TinParis. Chúng tôi đăng lại bài viết dưới đây trích từ Tạp Chí Xây Dựng, số   220, ngày 19-09-1992 , tr 131, 1 32, 133. Bài viết  tuy đă hơn 17 năm qua nhưng vẫn  mang tánh chất thời sự v́  tác giả  đă lột trần Bộ mặt của Ban Việt Ngữ  Đài RFI   hoạt động có lợi  cho CSVN như thế nào . Đặc biệt hơn nữa, trong bài nầy, quư  độc giả sẽ thấy rơ sự nhập nhằng " đánh lận con đen " của các nhà văn " giao lưu " như Nguyễn Mộng Giác, Thụy Khuê v.v.

 *
*  *


*
  *    *
 

 

 

 

[Tin Tức & BL]     [Trang chính]