là các ông lănh tụ loại " lănh tụ chùm gởi" ( thực lực không có và NGU DỐT chỉ nhờ VT dàn dựng lên ). Điều nầy thực hiện dễ dàng v́ người Quốc Gia đâu có tổ chức chặc chẻ và học tập kỹ thuật đấu tranh.


Nơi nào Việt Tân cũng nhảy vào phá rối để nắm lấy quyền lănh đạo. V́ sao? V́ " Ăn cơm chúa phải múa tối ngày ". Cán bộ Việt Tân có tiền rất nhiều một phần do tiền lường gạt đồng bào của Mặt Trận Hoàng Cơ Minh ( và tiền th́ đẻ ra tiền ) và tiền làm ăn của chúng với các tay " mafia " trong nước. Do đó, khi " cán ngố " VT lănh tiền th́ phải chứng minh với Hoàng Cơ Định là ḿnh có làm việc nếu không th́ bị thay thế. Có nhiều Trung Tâm gọi là " nhân quyền " cũng phải phịa ra tin tức từ trong nước y như là " Kháng Chiến đă tấn công và chiến thắng CSVN " như trước đây thôi. Ai c̣n lạ ǵ chuyện này? TinParis sẳn sàng đón nhận tin tức của các bạn gởi về Ṭa soạn qua những người quen biết của TinParis trên thế giới.


Xin quư đọc giả   hăy theo dơi vụ xử án nầy tại  Ṭa Án Úc Châu. Chúng ta hăy để Công Lư Úc Châu phán xử. TinParis đă có đầy đủ các dữ kiện Pháp Lư về các vụ " xài  trái phép " tại Úc,  nhưng chưa tiện tung ra lúc nầy.

 

 

 

THƯ  NGỎ GỬI NHỮNG NGƯỜI  BÊNH VỰC Ô. NGUYỄN  THẾ PHONG  VI PHẠM LUẬT PHÁP ÚC!Melbourne,  28 Feb 2010


Kính gởi :

- Bốn Vị Chủ Bút: Take2Tango, Đẹp Magazine, People Voice Online, Thế Giới Mới, Và Saigon Báo bên Canada

- BS Đào Công Long CT/ CĐNVTD Hoà Lan

- HT Thích Viên Lư đại diện GHPGVNTN Hải Ngoại

- Quư vị CT/ CĐNVHN các hạt Hoa Kỳ có tên trong danh sách đóng  góp  quỹ công lư Úc Châu (Đăng trên Take 2 Tango Online)

- Ông Huỳnh Bá Phụng CT/ HCQNQLVNCH Queensland

 


Kính thưa quư vị


Một lần nữa  chúng tôi  viết thư này  làm phiền bốn ngài Chủ Bút và quư vị QUYỀN CAO CHỨC TO trong tập thể người Việt Tỵ Nạn CS  hải ngoại, mong quư vị cứu xét và cho ư kiến

 
Trước  hết,  chúng tôi   thưa với  bốn NGÀI CHỦ BÚT.Trước đây, sau khi đọc thông báo  GÂY QUỸ CÔNG LƯ ÚC CHÂU  trên mạng take2tango  do bốn quư vị t́nh nguyện đứng ra chủ xướng, người đứng đầu làm đầu nậu gây quỹ  là Chủ Bút Take 2tango. Chúng tôi rất thông cảm với quư vị,  v́ lư do ở xa hay ngây ngô, không nắm vững vụ việc, nên đă XÔNG XÁO muốn trở thành cai thầu gây quỹ hay muốn đánh bóng tên tuổi cuả ḿnh,  nên chúng tôi đă viết một tâm  thư gởi đến quư vị cùng một số tài liệu liên quan dến vụ kiện ông Nguyễn Thế Phong CT/BCHCĐNVTD Victoria Australia về  vấn đề điều hành tài chánh  công đồng. Tâm thư củng tài liệu đă được  gởi bảo đảm  ngày  12-2-210,  biên nhận Australia Post 361981 dưới các  danh số bảo đảm gởi đến các ngài: Chủ bút  Take2Tango LX052496191AU, Chủ bút Đẹp Magazine No. XL 052 496 214AU, Chủ bút People Voice Online No. LX 052496205AU, Chủ bút Thế Giới Mới LX052496174AU,Chủ Bút Saigonbao Canada LX 052 496188AU. ( Sở dĩ  tôi gởi cho  Saigon Báo v́ trên nguyên tắc can bản pháp lư SAIGONBAO là trang mẹ tải tin phỉ báng  chúng tôi trên  hai trang con là Vietland và Take2tango )


Nếu chúng tôi không lầm,  qua hệ thống Express của bưu điện,  ngày hôm nay tâm thư và tài liệu khiếu kiện đă đến tay quư vị. Tâm thư như đă gởi đến quư vị, nhằm mục đích thông báo  đến  quư vị biết rằng,  đây là vụ kiện liên quan đến vấn đề tài chánh của hội,việc khiếu kiện này là một vụ kiện nội bộ  ( Internal Dispute ) KHÔNG LIÊN QUAN G̀ ĐẾN CHÍNH TRỊ và  sở dĩ chúng tôi gởi qua hệ thống bảo đảm, mục đích  để chuẩn bị cho hồ sơ chứng minh trước toà (nếu việc này xảy ra), v́ quư vị đă chụp cho chúng tôi cái nón cối quá lớn và  cho tới hôm nay,  28/2/2010,  những lời lẽ vu cáo trắng trợn vẫn c̣n tiếp diễn trên mạng Take2Tango


Thưa quí vị, quư vị và chúng tôi hiện đang sống trên những quốc gia tự do dân chủ và pháp trị, quyền cuả người công dân, nhất là những công dân thọ thuế, được biết sự chi tiêu ngân sách của chính phủ là quyền tối thượng của công dân. Quyền muốn biết chi tiêu tài chánh của ban Chấp Hành hội là quyền của hội viên.  Luật tổ chức hiệp hội tại Úc cũng có quy định:’’ anh/chị không phải là hội viên của hội nào đó th́ không được quyền xía vào nội bộ của họ.’’

 


Kính thưa quư ngài QUYỀN CAO CHỨC TO NƠI HẢI NGOẠI:


Thưa Hoà Thượng Thích Viên Lư,  Đại Diện GHPGVNTN Hải ngoại, và quư vị QUYỀN CAO CHỨC TO, chúng tôi vẫn biết Hoà Thượng cũng như  quư vị thừa tiền lắm bạc, quư vị muốn hảo tâm  cho ai là quyền của quư vị, nhưng  việc cho tiền mang danh nghĩa gây quỹ pháp lư Úc Châu này là sự bỏ phiếu công khai đồng thuận với những kẻ lạm dụng danh nghĩa LĂNH ĐẠO CỘNG ĐỒNG, LẠM DỤNG DANH NGHĨA CÔNG LƯ ĐỂ ĐIỀU HÀNH  KHÔNG MINH BẠCH TÀI CHÁNH. Như vậy,  quư vị đă công khai đồng lơa với những kẻ có những hành vi nhũng lạm  tài chánh của hội  chúng tôi, cũng như  quư vị đang đóng góp tiền bạc  cho những kẽ mạo nhận danh nghĩa CỘNG ĐỒNG và cùng đồng loă với họ, nhằm mục đích bịt miệng chúng tôi và số đông đồng bào Úc Châu, những người tôn trọng lẽ phải và công lư.


 Để chi tiết hơn, đơn cử một khía cạnh của vụ khiếu kiện, chúng tôi đang trên đường đi t́m công lư để t́m xem gần 1 triệu Úc kim quỹ của CĐ nó  đang ẩn núp nơi đâu trong tâm thức của ông Nguyễn Thế Phong  CT/CĐNVTD Victoria  và chỉ có ông Phong  mới biết chuyện này. Chúng tôi cũng  muốn minh bạch hoá số tiền hảng trăm ngàn đồng mà  ông Phong với tư cách CT/CĐ đă  chuyển qua cho Hội SICMAA, nơi ông Phong làm giám đốc có lương.


 Sự kiện chuyển khoản  tài chánh này cùng một số ngân khoản khác   có  đúng theo thủ tục và  nguyên tắc hành chánh theo luật định hay không?  Nói chunh bánh xe công lư của tập thể chúng tôi đang vận hành, th́ Ḥa Thượng  cùng quư vị  cùng nhau thọc gậy  vào bánh xe NHẰM MỤC ĐÍCH PHÁ VỠ   mục tiêu đi t́m công lư và lẽ phải của chúng tôi.


Kết luận, sự đóng góp tiền bạc của  Ḥa Thượng  cùng quư vị  đă  CHÍNH THỨC CÔNG KHAI  ỦNG HỘ VIỆC  KHÔNG MINH BẠCH TÀI CHÁNH CỦA ÔNG CHỦ TỊCH CĐ/TB/ VICTORIA, hay quư vị và ông Phong cùng một số hội bất chính, đă sinh hoạt trong tinh thần  CÁ MÈ MỘT LỨA? hay NGƯU TẦM NGƯU MĂ TẦM MĂ?, v́ chính  quư vị cũng đă và đang nắm trong tay  những số tiền khổng lồ do chính phủ tài trợ và sự  đóng góp của thành viên trong cộng đồng. hay biết đâu  quư vị đang  lo sợ thuyết DOMINO, nên đă đồng bỏ phiếu thuận qua h́nh thức là dùng tiền của quư vi để bịt miệng công lư. Trong Phật Pháp có câu ‘‘ sát nhứt nhân đễ cứu vạn tộc là từ bi sát’’ Hoà Thương và quư ngài quyền cao chức to th́ CỨU  NHẤT NHƠN  ĐỂ SÁT VẠN TỘC,  điều này có  hợp t́nh hợp lư hay không???. 


Thưa Hoà Thượng Thích Viên Lư, ngài là Tổng Thư Kư cho Hoà Thượng Thích Hộ Giác, một vị cao Tăng đang  lănh đạo GHPGVNTN hải ngoại. Do đó chúng tôi tư hỏi HT/ TVL tư ḿnh hay bị bọn ma nớp để HT xướng danh đầu sổ đóng góp cho quỹ công lư Úc Châu. Như vậy,  Hoà Thưọng đă   trực tiếp tiếp tay cho những kẻ KHÔNG MINH BẠCH TÀI CHÁNH CỦA CỘNG ĐỒNG và  xin HT nên nhớ là  vết lằn đau  c̣n in sâu trong ḷng dân tộc Việt Nam là PHẬT GIÁO VỚI  NHỮNG THÀNH PHẦN THAM SÂN SI  ĐĂ TIẾP TAY TÍCH CỰC CHO VIỆC LẬT ĐỔ CÁC CHÍNH QUYỀN MIỀN NAM, MỘT HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC COI LÀ NHỮNG VIÊN GẠCH LÓT ĐƯỜNG CHO XE TĂNG CS BẮC VIỆT TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP và một lần nữa, trong chức vụ  TTK của ngài Hộ Giác,  quư Hoà Thượng đă dùng danh nghĩa của GHPGVNTH HN, dùng tiền để bít miệng những người đi t́m công lư.


Thưa quư ngài, đồng tiền và tư cách quư ngài sẽ tiếp tay cho những kẻ luôn muốn che dấu công lư và sự thật, những kẻ lấy của chung thành của riêng. Do đó  Đồng tiền của quư vị từ đồng tiền lương thiện có được từ mồ hôi nước mắt của quư vị, việc đóng tiền vào « quỹ công lư Úc Châu » th́ những  tờ bạc  của quư vị sẽ biến thành những tờ giấy rác


-Thưa BS Đào Công Long CT/ CĐNV Hoà Lan, BS là một nhà khoa bảng nhưng BS đă hành sự như những kẻ vô học khi ra thông báo đăng trên Take 2Tango, trong thông báo đó BS đă vu vạ cho những nguyên đơn đứng ra tranh chấp trong nội bộ về vấn đề người lănh đạo không minh bạch tài chánh, điều đó có ǵ sai phạm cho những thành viên hiện dang sống trong một nước tự do dân chủ và thượng tôn luật pháp.


Không lẽ giới trí thức lại một lần nữa ‘‘mê muội” không phân biệt vàng thau như những trí thức khoa bảng tiếp tay cho cộng sản  để lật đổ chính quyền miền Nam Việt Nam, như Bs Dương Quỳnh Hoa, BS Phùng Văn Cung, KTS Huỳnh Tấn Phát, LS Nguyễn Hửu Thọ,LS Trương Như Tảng, GS Lê Văn Hảo, Gs Tôn Thất Dương Kỵ, Gs Tông Thất Dương Kỵ, GS Kiêm Sát Thủ Hoàng Phủ Ngọc Tường v.v. c̣n nữa và c̣n nhiều nữa. Uy tín và danh dự của BS sẽ bị chôn vùi trong đống rác chợ cầu Ông Lănh,v́ BS đă chính thức nhập cuộc với những người lănh đạo CĐ Tỵ Nạn chúng tôi qua nhưng hành vi bất chính. Sở dĩ chúng tôi có những lời lẽ không được lịch sự đối với các vị cao Tăng và các nhà khoa bảng v́ chúng tôi đă gởi tài liệu khiếu kiện ‘‘Không Minh Bạch tài chánh của BCHCĐ Victoria Australia’’ qua email của BS kathydao@gmail.com và các Mạng  nhưng  đă không đưọc hồi âm và thông báo của BS cũng như những bài viết mang tính cách vu cáo vẫn ‘‘trơ trẽn’’ xuất hiện  trên trang mạng Take 2tango.

 
Thưa ông Huỳnh Bá Phụng, Chủ Tịch HCQNQLVNCH Queensland. Chúng tôi hân hạnh được đọc thông báo của ông  trên những trang báo điện tử Vietland Online Take2tango và Adelaide Tuần báo số 414 ngày 11.2.2010. Trong thông báo ông đă có những lời lẽ xúc phạm đến những nguyên đơn đang tranh tụng với Ông Nguyễn Thế Phong CT/BCHCĐNV/ Victoria về vấn đề  không minh bạch tài chánh CĐ. Chúng tôi thiết nghĩ, việc khiếu kiện  là quyền hạn và trách nhiệm luật pháp quy định  cho hội viên của chúng tôi  cũng như ông và  các  quân nhân Quân lực Việt Nam Công Hoà trước đây và ngày nay, có nhiệm vụ ‘‘bảo quốc an dân’’,  người chiến sĩ VNCH luôn là mũi xung kích tuyến đầu bài phong diệt cộng, trừ an diệt bạo. Như vậy  quư vị và chúng tôi đều có mục tiêu  bảo vệ sự an lành cũng như  bảo vệ quyền lợi chính đáng  cho đồng bào.


Tuy nhiên, trước đây cũng đă  có những người quân nhân  cấp bực cao đă hành sự bất chính, giết người bịt miệng hay đồng lỏa với bọn đầu cơ tích trử, lũng đọan thị trường xin nêu ra một ví dụ điển h́nh để ôn cố tri tân nhân dịp đầu năm con Hổ cho vui:
 
Người quân nhân Lư Bá Phẩm cấp bậc Đại Tá, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Khánh Hoà,kiêm Thị Trưởng Nha Trang đă ra lệnh cho thuộc cấp HẠ SÁT người quân nhân chiến hữu là  Đại Úy Bác Sĩ Quân Y Hà Thúc Nhơn tại Quân Y Viện Nguyễn Huệ Nha Trang. Lư do  BS HTN quyết đem chuyện tham nhũng của Thiếu Tá M, chỉ huy trưởng hệ thống tiếp liệu tại Tiểu khu Khánh Hoà đă ăn chận lương thực, thuốc men  của thương bệnh bệnh binh tại quân y viện Nguyễn Huê và cắt bớt phần lương thực của thương bệnh binh đem về nuôi heo. V́  Bs/ HTN quyết đem sự việc ra ánh sang, ĐT Lư Bá Phẩm đă  ra lệnh hạ sát Bs HTN để bịt miệng vĐây chỉ là một trường hợp điển h́nh,c̣n nhiều và nhiều nữa. Những người có quyền chức lớn mà không có một chút căn bản nhân cách của ḷng nhân đă làm nản chí  cho những  quân nhân dũng cảm ngoài tiền tuyến,  hi sinh mạng sống để bảo vệ đồng bào.


Hôm nay tại hải ngoại, những  ‘‘Cựu Quân Nhân’’ trong BCH /HCQN/QLVNCH Queensland lại một lần nữa toan ‘‘giết người bịt miệng’’ qua thông báo ‘‘Ủng hộ quỹ công lư cho BCH/CĐ Victoria’’, trong khi chúng tôi là những thành viên CĐ, có một số bằng chứng để nghi ngờ  công quỹ của hội  CĐ đă bị thất thoát cả TRIỆU ÚC KIM  và gần SÁU TRIỆU ÚC KIM đă tiêu pha không hợp lư trong ṿng mười năm qua dưới quyền lănh đạo của Ông Chủ Tịch CĐ Nguyễn Thế Phong. Tại TB/VICTORIA cũng vậy, cạnh  những cựu QN chân chính, cũng có  những cựu QN có chức chưởng đă trong tầm ảnh hưởng cuả cái đảng chính trị kiểu mafia. Đặc biệt và quái dị hơn nữa, có một ông CQN, có biệt danh “Thượng toạ thích micro” và  có nghề làm phát ngôn viên cho cái liên danh bất chính cuả 2,3 triều đại và ham danh để lănh chức CT/Uy Ban độc lập điều tra việc quản lư ĐTQT cuả ông CT/Phong và thật là ngu xuẩn và  vô liêm sỉ khi tuyên bố kết quả ông CT/Phong hoàn toàn không vi phạm ǵ về vấn đề tài chính.


 Cuối cùng  một câu hỏi ở đây là: BCH/CĐ  ĐĂ ĐEM LẠI PHÚC LỢI G̀ CHO TẬP THỂ NGƯỜI VIỆT TỴ NẠN TẠI VICTORIA? CÂU HỎI TH̀ ĐĂ CÓ CÂU TRẢ LỜI VÀ CÂU TRẢ LỜI ĐÓ LÀ SỰ PHÁN XÉT CUẢ QUAN TOÀ.


Thưa bà Nam Dao, tôi hân hạnh được biết tên bà qua tập tài liệu phát tay do  cán bộ nồng cốt của ‘‘KH ÁNG CHIẾN PHỞ B̉’’ phân phát có tên là ‘‘SỰ THẬT’’ 


Thưa bà Nam Dao, bà cũng dă từng trong băng đảng phở ḅ chệch hướng, đánh bóng những đôi giầy của Hoàng Cơ Định, Nguyễn Kim Hườn, Lư Thái Hùng, Đỗ Hoàng Điềm. Những đôi giầy này được  bóng loáng là nhờ lưỡi của bà Nam Dao trên đài phát thanh tiếng nước tôi, chân trời tím.v.v…


Thưa bà, việc chúng tôi truy t́m ngân sách hội TB/VIC đă bị thất thoát do người lănh đạo không minh bạch, đó là công việc của chúng tôi, được quy định trong luật pháp Úc Châu. Th́ có can dự ǵ tới tổ chức Kháng Chiến Phở Ḅ của bà đâu mà bà nhảy xổm vô, can thiệp, rồi bà tru tréo, bà gào thét  trên dài phát thanh 2VNR, rồi bà PHỎNG VẤN MỘT CHIỀU ông Nguyễn Thế Phong, Ông Nguyễn Văn Bon mà không hề có lời phỏng vấn những người bất đồng chính kiến. Đó lối làm việc của những người lạm dụng ‘‘ĐỆ TỨ QUYỀN’’ của Ông Hoàng Nam giám đốc đài phát thanh 2VNR và giờ đây giày của ông NTP, NVB bóng loáng là nhờ lưỡi của bà Nam Dao 2VNR, Phan Bách, Quốc Việt SBS, những  chuyên viên truyền thanh  thượng thặng  phỏng vấn một chiều.


Thưa bà Nam Dao, sự hy sinh của bà nhằm với mục đích ǵ? hay là có  sự chỉ đạo của đám KC Phở Ḅ, v́  hiện nay sinh hoạt CĐ tại Victoria đă bị đám KC Phở Ḅ khống chế hoàn toàn. Một hiện tượng điển h́nh,  ba ngày Tết, dù ở đâu cũng coi TếT là những ngày thiêng liêng của dân tộc, ngày giỗ cúng ông bà  tổ tiên cho trọn đạo dâu hiền rể thảo, ngày dâng nén hương lên cho tứ thân phụ mẫu nếu đă quá văng, gia đ́nh  quây quần xum họp. Thế mà bà Nam Dao đă ‘‘HY SINH “ lặn tội từ Nạm Úc xuống Melbourne trong ba ngày tết để lănh đạo  "CÁI BANG KHÁNG CHIẾN PHỞ B̉ CHỆCH HƯỚNG". Bà và đám lâu la đă xuất hiện trong  khuôn viện hội chợ tết ở Melbounre,  lạy ông đi qua, lạy bà đi lại cho chúng con xin 1 đồng. Kết quả ra sao, chắc bà cũng đă biết và  bà  có biết, lư do nào  Hội chợ Tết năm nay nó vắng như chùa Bà Đanh? Xin trả lời là v́ ngườ́ lănh đăo CĐ bất minh, đa số đồng bào đă am hiểu thực chất cuả vụ khiếu kiện cũng như hậu quả cuả cuộc gây quỹ phi lư theo  tinh thần thông cáo của ông CT/NVB.


Nói chung, kết quả gây quỹ trên Take 2 tango cuả các  ông/bà cai thầu với danh nghĩa bịp bợm “1 đồng cho Úc Châu” đă thất bại nặng nề, trong gần một tháng mà trong danh sách chưa được 2,000, cũng như  bà Nam Dao, đại diện kháng chiến phở ḅ cũng đă thất bại trong hai ngày lănh đạo cái bang tại Hội chợ  Tết Melbourne Úc Châu.


Thưa quư đồng bào hải ngoại, xin quư vị suy xét ngọn nguồn trước khi quyết định bỏ tiển cho bọn cai thầu quyên góp ‘‘1 đồng cho quỹ công lư Úc châu’’ và  ‘‘CÔNG LƯ ” ở chỗ nào khi quư vị  đưa dụng cụ cho kẻ trộm, đào tường đục vách vào nhà ăn trộm tài sản  của người dân lương thiện.
Đó là BẢO VỆ CÔNG LƯ hay BÓP NGHẸT CÔNG LƯ


Kính chúc quư vị an lành

 

 

Lê Quốc Tùng

Thành viên Ủy Ban Bảo Vệ Công Lư Úc Châu

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]